รวมพลังภาคีเครือข่ายประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12

 • photo , 1000x667 pixel , 94,815 bytes.
 • photo , 1686x1125 pixel , 129,235 bytes.
 • photo , 1686x1125 pixel , 159,499 bytes.
 • photo , 1686x1125 pixel , 176,134 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 79,137 bytes.
 • photo , 1686x1125 pixel , 197,274 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 77,934 bytes.
 • photo , 1686x1125 pixel , 199,766 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 89,081 bytes.
 • photo , 1686x1125 pixel , 175,136 bytes.
 • photo , 1686x1125 pixel , 172,182 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 89,772 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 79,009 bytes.
 • photo , 643x960 pixel , 41,166 bytes.
 • photo , 1686x1125 pixel , 194,505 bytes.
 • photo , 1686x1125 pixel , 202,190 bytes.
 • photo , 1686x1125 pixel , 187,046 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 84,942 bytes.
 • photo , 1686x1125 pixel , 159,339 bytes.
 • photo , 1686x1125 pixel , 178,617 bytes.
 • photo , 643x960 pixel , 56,841 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 89,258 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 81,140 bytes.
 • photo , 643x960 pixel , 53,407 bytes.
 • photo , 643x960 pixel , 49,022 bytes.
 • photo , 643x960 pixel , 53,599 bytes.
 • photo , 1686x1125 pixel , 185,562 bytes.
 • photo , 643x960 pixel , 54,434 bytes.

วันที่ 12 มิถุนายน 2561  จัดประชุมภาคีประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ งานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ทีมกลางชวนภาครัฐ เอกชน เครือข่ายเกษตร ในพื้นที่ ๗ จังหวัดเพื่อทำความรู้จักและกำหนดแนวทางดำเนินงานร่วมกัน พบตัวอย่างดีๆหลายแห่งที่สามารถขยายผลและเรียนรู้ร่วมกันได้

สาระสำคัญที่เป็นข้อเสนอแนะ ๑)กลไกสนับสนุนของกขป.ควรทำหน้าที่ในการดึงประสบการณ์/จัดการความรู้ขยายผล เช่น ยะหริ่งโมเดลที่เชื่อมโยงงานกับพชอ. (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ) นำประเด็นอาหารปลอดภัยมาเคลือนร่วมกันระหว่างมหาดไทย สาธารณสุขและเกษตรอำเภอ "เกษตรปลอดภัย คนปลอดโรค" มีทั้งรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่และแปลงผักข้างบ้าน การทำตลาดกับรพ. กรณีเซเว่นมีชีวิตและการทำบริษัทหุ่นไล่กาของสตูล หรือการใช้ตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนำผลผลิตทางการเกษตร การทำแผนแม่บทข้าวอินทรีย์ของพัทลุง กรณีการทำเกษตรวิถีมุสลิมที่มีการสร้างมาตรฐานเฉพาะยกระดับอาหารฮาลาลในระดับจิตวิญญาณของยะลา ฯลฯ จัดทำสื่อเป็นคลิป ๕ นาทีเผยแพร่ หรือจัดเวทีสาธารณะเรียนรู้ประเด็นสำคัญ จัดทำยุทธศาสตร์ ผลักดันเชิงนโยบาย เช่น หลักสูตรการสร้างมาตรฐาน PGS อบรมผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นรุ่น

๒) ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง บนฐานความคาดหวังที่สมดุลกันทางการตลาด การมีรายได้และได้เพื่อน ผ่านตลาดที่เป็นธรรม(เช่น ตลาดเต็มใจ ตลาดไว้ใจ) เน้นการขายตรง มีการเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภค ๑ จังหวัดอำเภอละ ๕๐๐ ราย

๓)ใช้เงื่อนไขการลดต้นทุนมาขับเคลื่อน โดยเน้นส่งเสริมปัจจัยภายใน เช่น ธนาคารเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น มีธนาคารปุ๋ยของตัวเอง แหล่งน้ำใต้ดิน

๔)ในอนาคตจะมีระบบ ๕ G ในอีก ๓ ปี เชิงการค้า ควรทำเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ เริ่มจากดูต้นทุน พัฒนาผลผลิตให้ไปถึง GI บนฐานการทำเป็นกลุ่ม มีการสั่ง order ล่วงหน้าทำตลาดตั้งแต่ระดับชุมชนมาถึงอำเภอ จังหวัด โลก เน้นคุณค่าที่แตกต่าง ขยายผลในตลาดจำกัด

๕)ในพื้นที่ควรมีรูปแบบการผลิตที่หลากหลาย เริ่มจากฐานทุนทรัพยากรของตน ขอให้ทำจริง ทำให้ครบวงจร มีจุดเรียนรู้ รวมตัวในรูปแบบสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้บริโภค เชื่อมโยงหาพันธมิตรจับมือร่วมกันทำงาน

๖)จัดงานมหกรรมเฉพาะสินค้า เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ มีการเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้สนับสนุนในเชิงธุรกิจโดยหาพี่เลี้ยงทางวิชาการ โดยใช้นโยบายรัฐสนับสนุนการตลาด

๗) ต่อไปกขป.จะจัดประชุมกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้สนับสนุนทั้งหมดมาหารือกันเพื่อหาทางเสริมหนุน ทำข้อมูลกลางเพื่อหนุนช่วย(Mapping เครือข่าย พื้นที่การผลิต) มีการประชาสัมพันธ์หากลุ่มผู้ผลิตรายใหม่ภายใต้เงื่อนไขเรื่องสุขภาพ/รายได้ และทำworkshop เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแผนร่วมกัน

รายงานโดย ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12

Relate topics

Comment #1
Posted @May,05 2019 04.49 ip : 213...71

บัตรกดเงินสด กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ อนุมัติ รับบัตรทันที สมัครง่าย! วงเงินบัตรกดเงินสดสูงสุด 500,000 บาท* ไม่มีค่าธรรมเนียมกดเงินสดล่วงหน้า 3% ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน กดเงินสดง่ายทุกตู้ 24 ช.ม ชำระขั้นต่ำเริ่มต้นแค่ 500 บาท* พร้อมใช้บริการสะดวกทั้งผ่อนสินค้า 0% และบัตรเครดิต สมัครบัตรกดเงินสด กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ บัตรกดเงินสดพร้อมใช้ อนุมัติรวดเร็วภายใน 30 นาที รับบัตรกดเงิน เบิกถอนได้ทันที ที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง กดเงินสดผ่านเอทีเอ็มได้สูงสุด 3 ครั้ง สูงสุดถึง 90,000 บาทต่อวัน กดเงินสด ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ภายใต้การกำกับธุรกิจสินเชื่อบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทย ชำระคืนแบบขั้นต่ำได้ 5% ให้คุณบริหารเงินคล่องตัว ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ และบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ในกรณีที่บัญชีของสมาชิกมียอดใช้จ่ายรายปีรวมตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป*

แสดงความคิดเห็น

« 1837
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง