เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11

by siriya @July,25 2018 12.07 ( IP : 171...94 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1477x1108 pixel , 146,336 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 89,398 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 164,040 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 203,372 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 168,987 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 143,288 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 137,136 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 136,785 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 150,490 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 149,409 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 152,827 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 133,446 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 132,302 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 144,658 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 140,897 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 140,276 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 149,409 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 147,544 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 203,372 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 151,323 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 152,827 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 171,890 bytes.

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแก้วสมุยคอนเวนชั่น3 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎรธานี ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเด็นเด็กและเยาวชนของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต11
นำโดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล เป็นประธานการประชุม ได้แจ้งเพื่อความเข้าใจร่วมกันถึงสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะปัญหาโภชนาการ พบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเด็กอ้วนในเขต พื้นที่11 ร้อยละ16.7 ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ไอคิวต่ำร้อยละ 48.5 จากการสำรวจในปี 2544 มีค่าเฉลี่ยไอคิวเท่ากับ 98.03 และปี 2559 มีค่าเฉลี่ยไอคิวเท่ากับ 100.21 จึงได้วางแผนการดำเนินงานโดยมีทั้งสมาชิกเครือข่าย ภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนในการผลักดันเพื่อพัฒนาการเด็กและเยาวชนมีไอคิวสูง สุขภาพแข็งแรงและโภชนาการที่ดี  ฯลฯ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7137
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง