เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11

by siriya @July,26 2018 12.20 ( IP : 171...182 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x669 pixel , 73,572 bytes.
 • photo , 1280x779 pixel , 136,110 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 171,429 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 99,797 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 87,807 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 180,577 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 150,103 bytes.
 • photo , 1039x790 pixel , 94,800 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 158,538 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 140,907 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 127,347 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 143,263 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 172,553 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 67,584 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 73,195 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 72,104 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 83,296 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 64,037 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 65,437 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 68,688 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 77,662 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 75,051 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 63,768 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 85,328 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 85,299 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 78,456 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 67,777 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 64,581 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 65,164 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 79,416 bytes.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
เวทีการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เขตพื้นที่ 11
ณ ห้องสมใจหมาย โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการประชุมโดย เลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11 ผศ.สอรัฐ มากบูญ แนะนำยุทธศาสตร์ชาติด้วยการฉายวีดีทัศน์และนำเสนอพาวเวอร์พ้อยท์
สร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นปฏิรูป โดยผู้เข้าประชุมเลือกประเด็นที่ถูกใจมากที่สุด โดยนำแผ่นกระดาษโพสต์อิสไปแปะในแผ่นนิทรรศการที่ทำใว้ (มีทีมงานประมวลนับ)คะแนน  เสนอประเด็นกิจกรรมที่ควรดำเนินการในเขตพื้นที่โดยเขียนลงในใบงานประมวลข้อเสนอ หลังจากนั้นจัดลำดับความสำคัญ 5 ประเด็น

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7137
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง