ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

 • photo , 1440x685 pixel , 120,041 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,495 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,150 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,836 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,048 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,490 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,488 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,713 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 74,796 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,783 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 61,862 bytes.
 • photo , 1440x672 pixel , 124,931 bytes.
 • photo , 1440x961 pixel , 75,684 bytes.
 • photo , 1440x961 pixel , 112,681 bytes.
 • photo , 533x960 pixel , 54,384 bytes.
 • photo , 1440x810 pixel , 115,884 bytes.

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ดำเนินการมาถึงขั้นสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายประเด็นร่วม หลังจากทีมงาน Mapping ภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน รวมไปถึงพื้นที่ระดับตำบล/อำเภอ(พชอ.)/จังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับงานประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  ทีมงานได้นัดเครือข่ายราว ๙๐ คนจาก ๗ จังหวัดมาร่วมทำความรู้จักเขตสุขภาพเพื่อประชาชน แนวคิดพื้นฐาน และจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้ร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงาน พร้อมกับได้รับรู้บทบาทของแต่ละองค์กร รวมไปถึงแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปี ๖๒ เพื่อให้เกิดการเสริมหนุน บูรณาการงานไปด้วยกัน

สำหรับเป้าหมายของประเด็น วางไว้ดังนี้

๑.ชาวสวนยางพออยู่พอกิน(เน้นพืชร่วมยาง)

๒.ปรับโครงสร้างพืชเศรษฐกิจเขต ๑๒ ไม่ให้พึ่งยางพารามากเกินไป(พืชเศรษฐกิจใหม่)

๓.ส่งเสริมการตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ(ส่งเสริมการผลิตเพื่อบริโภค/สร้างผู้ประกอบการ/ส่งเสริมตลาดสีเขียว)

หลังจากนี้ทีมอนุฯจะนำแนวทางจากที่ประชุมไปกำหนดทิศทางการดำเนินการ บูรณาการงานและทรัพยากรร่วมกันต่อไป สำหรับช่องทางกลางที่จะใช้ในการสื่อสารได้แก่ กลุ่ม line "กขป.เกษตรสุขภาพ"

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1474
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง