การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ครั้งที่ ๑

 • photo , 960x540 pixel , 59,838 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 34,461 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 50,968 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,444 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,385 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 60,566 bytes.

การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom และจากสนง.ศูนย์ประสานงานฯ ผ่านไปด้วยดี

ขอบคุณคณะอนุกรรมการทั้ง ๕ ที่ได้เข้าร่วมทุกท่าน รวมถึงทีมเลขานุการร่วมทั้ง ๔

มีผลสรุปสำคัญดังนี้

๑)จำนวนผู้สมัครกขป.ในประเภทผู้แทนองค์กร กลุ่ม ชมรม หรือเครือข่าย ที่ส่งใบสมัครผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและเอกสารประกอบ รวมทั้งสิ้น ๔๕ คน กระจายตัวอยู่ในสงขลา ๑๘ คน พัทลุง ๖ คน ตรัง ๖ คน ปัตตานี ๖ คน สตูล ๔ คน ยะลา ๓ คน นราธิวาส ๒ คน ทีมเลขาจะรวบรวมส่งให้กับทีมสนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒)นัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ช่วงเช้า จัดประชุมเพื่อให้ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ๙ ประเภท ได้คัดเลือกกันเอง โดยจัดประชุมในรูปแบบ on line ผ่านระบบ zoom จากนั้น สรรหา กขป.ในประเภทผู้แทนองค์กร กลุ่ม ชมรม หรือเครือข่าย

ทีมเลขาจะสำเนาเอกสารใบสมัคร ผลงาน พร้อมแบบฟอร์มลงคะแนนตามเกณฑ์ให้กับคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า

จัดประชุมในรูปแบบ on line ผ่านระบบ zoom และ on site ที่มีทีมเลขานุการ โดยก่อนพิจารณาคณะอนุกรรมการมีมติให้ทีมเลขาสรุปความเห็นจากบทเรียนการดำเนินงาน กขป.ชุดที่หนึ่ง เพื่อประกอบความเห็นให้คณะกรรมการพิจารณาสรรหาชุดที่สอง โดยให้สอดคล้องวัตถุประสงค์การดำเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนมากที่สุด

Relate topics

« 6529
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง