มีแล้วแบ่งปันที่นาหว้า ตัวอย่างกลไกการช่วยเหลือสู้ภัยโควิด๑๙ในระดับชุมชนท้องถิ่น

 • photo , 960x720 pixel , 71,185 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,912 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 73,355 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,225 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,782 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,415 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,405 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 130,465 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 128,973 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 138,502 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,509 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 139,971 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 136,083 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 138,800 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 129,357 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 73,797 bytes.

โครงการ  มีแล้วแบ่งปัน

ด้วยพื้นที่ตำบลนาหว้า  อำเภอจะนะ ได้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ มีผู้ติดเชื้อแล้ว(เข้ารักษาใน รพ. แล้ว )หลายหมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ๑๔ วัน จำนวนมากบางหมู่บ้านต้องปิดโซนพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

คณะทำงานฯ ตำบลนาหว้าร่วมกับอำเภอจะนะ จึงจัดทำโครงการ  “มีแล้วแบ่งปัน“  ขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้กักตัว

วันนี้ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ อบต.นาหว้า อำเภอจะนะ  ขอรายงานผลการปฏิบัติการช่วยเหลือ  ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๒๐๑๙

๑.ข้อมูล  ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ พื้นที่ตำบลนาหว้า  อำเภอจะนะ  ได้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙  มีผู้ติดเชื้อแล้ว ๑๗ ราย (เข้ารักษาใน รพ.แล้ว )หลายหมู่บ้าน ได้รับผลกระทบมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ๑๔ วัน(Home Quarantine ) จำนวน ๕๒ ครัวเรือน(๘๔ คน )

๒.เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้กักตัวได้ขอบริจาคจากผู้ต้องการช่วยเหลือ  หน่วยงานที่ประสงค์จะช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยการโอนเข้าบัญชี  “กองทุนช่วยเหลือคนยากลำบากตำบลนาหว้า”  ธ.กรุงไทย จะนะ เลข บช. 660-2-80596-7

๓.ได้ดำเนินการ ใช้เงินจากการบริจาคเข้ากองทุนฯโครงการ  “มีแล้วแบ่งปัน”  จัดซื้อเครื่องบริโภคประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ ปลากะป๊อง น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม  ขนม จำนวน ๕๒ ชุดๆละ  ๕๒๕ บาท รวมเงิน ๒๗,๓๐๐. บาท  มอบแก่ผู้ต้องกักตัว ๑๔ วัน (Home Quarantine)  ๕๒ ครอบครัวของพื้นที่ตำบลนาหว้าเรียบร้อยแล้ว

ปลัดอภิชัย เกื้อก่อบุญ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

« 3677
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง