แผนธุรกิจ Business Model Canvas สำหรับหลักสูตรโรงแรมสุขภาพสำหรับผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี

 • photo , 1000x750 pixel , 131,831 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 124,254 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 184,908 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 127,375 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 166,579 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 82,847 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 135,550 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 84,702 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 88,260 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 151,600 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 175,683 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 73,691 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 190,803 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 182,947 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 158,211 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 83,675 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 99,890 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 93,374 bytes.

สำเร็จลุล่วงไปอีก 1 สัปดาห์ สำหรับกิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจ Business Model Canvas สำหรับหลักสูตรโรงแรมสุขภาพสำหรับผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่เตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานมาเป็นอย่างดีและขอขอบคุณคณะอาจารย์  ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่ให้เกียรติร่วมเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนวไอเดียใหม่ๆ ให้กับผู้บริหาร ในการพัฒนาและนำไปใช้ในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพค่ะ

ขอขอบคุณคณะอาจารย์ ดังนี้

อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร เลขานุการกฎบัตรไทย  นายกสมาคมการผังเมืองไทย

ดร. นพัฐกานต์ เกิดแสง  คณะกรรมการกฎบัตรสุขภาพ

อาจารย์อภิชาติ โมฬีชาติ อาจารย์พิเศษหลักสูตรการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณภูวนารถ ยกฉวี กรรมการผู้จัดการ B-Healthy Asia Co., Ltd.

คุณศรีทิพย์ อุชชิน Assistive Technology Devices สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

ดร.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทย์แผนไทย

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3878
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง