"เครือข่ายสวัสดิการชุมชน ลุ่มน้ำคลองกลาย จับมือ ม. ราชภัฏฯ พัฒนาศักยภาพกองทุนออนไลน์"

  • photo  , 960x539 pixel , 54,067 bytes.
  • photo  , 960x539 pixel , 52,991 bytes.
  • photo  , 960x539 pixel , 48,609 bytes.

"เครือข่ายสวัสดิการชุมชน ลุ่มน้ำคลองกลาย จับมือ ม. ราชภัฏฯ พัฒนาศักยภาพกองทุนออนไลน์"


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  เวลา 19.00 น. ถึง 21.30 น

อาจารย์สอางเนตร  ทินนาม อาจารย์ประจำคณะบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนโซนลุ่มน้ำคลองกลาย (ประกอบด้วย อ.ขนอม อ. สิชล อ.ท่าศาลา อ.พรหมคีรี และอ.นบพิตำ)

จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นโดยสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้เนื่องจากเกิดสถานการณ์ covid-19 ไม่สามารถจัดอบรมที่มีการรวมคนจำนวนมากได้  คณะทำงานโครงการฯ

จึงออกแบบให้มีการประชุมพัฒนาออนไลน์ในทุกคืนเวลาระหว่าง 19.00-21.30น

โดยออกแบบหลักสูตรให้มีวิทยากรประจำเครือข่ายจำนวน 5 คน /แบ่งเนื้อหาให้วิทยากรแต่ละคนชัดเจน  ตัวอย่างเช่น

การพัฒนาระบบบัญชีการเงิน  โดยคุณเจริญ ลักษณะจันทร์

การพัฒนาและจัดเก็บข้อมูล  โดยคุณอรสา

บทบาทหน้าที่กรรมการกองทุนฯ  โดยคุณมูนีรา เจ๊ะเล๊าะ

ระเบียบและกติกากองทุน  โดยนายพัสกร ยิ้มเซ่ง

การเชื่อมโยงกองทุนกับการพัฒนาด้านอื่นๆโดยคุณโสภา  ธราดลวิศิษฐ์

หลังจากนั้นจะมีการเติมเต็มโดยวิทยากรที่ปรึกษา (อ.สอางค์เนตร ทินนาม) และเจ้าหน้าที่พอช.ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สรุปปิดโดยผู้ดำเนินรายการ

การจัดอบรมดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่องมาในครั้งนี้เป็นคืนที่ 7 ที่มีกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลขนอมเป็นกองทุนที่เข้ารับการพัฒนามีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม กว่า 10 คน

ผลของการพัฒนาในครั้งนี้ทำให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากองทุนและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของแกนนำเครือข่ายในการฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ จริง

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สนับสนุนโครงการดีๆ

สวัสดิการชุมชนให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2410
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง