ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 3

ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 3

วัน พฤหัสบดี 2 พ.ค. 2562 - ศุกร์ 3 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ สุราษฏร์ธานี

โดย Kamoltip Intano เมื่อ 19 มี.ค. 62 15:45 น.