เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

คืบหน้าวิจัยโครงการ covid-19 จังหวัดพัทลุง ประชุมร่วมทีมชุมชนหมู่บ้านปลายตรอก ต.ทะเลน้อย จ.พัทลุง

@27 ก.ย. 64 08:03
วันที่ 26 กันยายน 2564 สนทนากลุ่มย่อยวิเคราะห์การรับมือ covid -19 ทีมวิจัยโครงการ covid-19 จังหวัดพัทลุงประชุมร่วมทีมชุมชนหมู่บ้านปลายตรอก ต.ทะเลน้อย จ.พัทลุง ที่นี่ผู้ติดเชื้อไม่มาก มีผู้กักตัวมาก เนื่องจากชุมชนรอบข้างมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก นับตั้งแต่มีข้อมูลผู้ติดเชื้อ ทางทีมชุมชนปกครองประช

คืบหน้าวิจัยโควิด 19 จ.พัทลุง : แลกเปลี่ยนบทเรียนการจัดการชุมชนในการรับมือโควิด19

@25 ก.ย. 64 19:09
วันที่ 25 กันยายน 2564คณะทำงานวิจัยโควิด 19 จ.พัทลุง โดยนายแก้ว สังข์ชู และคณะทำงานลงพื้นที่จัดสนทนากลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนบทเรียนการจัดการของชุมชนในการรับมือสถานการณ์โควิด19 ชุมชนบ้านโพธิ ต.ปากพะยูน และชุมชนพรุโอน ต.ทุ่งนารี จ.พัทลุงโดยประเด็นน่าสนใจในการรับมือสถานการณ์โควิดของชุมชนเช่นชุมชน

23 ภาคีความร่วมมือร่วมแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนราธิวาส

@22 ก.ย. 64 20:39
พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนราธิวาส ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับภาคีความร่วมมือในจังหวัด 23 หน่วยงานภายใต้โครงการวิจัยและนวตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่ยำ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายบุญพาศ รักนุ้ย มาเป็นประธา

สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมลงนามข้อตกลง "การบริหารจัดการและดำเนินการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้"

@22 ก.ย. 64 19:39
สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมลงนามข้อตกลง "การบริหารจัดการและดำเนินการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้"วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดย นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 12 สงขลา พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด

"จากนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยสู่การพัฒนาพื้นที่กลางร่วมพัฒนางานเกษตรสุขภาพอย่างเป็นระบบ"

@17 ก.ย. 64 11:24
"โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย"วันที่ 11 สิงหาคม 2564นายชาคริต โภชะเรืองเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลในฐานะมูลนิธิชุมชนสงขลาและเลขานุการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12ในงานสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดการประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมนำเสนอในฐานะพื้นที่จังหวัดสงขลา บอกเล่าการทำงานส่ง

แผนปรับพฤติกรรมรายบุคคลและครอบครัว เครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบสู้โควิด19

@12 ก.ย. 64 12:48
วันที่ 11- 12 กันยายน 2564 กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูอาชีพและรายได้ของแรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพขับวินมอเตอร์ไซด์ จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมพื้นที่อำเภอละงู จำนวน 30 คนสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้แรงงานนอกระบบหลายอาชีพได้รับผลกระทบในด้านรายได้ การร่วมวิเคราะห์สภาพคล่องทางด้านการเงินข

ผสานกรอบการปกป้องคุ้มครองเด็กในแผนเผชิญเหตุสภาวะฉุกเฉินระดับชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ "ECHO Project"

@10 ก.ย. 64 11:12
การประชุมเคสเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางเพื่อออกแบบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเด็กภายใต้โครงการ โผสานกรอบการปกป้องคุ้มครองเด็กในแผนเผชิญเหตุ สภาวะฉุกเฉิน ระดับชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ "ECHO Project"การประชุมเคสเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางในครั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและออกแบบแนวทางในการให้ความช่

เยาวชนสร้างสรรค์ปลุกพลังเมืองยะลา

@10 ก.ย. 64 11:08
เยาวชนสร้างสรรค์ปลุกพลังเมืองยะลาวันที่ 8 กันยายน 2564ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะปลุกไฟในตัวน้องๆกับเวทีปฐมนิเทศและทำสัญญาโครงการย่อยสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้รับงบประสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดำเนินโครงการเยาวชนสร้างสรร

"ยกที่ 1 หาดใหญ่ Sandbox Plus"

@10 ก.ย. 64 10:49
"ยกที่ 1 หาดใหญ่ Sandbox Plus"เปิดแถลงข่าวกันไปแล้ว วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานจัดแถลงข่าวกิจกรรม Hatyai Smart & Clean ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีนายสาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวะก้าวการขับเคลื่อน "สงขลาเมืองสมุนไพร"

@9 ก.ย. 64 08:32
ในการประชุมการขับเคลื่อนสงขลาเมืองสมุนไพร ร่วมกับคณะกรรมการและคณะทำงานในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน ใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันซึ่งมีประเด็นสำคัญ เรื่อง ฟ้าทะลายโจร ที่นำมาเป็นพืชหลักในการขับเคลื่อนเพื่อโครงการสมุนไพรต้านภัยโควิด ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปได้ดังนี้1.ด้วย

เปิดหน้าต่างนโยบาย “เตรียมรองรับสังคมสูงวัย” จังหวัดตรัง

@8 ก.ย. 64 11:24
เปิดหน้าต่างนโยบาย โเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโ จังหวัดตรังเขียนโดย เชภาดร จันทร์หอมวันจันทร์ที่ผ่านมา (6 กันยายน 2564 ) ในการประชุมพิจารณาโครงการในแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์ด้านสังคม โดยมีท่านขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ถูกนำเสนอวิธีการ กิจกรรมเพ

เครือข่าย 4 ตำบล นาท่อม ร่มเมือง ท่าแค ท่ามิหรำ ร่วมขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยสู้โควิด19

@5 ก.ย. 64 11:58
เบื้องต้นสรุปยืนยันแล้ว 350 ไร่ สมาชิก 60 ครัวเรือนทำเองกินกัน มาตรฐานรับรองกันเอง ข้าวปลอดภัย นาทุ่งตาลกข้อเสนอแนะ หน่วยงานรัฐทำถุงยังชีพโควิด 19 ภัยพิบัติน้ำท่วม จัดกิจกรรมงบหน่วยงานต่างๆ ชื้อข้าวสารทุ่งตาลก เป็นการสนับสนุนพื้นที่แล้ว สร้างและพัฒนาตลาดภายในชุมชนอย่างแข็งขัน

"หาดใหญ่ sandbox : ๙ เดือน ๙"

@4 ก.ย. 64 09:57
"หาดใหญ่ sandbox : ๙ เดือน ๙"วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ภาคเช้า ทีมเข้าประชุมร่วมกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สสอ. ภาคเอกชน หารือแนวทางดำเนินการต่อไป๑.นายกสาครแจ้งว่าสถานการณ์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ รายได้ลดลง ๔๐๐ ล้านบาทจากการขาดหายไปของการจัดเก็บภาษีจากมาตรการต่างๆของภาครัฐ ทางเทศบาลกำลังเตรียมรับมือน้ำท

ปลูกผักสื่อรักให้พักเหล้าระหว่างพรรษาที่ท่าช้าง สงขลา

@3 ก.ย. 64 19:35
ปักหมุดหยุดเหล้าที่หมู่ 17 ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลากิจกรรมระหว่างพรรษาผักสวนครัว รั้วกินได้ ทำปุ๋ย ปลูกผัก เพื่อเป็นสื่อรักให้พักเหล้า ครบพรรษาสนับสนุนโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา

"รำแดงตำบลคุ้มครองเด็ก กลไกเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่"

@2 ก.ย. 64 15:46
"รำแดง ตำบลคุ้มครองเด็ก"อีกหนึ่งความร่วมมือระหว่าง อบต.รำแดง กับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาในการช่วยเหลือเด็ก หากพบเห็นเด็กต้องการความช่วยเหลือ เช่น ถูกกระทำความรุนแรง ติดเชื้อโควิด 19 ฯสามารถแจ้งผ่านMobile application คุ้มครองเด็ก เพื่อให้การช่วยเหลือรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ข

ชวนเครือข่ายพื้นที่ตรังมาร่วมทำธรรมนูญสุขภาพรับมือโควิด

@2 ก.ย. 64 12:43
กขป.เขต 12 ร่วมสร้าง New normal ระดับตำบล ภายใต้โจทย์ที่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันกับโควิดอย่างปลอดภัยได้อย่างไร ?โดยไม่กระทบกับเรื่องปากท้องทำมาหากิน และผู้เปราะบางได้รับการดูแลทต.คลองปาง ต.เกาะลิบง(บ้านมดตะนอย) ต.บางด้วน ต.นาข้าวเสียผนึกกำลังสมัชชาสุขภาพจังหวัด ผลักดันเป็นพื้นที่ตัวอย่าง สร้างพลังค

"หลักสูตรผู้ดูแลผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้าน(Home Care Giver)"

@2 ก.ย. 64 12:37
"หลักสูตรผู้ดูแลผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้าน(Home Care Giver)"ผู้ดูแลที่บ้าน รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๕ คนเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้ผ่านหลักสูตร on line และจะต้องผ่านการทดสอบจึงจะเข้าสู่การฝึกในห้อง Lab ต่อไปโดยมีเนื้อหาหลักประกอบด้วยหน่วยที่ ๑ การป้องกันแผลกดทับหน่วยที่ ๒ การป้องกันข้อยึดติดและกล้ามเนื

"หาดใหญ่ sandboxplus"

@2 ก.ย. 64 12:34
"หาดใหญ่ sandboxplus"วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประชุมทีมอาสาเมืองครั้งที่ ๔ หารือรูปแบบคณะกรรมการที่จะเสนอผู้ว่าแต่งตั้ง มีข้อสรุปดังนี้๑)ชื่อคณะกรรมการ ระยะแรกยังคงยึดแนวคิดการทำ Sand box เป็นหลักเพื่อจะเป็นจุดทดสอบมาตรการต่างๆที่จะใช้กับเมืองหาดใหญ่ ทั้งในส่วนมาตรการที่ศบค.กำหนดมาและจะใช้เป

ก้าวย่างสำคัญสู่ "ข้าวอินทรีย์ตรัง""

@28 ส.ค. 64 18:14
ความสุขของชาวนาความสุขของแผนดินตรังวันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอนาโยง และเกษตรอำเภอลงพื้นที่วันหยุดรับฟังปัญหาเกษตรกรชาวนา การแปรรูปผลผลิตข้าวอินทรีย์ และดูสถานที่สำหรับก่อสร้างโรงสี GMP ณ ม.1 บ้านไสใหญ่ ตำบ

"ประชุมกขป.เขต ๑๒ วาระเร่งด่วนการรับมือโควิดระลอก ๔"

@28 ส.ค. 64 17:46
"ประชุมกขป.เขต ๑๒ วาระเร่งด่วนการรับมือโควิดระลอก ๔"วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoomผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๖ คน๑)คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ๓๔ คน๒)ภาคีเครือข่าย ๖ คน๓)ทีมกองเลขา ๖ คนพัฒนาการที่เด่นชัดหลังเข้าสู่การทำงานชุดที่ ๒ คือ เดินหน้างานได้ทันที หลังสะสมความ

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286