เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

มรภ.สงขลา เดินหน้าอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน พร้อมจัดทำบัญชีชนิดพันธุ์พืช

@26 ม.ค. 65 14:39
มรภ.สงขลา เดินหน้าอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน พร้อมจัดทำบัญชีชนิดพันธุ์พืชโอพ.สธ.โ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ทุ่งหวัง จับมือองค์กรพันธมิตรเดินหน้าอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง หวังสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พร้อมจัดทำบัญชีชนิดพันธุ์พืชหายาก พืชคุกคาม พืชเฉพาะถิ่น พื

"ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลหนองจิก"

@26 ม.ค. 65 11:14
"ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลหนองจิก"กขป.เขต 12 ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา เทศบาลตำบลหนองจิก พชอ.หนองจิก สมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี พชอ.หนองจิกร่วมกันดำเนินการธรรมนูญสุขภาพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)เทศบาลตำบลหนองจิก อำเภอหนองจิก ปัตตานี ประกอบด

"ความร่วมมือกับเหล่ากาชาดและสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา"

@22 ม.ค. 65 08:49
"ความร่วมมือกับเหล่ากาชาดและสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา"วันที่ 21 มกราคม 2565 สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา ตัวแทนพื้นที่ดำเนินการธรรมนูญสุขภาพตำบล 4 ตำบล เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สสจ. พมจ.ร่วม 50 คน ร่วมเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลกลางของพื้นที่ผ่าน Platform iMed@home โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลาและกขป.เขต 12 ม

"การทำงานชุมชนคือโอกาสการพัฒนาตนเอง"

@20 ม.ค. 65 14:10
"การทำงานชุมชนคือโอกาสการพัฒนาตนเอง"วันที่ 20 มกราคม 2564 มูลนิธิชุมชนสงขลา/กขป.เขต 12 เข้าร่วมในฐานะเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการทำงานกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม โดยศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. และเป็นส่วนหนึ่งของ Hatyai Sandbox plus ใ

ไม่ใช่แค่การสร้างบ้าน แต่คือการคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ

@20 ม.ค. 65 11:00
ไม่ใช่แค่การสร้างบ้าน แต่คือการคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการหลังจากที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลท่าช้างก็ได้ลงมือสร้างบ้านให้น้องน้ำฝน แต่ด้วยงบประมาณที่มีอย่างจำกัด ทางท้องถิ่นและท้องที่จึงได้ระดมสรรพกำลังเพื่อให้บ้านที่สร้างออกมาสมบูรณ์ สอดคล้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

สสส. ร่วมกับ ทน.หาดใหญ่ นำร่อง 9 ชุมชน ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเขตเมือง มุ่งเป้าสู่ “เทศบาลนครหาดใหญ่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

@19 ม.ค. 65 13:42
สสส. ร่วมกับ ทน.หาดใหญ่ นำร่อง 9 ชุมชน ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเขตเมือง มุ่งเป้าสู่ โเทศบาลนครหาดใหญ่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนโสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จั

แหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการยกระดับแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)

@19 ม.ค. 65 13:39
เมื่อวันที่ 8 ม.ค.65 ทางศูนย์สนับสนุนวิชาการภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับ ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงพื้นที่เตรียมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการยกระดับแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)ณ ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางสาวจุฑามณี หามะ นายก

สตูล เวทีเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตร (คนหัวใจหิน) งดเหล้าครบพรรษาและลดละเลิกบุหรี่ ครบ 4 เดือน ประจำปี2564

@18 ม.ค. 65 12:03
เวทีเชิดชูเกียรติ งดเหล้าครบพรรษา ชุมชนจงหัว ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล และ ลดละเลิกบุหรี่ ชุมชนกุบังจามัง ต.ฉลุง อ.เมืองจ.สตูล ประจำปี2564วันที่ 17 ม.ค.65 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล จัดเวทีเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตร (คนหัวใจหิน) งดเหล้าครบพรรษา และ ลดละเลิกบุหรี่ ครบ 4เดือน ประจำปี25

ระดมความร่วมมือเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ จ.สงขลา

@18 ม.ค. 65 10:57
ระดมความร่วมมือเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ จ.สงขลาสมาคมอาสร้างสุข กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา พมจ.สงขลา สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ทีมนักกายภาพบำบัด อบจ.สงขลา และกลุ่มสถาปนิกพัฒนาเมือง Songkhla Urban Lab หารือร่วมกันเพื่อเตรียมควา

"คนไทยไร้สิทธิ์"

@14 ม.ค. 65 21:05
"คนไทยไร้สิทธิ์"วันที่ 14 ธันวาคม 2564 กขป.เขต 12 โดยคุณชาคริตโภชะเรือง เลขานุการ กขป.เขต 12 เข้าร่วมประชุมกับสปสช.เขต 12 และเครือข่ายเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่จังหวัดสงขลาศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนและมูลนิธ

ภาคีโครงการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาต้นแบบความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนและชุมชน เพื่อสุขภาวะที่ดีในภาวะวิกฤต

@14 ม.ค. 65 14:59
กิจกรรมภาคีแผนอาหาร สสส.โครงการขยายและพัฒนาต้นแบบความมั่นคงทางอาหารเข้าสู่งานประจำของโรงเรียนและชุมชนเพื่อสุขภาวะที่ดีในภาวะวิกฤต พื้นที่จังหวัดสงขลา ปทุมธานี และสุพรรณบุรีกิจกรรมประชุมระดมความคิดภาคีโครงการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาต้นแบบความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนและชุมชน เพื่อสุขภาวะที่ดีใ

โอกาสในวิกฤติกับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู้โควิด19

@26 ธ.ค. 64 14:53
สำนักสร้างสรรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้สนับสนุนโครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้ มีพื้นที่ทำงานใน 5 จัังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินโครงการมาถึงช่วงของการสรุปบทเรียนการทำงาน ซ

แผนพัฒนาพืชทดแทนยาสูบ ชุมชนลดการพึ่งพิงยาสูบเพื่อสร้างความยั่งยืน

@26 ธ.ค. 64 14:42
กิจกรรม "ร่วมออกแบบแผนพัฒนาพืชทดแทนยาสูบ ชุมชนลดการพึ่งพิงยาสูบเพื่อสร้างความยั่งยืน"มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดอบรม"ร่วมออกแบบแผนพัฒนาเพื่อทดแทนยาสูบเพื่อความยั่งยืน"ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2564โดยมีวิทยากรเกษ

สูงวัยเท่าทันสื่อที่คลองปาง ตรัง

@24 ธ.ค. 64 20:19
สูงวัยเท่าทันสื่อที่คลองปาง ตรังอีกหนึ่งความกังวลห่วงใยในยุคข้อมูลข่าวสารทะลักล้นทั่วทุกช่องทาง จริงเท็จต้องใช้ดุลยพินิจ ขาดคนช่วยตรวจสอบทต.คลองปาง หนึ่งพื้นที่ปฏิบัติการขยายผลการทำงานสูงวัยเท่าทันสื่อ "คนตัวดี" จากทีมกระบี่ตั้งแต่ประมาณปี 63แม้สถานการณ์โควิดจะทำให้การทำงานส่งเสริมการเท่าทันสื

"ธรรมนูญสุขภาวะคนพิการ เทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล"

@22 ธ.ค. 64 14:44
"ธรรมนูญสุขภาวะคนพิการทต.กำแพง"กติกาหรือข้อตกลงในชุมชน ไม่ว่าจะเรียกขานอย่างไรล้วนเป็นกระบวนการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นัดประชุมคณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาวะทต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล นำโดยนายกวิชิต แซ่ลิ้ม และรองนายกวราภรณ์ นำทีม

"ระบบการบริการและดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยผู้ดูแลที่บ้านผ่านPlatform iMedCare"

@20 ธ.ค. 64 13:56
"ระบบการบริการและดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยผู้ดูแลที่บ้านผ่านPlatform iMedCare"นั่นคือนิยามสั้นๆ ของ iMedCare อธิบายงานภายใต้ความร่วมมือที่มูลนิธิชุมชนสงขลากับคณะพยาบาลศาสตร์มอ.จับมือทำงานด้วยกัน ด้านหนึ่งรองรับสังคมสูงวัยในสังคมไทย ช่วยเต็มเต็มระบบบริการ อีกด้านหนึ่งเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรภาคประ

โรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของการนำร่องของจังหวัดสงขลา

@16 ธ.ค. 64 12:38
กิจกรรมภาคีแผนอาหาร สสส.โครงการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยและโภชนาการที่ดีของประชาชนในสงขลา"โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา" โรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของการนำร่องของจังหวัดสงขลา และของประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGSในการจัดการกระบวนการเรียนรู้กับการพ

"ธรรมนูญสุขภาพตำบล อำเภอควนขนุน"

@3 ธ.ค. 64 11:55
"ธรรมนูญสุขภาพตำบล อำเภอควนขนุน"กขป.เขต12ร่วมกับพชอ.ควนขนุน ร่วมดำเนินการจัดทำธรรมนูญสุขภาพสู้ภัยโควิด ในพื้นที่เขต12 อีก2ตำบลได้แก่ แพรกหา และปันตาวันนี้ (29 พ.ย.64) ทีมอสม. รพ.สต ในพื้นที่ร่วมฝึกการใช้แอพiMed@home สำรวจข้อมูลผ่านระบบเยี่ยมบ้าน อสม.บอกว่าแอพฯนี้จะทำให้อสม.มีข้อมูลผู้ป่วยอยู่ในม

"ระบบข้อมูลกลางเพื่อคุณภาพชีวิตประชากร"

@3 ธ.ค. 64 11:42
"ระบบข้อมูลกลางเพื่อคุณภาพชีวิตประชากร"วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ DGA หรือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. ประสานงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด/อบจ.สงขลา ชวนสสจ. พมจ.มูลนิธิชุมชนสงขลา หารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลกลางเพื่อลดช่องว่างการทำงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

"กขป.เขต ๑๒ ชูธงลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙"

@30 พ.ย. 64 16:12
"กขป.เขต ๑๒ ชูธงลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙"กิจกรรม Side Event โKickoff กขป.เขต ๑๒ พลเมืองตื่นรู้ สานพลังรับมือโควิด-๑๙ ด้วยมาตรการ ๔ ต.๒ป.โ มีขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบประชุมทางไกล ระบบ Zoom Meeting และonsite ณ

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286