เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

งานติดตามประเมินภายนอกการดำเนินงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

@16 เม.ย. 67 14:50
เวทีประชุมประเมินภายนอกเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) วันที่ 15 - 16 เมษายน 2567 พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างวันที่ 15 เมษายน 2567 ณ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลงานชุมชน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลาร่วมกำหนดทิศทาง เป้าหมายการขับเคลื่อนงานในอนาคตข

"ประชุมอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายประเด็นสุขภาวะแม่และเด็ก กขป.เขต 12"

@10 เม.ย. 67 15:18
"ประชุมอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายประเด็นสุขภาวะแม่และเด็ก กขป.เขต 12"วันที่ 9 เมษายน 2567 (บ่าย) กขป.เขต 12 จัดประชุมอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายประเด็นสุขภาวะแม่และเด็ก ณ ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 และผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมี ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ รองประธาน กขป. อนุกรรมการ ภา

"ประชุมอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง กขป.เขต12"

@10 เม.ย. 67 15:15
"ประชุมอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง กขป.เขต12"วันที่ 9 เมษายน 2567 กขป.เขต 12 นัดประชุมอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายร่วมนำเสนอแผนงานโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 พร้อมข้อเสนอแนะการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกขป.เขต 12 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

"พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงและทีมการเงิน" สงขลา

@5 เม.ย. 67 16:01
วันที่ 5 เมษายน 2567 แผนงานร่วมทุนฯสงขลา โดยรักษาการผอ.กองสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญ นัดประชุมทีมพีี่เลี้ยง กองเลขา และการเงินมาทำความเข้าใจแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การเงินในการสนับสนุนโครงการย่อย ณ ชั้น 3 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุอบจ.สงขลาเริ่มด้วยการแนะนำทีมพี่เลี้ยง 16 คน ประกอบด้วย1.ตัวแทนจากประชาส

"แผนงานร่วมทุนฯสงขลารุกงานป้องกันยาเสพติดและสุขภาพจิต วางเป้าสนับสนุนโครงการย่อย ไม่ต่ำกว่า 30 โครงการ"

@5 เม.ย. 67 13:54
"แผนงานร่วมทุนฯสงขลารุกงานป้องกันยาเสพติดและสุขภาพจิต วางเป้าสนับสนุนโครงการย่อย ไม่ต่ำกว่า 30 โครงการ"สืบเนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่จังหวัดสงขลา ในห้วงปีงบประมาณ 2566 พบสถิติผู้ติดยาเสพติด จำนวน 2,371 ราย มากเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ เป็นผู้เสพรายใหม่ จำนวน 1,596 คน (คิดเป็นร้อยละ 67.31) และเป

"ประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็นสุขภาพจิตในสถานศึกษา"

@5 เม.ย. 67 13:46
"ประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็นสุขภาพจิตในสถานศึกษา" สงขลาวันที่ 3 เมษายน 2567 แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสงขลาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เชิญผู้สนใจเข้ารับทุนสนับสนุนโครงการที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ทีมพี่เลี้ยง เข้าร่วมเรียนรู้และวิเคราะห์ต้นไม้ปัญหาของประเด็นสุขภาพจิตในสถานศึ

"ประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็นยาเสพติดในชุมชน" สงขลา

@3 เม.ย. 67 12:25
"ประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็นยาเสพติดในชุมชน"วันที่ 2 เมษายน 2567 แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสงขลาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เชิญผู้สนใจเข้ารับทุนสนับสนุนโครงการ ทีมพี่เลี้ยง เข้าร่วมเรียนรู้และวิเคราะห์ต้นไม้ปัญหาของประเด็นยาเสพติดในชุมชน โดยมีทีมวิทยากรจาก รพ.หาดใหญ่ ร

ถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบอาหารตลอดห่วงโซ่โครงการSafetyFood โรงเรียนวัดควนปันตาราม

@3 เม.ย. 67 11:52
ถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบอาหารตลอดห่วงโซ่โครงการSafetyFood โรงเรียนวัดควนปันตารามโรงเรียนวัดควนปันตาราม ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 70 คน และบุคลากรในโรงเรียนเพียง 12 คน แต่สามารถดำเนินงานอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นหนึ่งในพื

ปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่าง กิจกรรมเรียนรู้วิถีตาลโตนด ตอนน้ำผึ้งขี้ม้าชุมชนวัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา

@31 มี.ค. 67 08:57
ปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่าง วันที่ 30 มีนาคม 2567กิจกรรมเรียนรู้วิถีตาลโตนด ตอนน้ำผึ้งขี้ม้าเราและผู้เข้าร่วมนัดเจอกันตอน 9 โมงครึ่ง ทุกคนมาถึงตามเวลา หลังจากแนะนำตัว ทำความรู้จักกันแล้ว ป้าสุ ลุงอูด และเด็ก ๆ ในชุมชน ก็ชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งรถซาเล้งไปยังทุ่งตาลโตนดถึ

"อบจ.สงขลาเชิงรุกสนับสนุนการคัดกรองสุขภาวะรายคนรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนต้นแบบ 5 อปท."

@27 มี.ค. 67 09:14
"อบจ.สงขลาเชิงรุกสนับสนุนการคัดกรองสุขภาวะรายคนรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนต้นแบบ 5 อปท."วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลาเปิดการประชุมการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน5อปท.ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 100 คน โดยมีนายชาคริต โภชะเรือง นายภานุมาศ นนทพันธ์ เป็นวิทยากร เป็นหนึ่งในกิจกรรมจัดทำแผ

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286