เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ภาคีเครือข่ายร่วมหนุนเสริมงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลโคกม่วง

@25 ก.ย. 63 22:04
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ อีกหนึ่งพื้นที่ความร่วมมือของกขป.เขต ๑๒ , ๔PW สงขลาเสริมงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว นำเครือข่ายได้แก่ CM,CG อสม. อสม.เชี่ยวชาญในพื้นที่และตำบลอื่นในอำเภอมาร่วมเรียนรู้และฝึกใช้ระบบเยี่ยมบ้านของ iMed@hom

สมัชชาจังหวัดยะลาร่วมกับภาคีเครือข่ายบูรณาการการดำเนินงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลสะเตง

@24 ก.ย. 63 10:58
กขป.เขต ๑๒ ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา/มูลนิธิซะกาตฯ ประชุมหารือ วางแผน/บูรณาการการดำเนินงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลสะเตง (ทน.ยะลา) อ.เมือง จ.ยะลา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ร้านอาหารยัสมีน จ.ยะลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานให้ไปในทิศทา

สปสช.เขต 12 ร่วมกับ วพส.ม.อ. ร่วมหารือการประเมินความจำเป็นด้านสุขภาพเพื่อนำไปใช้สร้างเสริมสุขภาพคนในพื้นที่เขต 12

@21 ก.ย. 63 19:53
วพส. ร่วมกับ สปสช. เขต 12 หารือการประเมินความจำเป็นด้านสุขภาพเพื่อนำไปใช้สร้างเสริมสุขภาพคนในพื้นที่สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) นำโดย ศ. นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ที่ปรึกษา และ ดร. วิทย์โ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรคณะแพทย์ และนักวิชาการ ม.อ. ร่วมกับสำนักงา

สมาคมอาสาสร้างสุขหนุนเสริม 60 ครูอาสาร่วมพัฒนา 800 เยาวชนมีอาชีพ เพิ่มรายได้

@19 ก.ย. 63 16:44
สมาคมอาสาสร้างสุขหนุนเสริม 60 ครูอาสาร่วมพัฒนา 800 เยาวชนมีอาชีพ เพิ่มรายได้สมาคมอาสาสร้างสุข ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชวนแกนนชุมชนเป็นครูอาสาสร้างกระบวนการเรียนรู้อาชีพ ภายใต้แนวคิด โรวมกลุ่ม สร้างโอกาส เรียนรู้อาชีพที่สนใจโ คาดว่าจะสามารถสนับสนุนครูอาสาใน 4 จังหว

มรภ.สงขลาและภาคีเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือพัฒนางานวิจัยภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลสตูล

@18 ก.ย. 63 16:24
เดินหน้าพัฒนางานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล จังหวัดสตูล ณ บ.ห้องเย็นสินภักดี จำกัดโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการผลิตการบริหารจัดการการตลาดการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญในสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดคว

ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงสีข้าวมาตรฐาน GMP แห่งแรกของจังหวัดตรัง

@16 ก.ย. 63 20:57
ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงสีข้าวมาตรฐาน GMP แห่งแรกของจังหวัดตรังวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ตำบลนาหมื่นศรีนายอำเภอนาโยง และผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง สำนักงานพลังงานจังหวัด ค

"ภาคีเครือข่ายตรังจับมือ กขป.เขต ๑๒ ร่วมดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม"

@14 ก.ย. 63 19:11
"ตรังจับมือ กขป.เขต ๑๒ ร่วมดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม"วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ กขป.เขต ๑๒ ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังโดยการสนับสนุนงบจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ชวนภาคีระดับจังหวัดได้แก่ อบจ. ศึกษาธิการจังหวัด พมจ. กศน. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง วิทยาล

ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาระบบข้อมูลบน Platform กลาง

@14 ก.ย. 63 18:55
ศอ.บต.กำลังคิดจะพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเป็นPlatform กลางในการประสานการทำงานของ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ในหลายด้าน โจทย์ใหญ่นอกจากความไว้วางใจที่ศอ.บต.จำเป็นจะต้องพิสูจน์ทราบให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมต่อเจตนาดังกล่าวแล้ว ยังมีอุปสรรคอีกไม่น้อย อาทิ๑.แนวคิดการพัฒนา จะเป็นแบบ "คุณพ่อรู้ดี" คิดให้ ทำให้ เป็นเจ้าข

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต ๑๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

@8 ก.ย. 63 17:33
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต ๑๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สยามนครินทร์ หาดใหญ่ โดยมีกขป.และเครือข่ายเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom อีกจำนวนหนึ่ง มีวาระสำคัญดังนี้๑.ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักง

Morning Conference เวทีประชาชนตื่นรู้เพื่อสังคมทุกช่วงวัย จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1

@6 ก.ย. 63 14:29
กิจกรรม Morning Conference ในเวทีประชาชนตื่นรู้เพื่อสังคม ครั้งที่ 1"เมื่อเช้าตรู่(06.30น.)วันที่ 5 ก.ย63 ณ.บ้านสวนริมน้ำ บ.ยะกัง เมืองนราธิวาส โดยพลังหนุ่มสาวจากโครงการเจียนัยเพชรที่เป็น Gen T(Teenage) เป็นผู้ประสานเชิญ Gen Y(Youth) และ Gen O(Ole) มาร่วมรับประทานอาหารเช้าและแลกเปลี่ยน

จังหวะก้าว App กรีนสมาย เพื่อ "สวนยางยั่งยืน"

@1 ก.ย. 63 12:02
"สวนยางยั่งยืน"วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ทีมชุดเล็กประกอบด้วยธกส.ภาคใต้ตอนล่างฝ่ายกิจการพิเศษ โปรแกรมเมอร์แอพฯGreen smile มูลนิธิชุมชนสงขลา เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา เครือข่ายสวนยางพรีเมี่ยม สวนยางยั่งยืนนัดหมายประชุมเพื่อร่วมพัฒนาแอพฯ Green smile ในส่วนสวนยางยั่งยืน นำร่องการใช

ภารกิจร่วมเพื่อการลดละเลิกบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงเขต 12

@1 ก.ย. 63 09:02
ภารกิจร่วมเพื่อการลดละเลิกบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงเขต 12ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ให้ รพ.และ รพ.สต.ประเมินตนเองเพื่อประเมินความพร้อมในการให้บริการคลินิกแบบครบวงจร เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจะได้วิเคราะห์และเติมเต็ม และในส่วนการขับเคลื่อนงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหลังสถานการ

"เครือข่ายจังหวัดปัตตานีร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม"

@31 ส.ค. 63 21:07
"เครือข่าย จ.ปัตตานี ร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม"วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กขป.เขต ๑๒ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) และมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด/กขป.ในพื้นที่นัดแกนนำระดับจังหวัด ได้แก่ อบจ. พมจ. กศน.มูลนิธิคนช่วยคน กรรมการอิสลามจังหวัด แกนนำอ

"ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมตำบลเกตรี"

@31 ส.ค. 63 14:31
"ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมตำบลเกตรี"ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบความร่วมมือในการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมร่วมกันระหว่าง กขป.เขต ๑๒ มูลนิธิชุมชนสงขลา สมาคมผู้บริโภคจังหวัด อบต.เกตรี รพ.สตูล กรรมการอิสลามจังหวัด และเครือข่ายวันนี้ (วันที่ ๓

ประชุมภาคีเครือข่ายประเด็นการดูแลสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคมจังหวัดยะลา

@31 ส.ค. 63 14:21
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประชุมภาคีเครือข่ายประเด็นการดูแลสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม จังหวัดยะลา ณ ร้านอาหารbamboo สวนขวัญเมือง จ.ยะลาโดยมีกขป.เขต ๑๒ มูลนิธิชุมชนสงขลา สสจ. งานมาลาเรีย ๓ จังหวัด มูลนิธิซากาตและสาธารณกุศล บัณฑิตอาสา เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา ศึกษาธิกา

ศวนส.กับภารกิจพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาพ

@28 ส.ค. 63 20:27
การสร้างคนเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ เป็นหัวใจสำคัญของโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.)แผนงานการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาพ โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สสส. จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักย

ภารกิจภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา Platform : Green smile

@28 ส.ค. 63 10:22
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประชุมความร่วมมือกับธกส.ฝ่ายกิจการพิเศษ ภาคใต้ตอนล่าง ในฐานะงานนวตกรรม ร่วมกับพัฒนา Platform : Green smile ในกลุ่มสวนยางยั่งยืน โดยสำนักงานใหญ่สนับสนุนงบประมาณ ๒ แสนบาทมาพัฒนา๑.Big data ข้อมูลเกษตรกร ในกลุ่มธนาคารต้นไม้ พืช ผัก ปศุสัตว์ ผลไม้๒.App: Greensmile น

ภาคีเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลากับภารกิจร่วมขับเคลื่อนงานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพคนสงขลา

@28 ส.ค. 63 10:16
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓มูลนิธิชุมชนสงขลา กขป.เขต ๑๒ สมัชชาสุขภาพจังหวัด อบจ.สงขลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สสจ. รพ.หาดใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนเกษตรและอาหารสุขภาพ ประชุมคณะทำงานเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา หารือการทำงานในสงขลาสรุปการประชุม สำคัญดังนี้๑.การดำเนินงานผ่านตลาดรถเขียว ปัจจุบั

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลาจับมือ พชอ.บางกล่ำ ขับเคลื่อนภารกิจงานบวชสร้างสุขแท้จริง

@26 ส.ค. 63 10:42
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวทีแลกเปลี่ยน และเรียนรู้รูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนงานบวชสร้างสุข จังหวัดสงขลา พื้นที่อำเภอบางกล่ำอำเภอหาดใหญ่โดยพี่ๆทีมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด ร่วมกับคณะทำงาน และภาคีเครือข่าย พชอ.บางกล่ำการก่อรูปแบบไม่รีบ สร้างการมีส่วนร่วม จัดทัพอย่างมั่นคง รอจัง

ตำบลท่าข้ามจังหวัดสงขลากับภารกิจการขับเคลื่อนร้านอาหารปลอดภัย/พืชผักอินทรีย์และไก่พื้นบ้านปลอดภัย

@24 ส.ค. 63 10:13
ท่าข้ามต้องห้ามพลาดโ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโฯ(อพ.สธ)โในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโ อบต.ท่าข้าม ร่วมกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดาวผ่อดีดีโ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวโ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภารกิจการขับเคลื่อนร้านอาหารปลอดภัย/พืชผักอินทรีย์และไก่พื้นบ้านปลอดภัยสัตว์ศึกษา

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286