เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ระบบข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนสงขลา

@24 มี.ค. 66 13:09
ระบบข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนสมาคมอาสาสร้างสุขร่วมกับบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ กศน.หาดใหญ่ เครือข่าย อปท.และเครือข่ายชุมชน ร่วมพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนผ่าน Application iMed@home เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบออนไลน์ง่ายต่อการบันทึกและวางแผนการช่วยเหลือเคสอย่างท

พม. ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดพัทลุง

@23 มี.ค. 66 10:13
พม. ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดพัทลุงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงนางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจและเตร

"ความร่วมมือกับ พอช.ภาคใต้"

@22 มี.ค. 66 11:45
"ความร่วมมือกับ พอช.ภาคใต้"วันที่ 21 มีนาคม 2566 ทีมกลางสช. ร่วมกับ กขป.เขต 12 หารือการทำงานร่วมกันระหว่างพอช.(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)พื้นที่ภาคใต้ ณ สำนักงานภาคใต้ จ.พัทลุงเริ่มด้วยการเรียนรู้การทำงานของ 2 องค์กร คือ พอช.และสช. ในด้านแผนงาน ทิศทาง โครงสร้างองค์กร โดยเฉพาะแผนปี 66 และหารือ

"การพัฒนาระบบข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง เขต 12"

@22 มี.ค. 66 11:44
"การพัฒนาระบบข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง เขต 12"ประกอบด้วยการดำเนินงานดังนี้1.พัฒนาระบบแม่1.1 โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรภาพจังหวัดสงขลาและคณะทำงาน บนฐานความร่วมมือระหว่างอบจ. สปสช. กระทรวงดิจิตอล และเครือข่าย-MOU ความร่วมมือกับ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดประตูทางนโยบาย

ความคืบหน้า "ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและภาคีเครือข่าย"

@18 มี.ค. 66 10:39
วันที่ 17 มีนาคม 2566 ประชุมร่วมกับ อบจ.สตูล กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด รองนายแพทย์สสจ. ผอ.รพ.อำเภอ สสอ.ในพื้นที่จังหวัด พมจ. กรรมการกขป.เขต 12 ที่อยู่ในจังหวัดสตูล มูลนิธิชุมชนสงขลา/โปรแกรมเมอร์ โดยมีนายกอบจ.สตูลเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.สตูลหารือการพัฒนาระบบข้อมูลกล

กิจกรรมถอดบทเรียน​กลุ่มโครงการ​ MIDL​ for​ ​Inclusive​ cities​ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

@13 มี.ค. 66 15:11
ถอดบทเรียนโกลุ่มโครงการโ MIDLโ forโ โInclusiveโ citiesโ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่โ 5-6 มีนาคมโ 2566สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจัดเวทีถอดบทเรียนเครือข่ายคนทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โ ณโ โรงแรมสยามออเรียลทัลโ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโผลจากการถอดบทเรียนพบว่าการนำเคร

ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

@7 มี.ค. 66 19:58
"ความร่วมมือกับ อบจ.สตูล"วันที่ 7 มีนาคม 2566 กขป.เขต 12/มูลนิธิชุมชนสงขลา หารือความร่วมมือกับนายกอบจ.สตูล แกนนำ 4pw สตูล ทีมงานกองสาธารณสุข/กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด ณ ห้องประชุม อบจ.สตูลนำเสนอระบบเยี่ยมบ้าน iMed@home ในการเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มเปราะบาง แลกเปลี่ยนซักถามข้อสงสัยการใช้งาน รวมถึ

"ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 ครั้งที่ 1/2566"

@7 มี.ค. 66 09:25
"ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 ครั้งที่ 1/2566"ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 12 ครั้งที่ 1/2566 (ชุดที่ 2 ครั้งที่ 6)วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมเพิ่มพูน โรงแรมเบญจพรแกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาโดยมีนพ.สุวั

ปลุกสันติภาพและสุขภาวะดีที่ชายแดนใต้

@1 มี.ค. 66 11:15
ปลุกสันติภาพและสุขภาวะดีที่ชายแดนใต้๑)สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๙ ปี เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมา ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้รวบรวมข้อมูลว่ามีเหตุการณ์จำนวน ๒๑,๘๑๕ ครั้ง ผู้เสียชีวิต ๗,๑๓๑ คน ได้รับบาดเจ็บ ๑๓,๘๑๑ คน ทำให้หน

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจําปี 2566 สงขลา

@28 ก.พ. 66 15:12
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจําปี 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมเดินหน้าขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบในพื้นที่วันนี้ (28 ก.พ. 66) นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน

บ่มเพาะเยาวชนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กว่า 100 คน เพื่อใช้สื่อเป็นเครื่องมือสู่นักสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ

@28 ก.พ. 66 13:41
บ่มเพาะเยาวชนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กว่า 100 คน เพื่อใช้สื่อเป็นเครื่องมือ สู่นักสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ได้จัดกิจกรรมค่ายบ่มเพาะ เพื่อหานักสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ในใช้สื่อเป็นเครื่องมือ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีผู้

การพัฒนาผู้นำชาวเลเกาะหลีเป๊ะร่วมพัฒนาระบบสุขภาพประชาชนกลุ่มเฉพาะ ชาติพันธุ์ (ชาวเล เกาะหลีเป๊ะ)

@28 ก.พ. 66 12:09
การพัฒนาผู้นำชาวเลเกาะหลีเป๊ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนัก 9 มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบสุขภาพประชาชนกลุ่มเฉพาะ ชาติพันธุ์ (ชาวเล เกาะหลีเป๊ะ) โดย มูลนิธิชุมชนไท ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่การลงมาเกาะหลีเป๊ะ ของทีม มูลนิธิฯ มีเป้าหมาย การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ จึงเริ่

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางจังหวัดปลอดภัยด้วยนโยบายแอลกอฮอล์ (SAFFR Province) นำร่องจังหวัดปัตตานี

@28 ก.พ. 66 10:56
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้กำกับภูธรจังหวัด หารือทิศทางแนวทาง การทำแผนบูรณาการจังหวัดปลอดภัยด้วยนโยบายแอลกอฮอล์ (SAFFR Province)ผู้เข้าร่วม ผอ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุม

"กขป.เขต 12 จับมือภาคีทำแผนประสานการขับเคลื่อนปี 2566"

@25 ก.พ. 66 08:51
"กขป.เขต 12 จับมือภาคีทำแผนประสานการขับเคลื่อนปี 2566"วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประสานภาคีเครือข่าย 5 ประเด็นร่วมจัดทำแผนประสานการขับเคลื่อนงานปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเซาน์เทิร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขล

"วงสานฝันเด็กและเยาวชนสงขลา"

@22 ก.พ. 66 09:15
"วงสานฝันเด็กและเยาวชนสงขลา"ชวน ทีมคนทำงาน สนง. พมจ.สงขลา ตั้งวงคุย แนวทางการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างเป็นระบบสมาคมอาสาสร้างสุข ชวนเจ้าหน้าที่ สนง. พมจ.สงขลา ที่ดูแลงานเด็กและครอบครัว คนพิการ ผู้สูงอายุ และงาน CSR เข้าร่วมหารือวางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อบูรณาการแนวทางการให้ความ

"ระบบสารสนเทศกลาง กขป.เขต 12"

@20 ก.พ. 66 15:46
"ระบบสารสนเทศกลาง กขป.เขต 12"ภารกิจงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) ซึ่งเกิดจากระเบียบสำนักนายก กำหนดหน้าที่ของเขตฯ ไว้ 5 ร่วม ได้แก่ ร่วมประสาน ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมชี้ทิศทาง ร่วมบูรณาการ ร่วมระดมสรรพกำลัง/ ขับเคลื่อนการสนองตอบภารกิจดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการสนับสนุนก

"ประชุมทีม กขป.เขต 12 ชุดเล็ก"

@20 ก.พ. 66 10:35
"ประชุมทีม กขป.เขต 12 ชุดเล็ก"วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมทีมกขป.ชุดเล็กของเขต 12 เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประสานการขับเคลื่อนงานปี 2566 มีข้อสรุปดังนี้1.กิจกรรมมีขึ้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-16.00 น. ณโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ต ใกล้สนามบินหาดใหญ่ รอบเช้า 3 ประเด

ภาคีเครือข่ายจังหวัดปัตตานีประชุมเตรียมการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13/2566

@17 ก.พ. 66 16:15
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13/2566ณ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีผู้รับผิดชอบประเด็นทั้ง 5 ประเด็นนำข้อเสนอกลับไปทบทวนเพิ่มภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาควิชาการแผนปฏิิทินงานเตร

"เตรียมเปิดบริการ iMedCare"

@17 ก.พ. 66 11:04
"เตรียมเปิดบริการ iMedCare"ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัยและมูลนิธิชุมชนสงขลา นัดทีม Home Care Giver ที่จะอยู่ในระบบบริการของ platform iMedCare : บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน มาเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดบริการในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2566) ทบทวนขั้นตอนการดำเนินการในช่วง 6 เดือนแรก โด

การฝึกงานของน้องๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิตเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ ( USAID ACHIEVE )

@15 ก.พ. 66 17:00
บรรยากาศการฝึกงานของน้องๆโครงการอาชีพฯ ทั้ง 4 สาขาวิชาหลังจากเรียนเสร็จในห้องเรียน น้องๆเลือกไปฝึกงานเพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตโครงการส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิตเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ ( USAID ACHIEVE )#USAIDACHIEVE#SavetheChildrenThailandขอบคุณข้อมูลจากเพ THELOOKER

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286