เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

คณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับตำบลพะตงและภาคีเครือข่ายร่วมติดตามงานและเป็นกำลังใจในโครงการมหัศจรรย์พันวันแรกแห่งชีวิต

@2 ก.ค. 65 08:10
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทีมคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับตำบล ตำบลพะตง เครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทรับเบอร์แลนด์ จำกัด MISS 1000 วัน และ อสม.ร่วมติดตามเยี่ยมครอบครัวหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด รวมจำนวน 10 ราย ในโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิตเพื่อให้กำลังใจ และติดตามผล

“เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนงานและนโยบายสู่การพลิกโฉมระบบอาหารแลการเกษตรในท้องถิ่นภาคใต้ชายแดน”

@30 มิ.ย. 65 11:13
UNDP Workshop ภาคใต้ ระหว่าง ภาคส่วนต่างๆ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และหน่วยงานหนุนเสริมร่วมระดมความคิด เพื่อจัดการความมั่นคงทางอาหาร ที่เป็นห่วงโซ่ ตามบทบาทของแต่ละภาคส่วน เพื่อสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGsกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ โเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการขับเคล

ความคืบหน้าปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติข้าวตรัง

@25 มิ.ย. 65 19:24
โอกาสดีที่บางดี1 ใน 11 พื้นที่ชุมชนชวนกันสร้างความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติข้าวตรัง ร่วมกับ Node Flagship จังหวัดตรังต.บางดี อ.ห้วยยอด มีกลุ่มเกษตกรที่พยายามรักษาและสืบสานการปลูกข้าวไร่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มีน้าซุปเปอร์ ที่เป็นตัวจริงแกนนำสำคัญในเรื่องนี้ศุกร์ที่ผ่านมาจึงเป็นโอกาสที่ท

ความก้าวหน้าภารกิจเตรียมรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดตรัง

@25 มิ.ย. 65 18:55
ที่นี่ควนกุนพื้นที่สุดเขตชายแดนทิศตะวันตกของจังหวัดตรังประตูเมืองรอยต่อกับจังหวัดกระบี่ทต.ควนกุน อ.สิเกา 1 ใน พื้นที่ปฏิบัติการ 14 พื้นที่/โครงการ เตรียมรองรับสังคมสูงวัยร่วมกับ Node Flagship จังหวัดตรังสำหรับ ทต.ควนกุน ปีนี้เป็นการทำงานปี 2 จากปีที่ผ่านมาขับเคลื่อนการเตรียมรองรับส

อบรมแกนนำอนามัยและเด็ก โครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก และย่างก้าวเพื่อสุขภาวะแม่และเด็กสงขลา

@25 มิ.ย. 65 14:27
อบรมแกนนำอนามัยและเด็ก โครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุกวันที่ 23 มิถุนายน 2565พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมแกนนำอนามัยและเด็ก โครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุกโดยมี นายวินัย ปิ่นทอง รอ

"แผนผู้สูงอายุสงขลา"

@24 มิ.ย. 65 20:04
"แผนผู้สูงอายุสงขลา"วันที่ 25 มิถุนายน 2565 พมจ.สงขลานัดประชุมภาคีเครือข่ายอาทิ สสจ. กศน. สสว. มทร.ศรีวิชัย อบจ./กองทุนฟื้นฟูฯ ท้องถิ่น สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ สมาคมอาสาสร้างสุข มูลนิธิชุมชนสงขลา จัดทำแผนงานโครงการผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่แผนจังหวัดแต่ละองค์กรนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกี

ภาคีความร่วมมือเครือข่าย 4pw สงขลาและเครือข่ายเมือง SUCCESS กับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

@24 มิ.ย. 65 19:58
คุณสมภพ วิสุทธิศิริ นำทีมพยากรณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใค้ฝั่งตะวันออก ประชุมร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา/4PW สงขลา ทำความเข้าใจความต้องการของชุมชนในโครงการ SUCCESS เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์อุตุฯโครงการsuccess ภาคใต้และมูลนิธิชุมชนสงขลาได้แนวทางดังนี้1)จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัต

"ความร่วมมือกับคณะพยาบาลภายใต้งบ Tcels ในการใช้ iMed@home"

@21 มิ.ย. 65 11:57
"ความร่วมมือกับคณะพยาบาลภายใต้งบ Tcels ในการใช้ iMed@home"คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.นำโดยดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย มูลนิธิชุมชนสงขลา นัดผอ.รพ.สต.ท่าไทร ตำบลเกาะยอและทีม CG อสม. ร่วมหารือความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทีม CG และอสม. ณ ห้องประชุมรพ.สต.ท่าไทร มีข้อสรุปดังนี้1)ทางรพ.สต.ต้องการพัฒนาศักยภาพทีม CG ท

"ความร่วมมือทางนวตกรรม"

@20 มิ.ย. 65 08:07
"ความร่วมมือทางนวตกรรม"วันที่ 17 มิถุนายน 2565นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท หัวหน้ากลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข สป.สธ. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (tcels) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา หารือกับมูลนิธิชุมชนสงขลาและชุมชนแหลมสนอ่อน ทน.สงขลา เข้าร่วมโค

งานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและอาหารสำหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายจังหวัดชายแดนใต้

@17 มิ.ย. 65 15:52
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ กับภารกิจเติมความรู้ "ด้านความรอบรู้ด้านอาหารและสุขภาพ" ร่วมกันเครือข่ายวิชาการ งานชุมชน และสื่อสาธารณะ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภารกิจสำคัญที่ต้องทำงานต่อไปในอีก 3 ปีนี้ ร่วมกับเครือข่ายขอบคุณข้อมูลจาก คุณนิพนธ์ รัตนาคม

"ประชุมทีมเล็กเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒"

@12 มิ.ย. 65 17:30
"ประชุมทีมเล็กเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒"วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕นำโดยนพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธาน โดยมีรองประธาน เลขานุการร่วมจากสช. สสส. สปสช. และสธ. รวมถึงแกนนำประเด็นร่วมหารือ๑)ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ที่ใกล้จะเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น และใช้ระบบบริการปกติในกา

"iMed@homeกับเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา"

@8 มิ.ย. 65 14:33
"iMed@home กับเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา"วันที่ 7 มิถุนายน 2565สมาชิกเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา 10 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนแหลมสนอ่อน ชุมชนภราดร ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ชุมชนหลังโรงพยาบาลจิตเวช ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ชุมชนกุโบร์ ชุมชนสนามบิน ชุมชนนอกสวน ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ ชุมชนพัฒน

ภารกิจ ONE HOME ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน สูงวัยอย่างมีคุณค่าและศูนย์ฟื้นฟูใกล้ใจ ใกล้บ้าน

@8 มิ.ย. 65 13:19
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วย นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบ ๒ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแว้ง และให้เกียรติเ

ล้อมวงคุยว่าด้วยเรื่อง "สายน้ำแห่งพัทลุง"

@7 มิ.ย. 65 10:52
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 วงล้อมคุยที่บรรยากาศผ่อนคลาย และมากมายไปด้วยของกินวงนี้ กระจายไปทีละพื้นที่ ทีละพื้นที่ เพื่อคุยเรื่องน้ำในจังหวัดพัทลุง กับคนพัทลุงเองเราที่ก็อยู่กับน้ำ มีคลองอยู่หลังบ้าน และน้ำหลากทุกปี แต่เอาเข้าจริงๆ เรารู้จักความสัมพันธ์ของสายน้ำในบ้านตัวเองน้อยมากๆ น้อยจนมันใกล้

บันทึกความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพตรัง : ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต "ข้าว" และเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ

@3 มิ.ย. 65 08:05
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 บันทึกความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพตรัง 2 ประเด็น ได้แก่ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต "ข้าว" และเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ "ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และการปรับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย" สู่เมืองแห่งความสุขและยั่งยืนซึ่่งประกอบภาคีภาครัฐ ภาค

เปิดโครงการและชี้แจงการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยบ้านเลสุ ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

@3 มิ.ย. 65 08:05
วันที่ 2 มิถุนายน 65 หน่วยจัดการ Yala NodeFlagship โดยนายสุวิทย์ หมาดอะดำ มาร่วมกิจกรรมเปิดโครงการและชี้แจงการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยบ้านเลสุ ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มการผลิตและจำหน่ายผักปลอดภัยของจังหวัดยะลา มีเป้

"มหกรรมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา"

@2 มิ.ย. 65 12:27
"กินอาหารให้ถูกหลัก ถึงอกหักก็แข็งแรง"วันนี้ (2 มิ.ย.65) พบกับ บูธ สปสช.เขต 12 สงขลา สนับสนุนให้คนที่ทั้งอกหักและไม่หัก สุขภาพแข็งแรงไปด้วยกัน ใน "กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา"ณ ลานกิจกรรมบริเวณคลองวง ทต.น้ำน้อยขอบคุณข้อมูลจากเพจ สปสช.เขต 12 และสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นคร

โครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ สานพลังภาคีเครือข่าย สสม.

@2 มิ.ย. 65 11:00
โครงการลดการพึ่งพิงยาสูบวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนสดใสไร้ยาสูบ พร้อมทีมงาน สสม. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีประชาคม ณ อาคารเอนกประสงค์ (บ้านโมย) ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขา มีแกนนำชาวบ้านจากหมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คนกว่าคนนางพรทิพย์ สุขแก้ว ผอ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนกลุ่มสตรีเยาวชนและเด็กที่เปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้

@1 มิ.ย. 65 12:57
โครงการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนกลุ่มสตรีเยาวชนและเด็กที่เปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันที่ 30-31 พ.ค. 65 นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กและเพศภาวะ : TRg-led ๏ฟผtraining for community leaders ณ โรงแรม

ศอ.บต. ตรวจวัดเท้าแก่เด็กพิการ ใน 5 จังหวัด เพื่อสั่งตัดรองเท้าคู่แรก

@27 พ.ค. 65 14:56
ศอ.บต. ตรวจวัดเท้าแก่เด็กพิการ ใน 5 จังหวัด เพื่อสั่งตัดรองเท้าคู่แรก กว่า 200 คน คาด แล้วเสร็จและเตรียมมอบ ในเดือนกรกฎาคม นี้วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่ตรวจวัดเท้าแก่เด็กพิการ ในโครงการขยายผลการนำนวัตกรรม สำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ สนองแนว

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286