เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้กับการส่งเสริมการออกกำลังกายในทุกกลุ่มช่วงวัย

@November,16 2019 17.35
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักธรรมนูญสูขภาพตำบลชะแล้ส่งเสริมการออกกำลังกายข้อบัญญัติธรรมนูญสูขภาพข้อที่ 17 "ส่งเสริมการออกกำลังกาย ในทุกกลุ่มอายุ" ด้วยการพัฒนามรดกวัฒธรรมเป็นท่ารำมโนราห์บิคซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประกาศใช้ธรรมนูญสูขภาพ ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งวิ

SGS-PGS Organic เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา

@November,16 2019 13.15
"SGS-PGS Organic เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอาหารคือต้นธารแห่งสุขภาพ โรคไม่ติดต่อรุนแรงหลายโรคเกิดจากอาหารและพฤติกรรมเสี่ยง เป็นปัญหาสำคัญของระบบสุขภาพกขป.เขต ๑๒ ร่วมกับเครือข่ายสร้าง Platform กลางที่จะให้แต่ละส่วนมาทำงานร่วมกัน๑.กลไกประสานงาน ภาคเกษตรกรเองจำเป

"กขป.เขต ๑๒ ใช้ Platform ในการเสริมหนุนการทำงาน"

@November,16 2019 13.13
"กขป.เขต ๑๒ ใช้ Platform ในการเสริมหนุนการทำงาน"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองPlatform ที่ว่าประกอบด้วยการพัฒนาระบบกลางๆ เปิดพื้นที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างได้เข้ามาทำงานร่วมกัน บนฐานPlatform เดียวกัน-พื้นที่ทางความคิด มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งทางการ ไม่ทางการ-ข้อมูลกลางที่อยู่บนฐานเดีย

หยุดซิ่งมาเดินวิ่งเพื่อจัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน

@November,15 2019 22.06
สมาคมผู้บริโภคสงขลาและภาคีเครือข่ายชวนมาทุกคนเดิน-วิ่งหยุดซิ่งมาวิ่งกันวิ่งเพื่อจัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนวิ่งเพื่อลดเหยื่อรายใหม่จากอุบัติเหตุบนท้องถนนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 มาเจอกัน ณ ลานโลมา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต นะคะขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สมาคมผู้บริโภคสงขลา

"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ กขป.เขต ๑๒"

@November,14 2019 20.09
"เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ กขป.เขต ๑๒"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประชุมทีมวิชาการประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อเตรียมการประชุมเชิงปฎิบัติการระหว่างกขป. คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายนนี้ร่วมเติมเต็ม ประสานการขับเคลือนแผนปฎิบัติการ

Road Safety ทำความดีด้วยหัวใจที่เทพา

@November,13 2019 19.12
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562สนง.ปภ.จ.สงขลา สาขาเทพา ร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนอำเภอเทพา จัดกิจกรรม ดังนี้เวลา 09.00 น. จัดกิจกรรม "Road Safety ทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกับ ร.ร.เทพพิทยาภาณุมาศ หมวดทางหลวงวังใหญ่ ทต.ลำไพล สสอ.เทพา ผู้ปกครองท้องที่ ต.ลำไพล ร่วมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณจุดเสี่ยงหน

เดินหน้าสู่คุณภาพเด็กปฐมวัยอำเภอทุ่งหว้า

@November,13 2019 18.24
มีเป้าหมายมีผู้นำมีความร่วมมือเดินหน้าสู่คุณภาพเด็กปฐมวัยโอารมณ์ดี มีปัญญา พัฒนาการสมวัย ร่างกายสมส่วน ครบถ้วนคุณธรรมโวิสัยทัศน์ เด็กปฐมวัยอำเภอทุ่งหว้าCoordinator Coactสสส. สน. 4มานะ ช่วยชู รายงาน

พลังสตรี พลังสันติสุข ชายแดนใต้

@November,13 2019 18.18
เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.สมาคมเพื่อสันติภาพ(We Peace) จัดกิจกรรม พลังสตรี พลังสันติสุข ชายแดนใต้ ณ.ห้องประชุมอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาโดยมี ท่าน พ.อ.วัฒนา กรมขันธ์ รอง ผอ.ศสว. เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ควา

ติดตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยกลไกการมีส่วนร่วม

@November,13 2019 18.01
ช่วยกันทำงาน ติดตามระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ โดยกลไกการมีส่วนร่วมเชิญร่วมสมัครคัดเลือกเป็นอนุกรรมการควบคุมคุณภาพระดับเขตกระบวนการขึ้นทะเบียนองค์กรเริ่ม กุมภาพันธ์ 2563 นี้เขียนโดย ภญ.ชโลม เกตุจินดาวันนี้ 12 พ.ย.62 ประชุมอนุกรรมการควบคุมและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) เขต12

เราทุกคนเท่าเทียมกัน “No one left behind” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

@November,13 2019 12.36
เราทุกคนเท่าเทียมกัน โNo one left behindโ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวันที่ 12 พฤศจิกายน 62 สมาคมอาสาสร้างสุข ร่วมกับสมาคมผู้พิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมพัฒนาทีมอาสาสมัครเพื่อถ่ายทอดแนวทางส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้พิการ ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทย

เปิดพื้นที่นโยบายระดับเมือง

@November,13 2019 12.30
"การเปิดพื้นที่นโยบายระดับเมือง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองมิติการพัฒนาของประเทศเรายังไม่มีนโยบายสาธารณะระดับเมือง ซึ่งกินพื้นที่/ข้ามพรมแดน/เชื่อมโยงโดยวิถีชีวิต ภูมินิเวศ และอื่นๆที่มากระทบ ข้ามพ้นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างการปกครองแบบเดิมที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเมื่อโครงสร้างเดิมไม่สามารถรองร

สวล.ภาค 16 หารือแนวทางการบูรณาการเพื่อส่งเสริมเทศบาลตำบลปริกเป็นเทศบาลต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

@November,12 2019 19.41
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) พร้อมด้วยนางสาวธฤษวรรณ นนทพุทธ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการเพื่อส

สานพลังนโยบายขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะ เตรียมรับมือภัยพิบัติจังหวัดตรัง

@November,12 2019 19.27
สานพลังนโยบายขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะ เตรียมรับมือภัยพิบัติวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้นำ 6 ตำบล ได้แก่ น้ำผุด ปากแจ่ม เขาไพร นาชุมเห็ด ช่อง และบ่อน้ำร้อนประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนแผนจัดการภัยภิบัติ "ดินโคลนถล่ม"งานนี้ ต้องขอบคุณ น้าหวล (อนวัช รอดพันธ์) ประธานธรรมนูญสุขภาพตำบลนาชุมเ

พลิกนาร้างรวมใจสร้างนารัก ร่วมทำนาปลูกข้าวให้โรงพยาบาลที่อำเภอนาทวี

@November,12 2019 19.03
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนาทวี เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาทวี อสม. นักศึกษาแพทย์ และพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอนาทวีรวมพลังจัดกิจกรรม พลิกนาร้าง รวมใจสร้างนารัก ณ ศูนย์การเรียนรู้อาจารย์ภัตร อริโย ตำบลนาหมอศรี อ.นาทวี

เครือข่ายอาสาสมัครส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้พิการ

@November,12 2019 15.03
เครือข่ายอาสาสมัครส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้พิการวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นครั้งแรกที่สมาคมอาสาสร้างสุขมีโอกาสมาแนะนำน้องๆนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นัสรินทร์ แซสะ ในรายวิชาสังคมสงเคราะห์สำหรับคนพิการ ในเรื่องการทำอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูความพิการสำหรับอุปกรณ์ส่งเสริมการออกกำลังกา

เครือข่าย พชอ. ร่วมพัฒนาศักยภาพ "ภาวะผู้นำร่วม การบูรณาการและการมีส่วนร่วม" เครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๑๒

@November,12 2019 14.27
วันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ภาคีเครือข่าย พชอ. ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ"ภาวะผู้นำร่วม การบูรณาการและการมีส่วนร่วม" เขตสุขภาพที่ ๑๒ รุ่นที่ ๑ณ โรงแรมชัยคณาธานีจังหวัดพัทลุงSitilani Yapracharn รายงานภาพจาก Ananya Seahlee

"ตัวแบบการขับเคลื่อนผ่านโรงพยาบาลอาหารสุขภาพ กขป.เขต ๑๒"

@November,09 2019 14.59
"ตัวแบบการขับเคลื่อนผ่านรพ.อาหารสุขภาพ กขป.เขต ๑๒"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองโจทย์สำคัญเสมือนเป็น "กับดัก" การดำเนินงานในด้านเกษตรและอาหารสุขภาพ คือ๑)กลไกขับเคลื่อน เจ้าภาพหลักมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำงานตามคำสั่งการณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ไม่ส่งผลต่อการปฎิบัติ แม้มีนโยบายกำหนดทิศทางแต่มีข้อ

ดีเดย์เปิดตลาดหาดใหญ่กรีนสมายเดือนธันวาคมปี 2562

@November,09 2019 14.54
"ดีเดย์เปิดตลาดหาดใหญ่กรีนสมาย ๑๓ ธันวาคมนี้"วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นัดกรรมการเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา(Songkhla green smile) หาข้อสรุปเรื่องสำคัญๆ๑)ใบรับรองมาตรฐาน SGS-PGS ใช้แบบตามแนวตั้งขนาด A๔ มีข้อความ Qr code และภาพถ่ายเกษตรกร มีผู้ลงนามรับรอง ๓ คน ประกอบด้วยเลขาธิการเครือข่า

สมัชชาเฉพาะประเด็นกระบวนการรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย​ว่าด้วยการพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้​สันติภาพการพัฒนาและความยุติธรรม

@November,09 2019 14.43
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติโ(สช.) กับการสนับสนุนโ การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมโขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมโ โดยโเครื่องมือโสมัชขาสุขภาพเฉพาะประเด็นโวันที่ 9โ พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้(ศอ.บต.)โ จ.ยะลาโคุณสุทธิพงษ์โ วสุโสภาพ

ความร่วมมืองานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ณ อำเภอตากใบ นราธิวาส

@November,07 2019 09.18
ความร่วมมือกับ กขป.เขต๑๒วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เดินทางไปโรงพยาบาลตากใบ พร้อมกับ คุณกรกฤทธิ ชุมนูรักษ์ จากสช. โดยการประสานของ นพ.สมชาย ผอ.รพ.และคุณวาสนา ทีมงาน รพ.ตากใบที่ดูแลงานคนพิการ นัดทีมงานทั้งนักพัฒฯ อบต. รพ.สต. มาร่วมเรียนรู้ระบบข้อมูล www.ข้อมูลชุมชน.com และแอพพลิเคชั่น iMed@hom

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286