เขตสุขภาพเพื่อประชาชนภาคใต้

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

กลไกล Node ขนาดเล็ก สสส.ตรัง กลไกลสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่

@May,25 2019 22.01
กลไกล Node ขนาดเล็ก สสส.ตรัง กลไกลสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่เขียนโดย เชภาดร จันทร์หอมสรุปจากเวทีสะท้อนผลลัพธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการเปิดรับทั่วไปตอนที่ 1 โค้งสุดท้ายเผลอแปปเดียวก็เข้าเดือนที่ 10 ของการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการเ

ประชุมภาคีเครือข่ายประเด็นสุขภาวะทุกช่วงวัย(แม่และเด็ก)

@May,24 2019 09.35
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ จัดประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือประเด็นสุขภาวะทุกช่วงวัย(แม่และเด็ก)มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ตัวแทน กขป.เขต ๑๒ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ รองประธาน กขป.เขต ๑๒ พร้อมด้วยพร้อมด้วยอาจารย์บุญเรือง ขาวนวล คุณชาญวิทูร สุขส

กลไกระบบสนับสนุนร่วมพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มเปราะบางสู่สังคมเป็นสุข

@May,23 2019 22.40
"สังคมเป็นสุข"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองการดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการที่เปราะบางทางสังคม ควรประสานเชื่อมโยงกันระหว่างภาคีระดับเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล โดยพัฒนาระบบสนับสนุนมาใช้เป็น "สนามพลัง" ในการทำงานร่วมกัน ได้แก่ ระบบสารสนเทศกลาง เวทีกลาง กองทุนกลาง กติกากลาง เหล่านี้จึงจะเสริมเติมช่องว่างการทำง

ภาคีเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือพัฒนาตัวแบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุ คนยากลำบากและกลุ่มเปราะบาง

@May,23 2019 22.29
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางเสาวนีย์ ประทีปทอง หรือป้าเสาว์ ประธานสาขาสภา ฯ ผู้สูงอายุ เป็นเจ้าภาพ นัดเครือข่ายในพื้นที่สงขลาหารือการทำงานในพื้นที่ตำบลบ่อยาง ๒ ชุมชน จึงถือโอกาสสรุปแนวทางการทำงานไปในตัวทิศทางการดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ โดยภาพรวมจะเป็

เรื่องเล่าชาวนาปัตตานี การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเกษตรชายแดนใต้

@May,16 2019 17.13
เรื่องเล่า "ชาวนาปัตตานี"เขียนโดย สุกัญญา สุขสุพันธ์บ้านราวอ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานีคนที่นี่นับถือศาสนาอิสลาม 100 % และมีอาชีพหลักคือการทำนาข้าวขายข้าวเปลือกให้กับพ่อค้าคนกลาง ในราคากิโลกรัมละ 8 บาทเคยถามว่าทำไมไม่ขายข้าวสารน่าจะได้ราคาดีกว่า พี่น้อง

พัทลุง อีกก้าวย่างสำคัญสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการ

@May,15 2019 20.51
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562นายพา ผอมขำ เลขานุการนายก อบจ.พัทลุง เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายแผนและนโยบาย เครือข่ายภาคี สสส.ในจังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมกันออกแบบ กำหนดทิศทาง เวทียุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุงแบบบูรณาการ ซึ่งกำหนดจัดเ

ชุมชนแหลมสนอ่อน พื้นที่บูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนของคนไทย

@May,15 2019 15.38
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ และคณะทำงานพัฒนาการเข้าถึงบริการของคนไทยฯลงพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเพื่อวางแผนก

ที่นี่บ้านดอน ร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

@May,14 2019 16.51
บ้านดอน ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีอีกพื้นที่ชุมชนร่วมแก้ปัญหาและลงมือจัดการจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนปัญหาของชุมชน คนในชุมชนร่วมค้นหาข้อมูลและระดมความคิดร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยชุมชนกัลยา เอี่ยวสกุล รายงาน

ฝายชุมชน โมเดลบูรณาการความร่วมมือระดับตำบลเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

@May,14 2019 16.31
ฝายชุมชน โมเดลบูรณาการความร่วมมือระดับตำบลเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเขียนโดย เสณี จ่าวิสูตรก่อนหมดหน้าร้อน และฝนมาเยือน วันที่ร้อนมาก วันนี้ก็แค่ร้อนกาย เห็นภาพวันนี้แล้วเย็นใจพี่น้องตำบลร่มเมือง พัทลุง ทั้งท้องที่ ท้องถิ่นและแกนนำในตำบลจับมือกันชวนมาแช่น้ำเพื่อทำฝายชุมชนกักเก็บน้ำเพื่อยกระ

ศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลคูหา กลไกบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุที่เปราะบางทางสังคม

@May,07 2019 18.26
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นัดกรรมการศูนย์สร้างสุขชุมชนและเครือข่ายตำบลคูหา พัฒนาโครงการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุที่เปราะบางทางสังคมสภาพปัญหาทั่วไปก็คือ เจ็บป่วยเรื่อรัง พิการ สูงอายุติดบ้านติดเตียง ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการกิน จำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนะผู้ดูแล มีหนี้สินส่วนหนึ่งจากความยากจน ส่วนหนึ่

ถอดบทเรียนบ้านกันใหญ่ จากงดเหล้าเข้าพรรษาสู่งดเหล้าตลอดชีวิต

@May,06 2019 14.53
เวทีสรุปโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา สู่การงดเหล้าตลอดชีวิต ของชุมชนบ้านกันใหญ่ อ.รัตตภูมิ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562ถือเป็นอีกชุมชนที่มีใจและทุ่มเทพลังกับการทำงานลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าอย่างเข้มแข็ง เริ่มจากช่วงก่อนเข้าพรรษาเมื่อปีที่ผ่านมา ที่นายอำเภอของอำเภอรัตตภูมิ (คุณพิมธาดา) เจ้าหน้าที

กติกาชุมชน หัวใจการขับเคลื่อนงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าใต้ล่าง

@May,05 2019 15.10
เวทีถอดบทเรียนงานชุมชน สคล ใต้ล่างแต่ละชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ต่างมีจุดเด่น มีบทเรียนดี ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันงานชุมชนจะยั่งยืนเมื่อเกิด โชุมชนจัดการตนเองโ ซึ่ง โชมรมคนหัวใจเพชรโ จะเป็นกลไกขับเคลื่อนในเรื่องนี้เป้าหมายเชิงรูปธรรมคือการเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานระดับชุมชน

ขยะแลกบุญ การจัดการขยะด้วยหัวใจคนคลองทราย

@May,04 2019 17.46
ชาวบ้านคลองทราย นาทวี ชวนจัดการ โขยะแลกบุญโชุมชนบ้านคลองทราย อ.นาทวี สงขลา แม้จะไม่ได้นับว่า โขยะโ จะเป็นปัญหาอะนดับต้น ๆ แต่ก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ใช้การจัดการขยะเพื่อปูทางไปเรื่องอื่น ๆ อีกหลายเรื่องด้วยมีจุดแข็งในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชนแกนนำในหมู่ 3 โดยการหนุนนำจาก รพ.สต. คล

ข้าวนางขวิด พันธุ์ข้าวที่ภาคภูมิใจของชาวตรัง

@May,03 2019 22.34
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากนาข้าวเพิ่มมูลค่าสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดตรังได้ประกาศให้ "ข้าวนางขวิด" เป็นพันธุ์ข้าวประจำจังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๖๐เนื่องจากเป็นข้าวสายพันธุ์ดี ให้ผลผลิตต่อไร่สูงมาก มีถิ่นกำเนิดที่ตำบลนาข้าวเสีย ลำต้นแข็งแรงไม่ล้มง่าย เมล็ดข้าวสารเรียวยาว รสชาติการรับประทานดีมาก นิ่

ชวนพี่น้องเลิกบุหรี่ ภารกิจร่วมการจัดการสุขภาพตำบลนาทอน

@May,03 2019 21.22
ชวนพี่น้องเลิกบุหรี่ ภารกิจร่วมการจัดการสุขภาพตำบลนาทอนเขียนโดย สมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถวันนี้คณะกรรมการจาก 8 มัสยิดในตำบลนาทอน ร่วมกันเตรียมการต้อนรับ เดือนรอมฎอนอันประเสริฐแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหลายๆ มิติ มีคุณหมอจากโรงพยาบาลทุ่งหว้า มาร่วมให้ความรู้เรื่องการจัดการสุขภาพกรรมการอิสลามจั

ศปจ.นราธิวาส ภาคีร่วมเพื่อการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

@May,03 2019 20.56
ภารกิจลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนนำความช่วยเหลือแด่ผู้เปราะบางทางสังคม(11ประเภท)ของทีมงาน ศปจ.นราธิวาส (กองทุนเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน)เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ลงพื้นที่หมู่ 1, 2 , 4 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาสอัลฮัมดูลิลละฮฺครับ เราได้รับทราบว่าทุกครอบครัว (6ครอบครัว)

ศปจ.ปัตตานี ชวนคนรุ่นใหม่เรียนรู้ระบบข้อมูล IMed@home ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

@May,03 2019 20.38
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เยือนวิทยาลัยชุมชนปัตตานีทีมงานจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย สกว.ท้องถิ่น และ ศปจ.ปัตตานี ชวนทีมบัณฑิตอาสา บัณฑิตแรงงาน และกลุ่มเครือข่ายเสื้อเขียวมาร่วมเรียนรู้การใช้ข้อมูลในการทำงานดูแลคุณภาพชีวิตคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาได้พัฒนาขึ้นผ่าน www.communeinfo.

ศปจ.พัทลุง กับการเรียนรู้ระบบข้อมูล Imed@Home เพื่อร่วมดูแลกลุ่มปราะบางทางสังคม

@May,02 2019 15.35
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ทีมงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา และทีมงานสมาคมสวัสดิการฯ/ศปจ.พัทลุง นัดแกนนำอำเภอมาร่วมทำความเข้าใจแอพพลิเคชั่น iMed@home ระบบข้อมูลกลางเพื่อดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมเริ่มด้วยทำความเข้าใจแนวคิดหลัก ตามมาด้วยการนำเสนอภาพรวมของระบบ ดูกา

การดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

@May,02 2019 15.24
"การดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากและเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ต.ทับช้าง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกพื้นที่ต้นแบบที่จะดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่เปราะบางทางสังคมในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ของจังหวัดสงขลาต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา มี 2,327 ครัวเรือน มีผู้คนพิการ 139 คน ผู้สูงอายุติด

Songkhla Big Move อีกก้าวย่างสำคัญร่วมขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนน

@May,02 2019 15.00
Songkhla Big Moveเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอุบัติเหตุและความปลอดภัยบนถนนอยู่คู่กับสังคมไทยไปแล้ว ทุกเทศกาลวันหยุดกลายเป็นช่วงตายหมู่ มีผู้สูญเสียนับร้อยนับพัน ไม่เว้นแม้แต่ภาพรวมต่อไปสงขลาตลอดเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมามีการสูญเสียชีวิตต่อปีราว ๖๐๐ คน ปัจจุบันลดเหลือเกือบสี่ร้อยคน สถิติมีแนวโน้มลดลงแต่

หัวข้อทั้งหมดศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286