เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

"สงขลาเตรียมเวทีโรงเรียนและเยาวชนเอาชนะภัยท้องถนน" เมื่ออุบัติเหตุเป็นเรื่องของทุกคนร่วมเปลี่ยนคนดูมาเป็นคนเล่น

@September,13 2019 22.30
"สงขลาเตรียมเวทีโรงเรียนและเยาวชนเอาชนะภัยท้องถนน"ประชุมคณะทำงาน Songkhla Big Move ที่สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ได้ข้อสรุปจัดเวทีใหญ่ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุุม สวนประวัติศาสตร์ อ.เมือง จ.สงขลาโดยใช้ชื่อว่า "Songkhla Big Move : หนุนเสริมโรงเรียนและเยาว

ดลเลาะ เดเจะหวัง ต้นแบบอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ : ผมเลิกสูบบุหรี่เพราะคนในครอบครัว

@September,10 2019 22.25
นายดลเลาะ เดเจะหวัง(บังเล๊าะ) อายุ 55 ปี อาชีพทำสวน กล่าวว่าตนเองเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ 18 ปี เพราะตอนนั้นเป็นวัยที่อยากรู้ อยากลอง จึงคิดอยากลองสูบบุหรี่ ทำให้ตัวเองติดบุหรี่ตั้งแต่นั้นมา คนในครอบครัว ภรรยาและลูกก็บอกให้เลิกสูบหรี่หลายครั้งแล้ว ตนเองก็นิ่งเฉยในช่วงกลางปี 2560 ชุมชนบ้าน

เครือข่าย Songkhla Big Move ร่วมสร้างความแตกฉานด้านอุบัติเหตุ อำเภอเทพา

@September,10 2019 20.33
"ร่วมสร้างความแตกฉานด้านอุบัติเหตุ อำเภอเทพา"นัดทีมงานและเครือข่ายโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อำเภอเทพา นำโดยปภ.สาขาเทพา ปภ.สาขาระโนด สถานีตำรวจ รพ.เทพา ตัวแทนผู้ประกอบการรถรับส่ง ผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ โดยมีปลัดอาวุโส ท่านศรายุทธ เจียรมาศ ตัวแทนพชอ.เทพาให้เกียรติมาร่วมสภาพปัญหาด้า

"กติกากลุ่มสัจจะออมทรัพย์แหลมสนอ่อน"

@September,09 2019 23.14
"กติกากลุ่มสัจจะออมทรัพย์แหลมสนอ่อน"หลังธนารักษ์ส่งสัญญาณความพร้อมให้ทำสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย ถือเป็นข่าวดีที่รอคอย สมาชิกของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อนประชุมสมาชิกที่พร้อมเดินหน้าจำนวน ๒๒ ครัวเรือน ร่วมยกร่างกติกาเพื่อหาแนวทางดูแลพื้นที่เช่า๑)การใช้ประโยชน์ที่ดินจำนวน ๒๓ ไร่ ประกอบด้วยกติ

ศปจ.ปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตอาสา พัฒนาศักยภาพ Admin iMed@home ๑๒ อำเภอจังหวัดปัตตานี

@September,09 2019 22.44
ศปจ.ปัตตานี เครือข่ายบัณฑิตอาสา และ กขป.เขต ๑๒ ร่วมเรียนรู้ระบบการบันทึกข้อมูล iMed@home เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และจัดตั้งคณะทำงาน Admin ทั้ง ๑๒ อำเภอของจังหวัดปัตตานี ร่วมพัฒนาและร่วมใช้ระบบข้อมูลในการนำมาวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเร่ิ่มจากข้อมูลคนพิการวันที

อุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอระโนด : พื้นที่นำร่อง Songkla Big Move ภายใต้โครงการ Thailand Big Move

@September,09 2019 18.58
"อุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอระโนด"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองเรียนรู้การดูแลความปลอดภัยของนักเรียนจากปัญหาอุบัติเหตุและจราจรของโรงเรียนระโนดวิทยา ซึ่งเป็น ๑ ใน ๒ โรงเรียนเป้าหมายของโครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน จังหวัดสงขลาทีมงานลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าสังเกตการณ์พฤติกรรม

"เครือข่ายเกษตรเมือง"

@September,07 2019 21.48
"เครือข่ายเกษตรเมือง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองตอนลงมือทำสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ คิดเพียงว่าอยากสร้างฐานความรู้จากการปฎิบัติด้วยตนเอง ด้วยก่อนหน้าทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนส่งต่อให้กับเครือข่ายดำเนินการ แต่ก็พบช่องว่างบางอย่าง เมื่อมีโอกาสจากแหล่งทุนบวกกับมีแง่มุมใหม่จึงสบช่องเดินหน้าฐานคิดสำคั

พัทลุง GO Green”เข็มมุ่ง การพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ.พัทลุง

@September,07 2019 10.16
โพัทลุง GO Greenโเข็มมุ่ง การพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ.พัทลุงเขียนโดน กรฤทธิ ชุมนูรักษ์อนาคตของการพัฒนา ชุมชน สังคม คือการที่ ผู้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมสุขภาวะ การจะบรรลุจุดหมายดังกล่าว ส่วนหนึ่งคือการมีนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ดีแต่ที่ผ่านมาพบว่านโย

ดีเดย์ลงตรวจแปลงเกษตรมาตรฐาน "เครือข่าย Songkhla Green Smile - PGS"

@September,06 2019 22.10
ดีเดย์ ลงตรวจแปลงเกษตรมาตรฐานเครือข่าย Songkhla Green Smile - PGSเริ่มลงตรวจแปลงสมาชิกที่เข้าร่วมกระบวนการขอรับรองแปลงการผลิตมาตรฐาน PGS โดยเครือข่าย Songkhla Green Smileสรุปการลงตรวจแปลงวันที่ 6 กันยายน 2562 ตรวจแปลง 9 แปลง1.แปลงรร.ชุมชนบ่อประดู่2.แปลงเครือข่าย รร.เกษตรอินทรีย์ทำกินทำ

ตลาดกรีนปั้นปันสุข@โรงพยาบาลรัตภูมิ

@September,06 2019 21.40
"ตลาดกรีนปั้นปันสุข"ตลาดสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพในโรงพยาบาลรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เปิดอย่างเป็นทางการแล้วก่อนหน้านี้ได้ลองตลาดมาได้สักระยะ ต่อมาได้ขยายพื้นที่ ปรับพื้นที่ และระดมทุนช่วยกันทำบูธใหม่ ไฉไลกว่าเดิม และช่วยให้ตลาดอาหารสุขภาพของสงขลาเกิดใหม่อีกจุด ณ รพ.รัตภูมิ ภายใต้ความร่วมม

เสริมพลังและติดตามความก้าวหน้าจัดธรรมนูญตำบลจังหวัดปัตตานี

@September,06 2019 21.12
ศปจ.ปัตตานี จัดเวทีเสริมพลังและติดตามความก้าวหน้าจัดธรรมนูญตำบลจังหวัดปัตตานี ณ โรงแรมซีเอสปัตตานีผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า1.ได้คณะทำงานจัดทำธรรมนูญระดับตำบล จำนวน 7 พื้นที่2.ได้ร่างธรรมนูญตำบลจำนวน 2 พื้นที่การลดใช้ถุงพาสติกใส่ข้าวเลี้ยงแขกในงานบุญของตำบลดอน อ.ปะนาเระ และมีการนำร่างธร

งานพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเยาวชนแกนนำและลานสร้างสรรค์ สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ จังหวัดตรัง

@September,05 2019 19.23
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม โ 1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวัชรี โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรังประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเยาวชนแกนนำ และลานสร้างสรรค์ สนุกได้ไรแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดตรัง ซึ่งสนั

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ จังหวัดสงขลา"

@September,04 2019 10.46
"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ จังหวัดสงขลา"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองเข้าสู่โค้งสุดท้าย...จากที่นัดแกนนำแต่ละตำบลที่จัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ จังหวัดสงขลา ได้งบมาดำเนินการในพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๒๒ ตำบล ๑๖ อำเภอ พอจะสรุปแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญๆตามนี้ครับ๑)การดำเนินการจนสิ้นสุดขั้นตอน "ก่อตัว" สามารถจัดตั้ง

วัคซีนกับงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพในพื้นที่ชายแดนใต้

@August,31 2019 20.39
วัคซีนกับงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพในพื้นที่ชายแดนใต้เขียนโดย Nisareefa Jehmaอยากจะชวนคุยว่า มีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ไม่นำลูกมาฉีดวัคซีนเพราะความยากลำบากยากจนมาก1.กลัวลูกไม่สบาย2.เด็กอาจจะอยู่กับญาติ ตายาย3.จะทำให้มีภาระเพิ่มขึ้น ป่วยต้องพามาโรงพยาบาล เสียค่ารถค่าน้ำมัน และไม่มีคนดูแล ต้องหยุ

บันทึกเรื่องราวชาวพลเมืองอาสาจังหวัดตรัง "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

@August,30 2019 05.51
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสพบปะตัวแทนภาคประชาชนทั้ง 10 อำเภอในจังหวัดตรัง เพื่อพัฒนากลไกศักยภาพพลเมืองอาสาซึ่งแต่ละคนที่มาก็ล้วนแล้วแต่ทำงานอยู่ในส่วนที่เป็นจิตอาสา หรือทำงานใกล้ชิดกับคนในชุมชน อาทิเช่นอสม.อพม.อาสาสมัครคุมประพฤติสภาองค์กรชุมชนกองทุนหมู่บ้านซึ่งในการประชุม จะมี

Songkhla Big Move ร่วมใจสู้ภัยบนท้องถนนไปกับเครือข่าย Thailand Big Move เฟส ๒

@August,29 2019 20.13
"ภัยบนท้องถนน"อีกงานที่เข้าไปช่วย ทีม songkhla big move งานลดอุบัติเหตุที่มีหลายเครือข่าย นำโดยปภ.จังหวัด ประชาคมงดเหล้า เข้าสู่เฟสที่ ๒ ดำเนินการในพื้นที่ ๒ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอระโนด และเทพา โดยมีปภ.สาขามาร่วมวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุมทีม ร่วมกำหนดแนวทางดำเนินการ ค่อยๆหลอมรวมความคิดข

วางแผน "ลงตรวจแปลง" เริ่มต้นมาตรฐาน SGS-PGS สงขลา

@August,26 2019 20.56
"ลงตรวจแปลง"ทีมเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา SGS-PGS ประชุมวางแผนเตรียมลงตรวจแปลงเกษตรกรที่จะประเดิมเข้าสู่ระบบมาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วมจำนวน ๒๕ แปลงพร้อมปรับแบบฟอร์ม F๒ สำหรับทีมตรวจแปลงจำนวน ๙ คน(สสจ. รพ.หาดใหญ่ เกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ตัวแทนเกษตรกร ผู้บริโภค) จัดคิวเด

"Admin ของ iMed@home"

@August,26 2019 20.48
"Admin ของ iMed@home"หลังจากอบรมการใช้แอพฯiMed@home ให้กับอสม.เชี่ยวชาญ ๑๒๐๐ คน(ครบทุกหมู่บ้าน) สมาคม เครือข่ายคนพิการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยรอการฟื่้นฟูและคนยากลำบากอสม.เชี่ยวชาญและทีมงานแต่ละสมาคม จะทำหน้าที่เยี่ยมบ้าน สำรวจความต้องการ และประ

ช่วยชมเชียร์ระหว่างพรรษาที่บ้านกันใหญ่ สงขลา

@August,26 2019 08.46
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวทีช่วย ชม เชียร์ ระหว่างพรรษากิจกรรม เช็คอิน กินกาแฟ แชร์เรื่องเหล้า ครั้งที่ 2 ณ บ้านกันใหญ่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลากิจกรรมนี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อดื่มเหล้าจะส่งร้ายกับร่างกายอย่างไรบ้าง โดยนำตับหมูมา 2 ชิ้น แช่เหล้า 1 ชิ้น แช่น้ำ 1 ชิ้น เมื่อตับแช่อยู่ในเหล้านานๆ เนื้อเยื่

ส่งกำลังใจสมาชิกโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาที่บ้านป่าเล พัทลุง

@August,26 2019 08.40
วันที่ 24 ส.ค. 62 สคล.พัทลุง จัดเวที ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ชุมชนบ้านป่าเล หมู่ที่ 7 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงแชร์เรื่องราวย้อนกลับไปเหตุผลที่เริ่มดื่ม และเหตุผลที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าครบพรรษา แรงจูงใจที่จะอยู่ให้ครบพรรษาและเลิกต่อตลอดชีวิตความเปลี่ยนแปลงหลั

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286