เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เทศบาลตำบลปริก สงขลา กับการทำงานเชิงบูรณาการจตุภาคี(ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคีภารราชการและภาคพลเมือง) รับมือโควิด 19

@3 เม.ย. 63 18:08
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. การประชุม หารือของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลตำบลปริก ครั้งที่ 4เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานเชิงบูรณาการจตุภาคี(ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคีภารราชการและภาคพลเมือง) และ การวางมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะด

เครือข่ายธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ประชุมทางไกลครั้งที่ ๑ รับมือสถานการณ์โควิด๑๙

@3 เม.ย. 63 16:34
"เครือข่ายธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ประชุมทางไกลครั้งที่ ๑"ปรับตัวในการทำงานรับมือโควิด ๑๙ มูลนิธิชุมชนสงขลา/๔PW/ศปจ.สงขลา ร่วมกับสมาคมอาสาสร้างสุข ทีมนักวิชาการ กขป.เขต ๑๒ เครือข่ายตำบลนาหว้า ทม.ปาดังเบซาร์ ตำบลบ่อยาง ตำบลแม่ทอม จัดประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom สอบถามสถานการณ์ปัญหา แนวทางการรับมือ มีข้อส

หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งานขับเคลื่อนเพื่อเกษตรและอาหารสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน

@26 มี.ค. 63 18:54
วันที่ 26 มีนาคม 2563 ยุคโโควิดโCOVID-19โ กับการนั่งปรึกษาหารือโอย่างระมัดระวังโกับ "หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวัดเขากลอยโ ต.ท่าข้ามโ อ.หาดใหญ่ได้รับพระราชทานป้ายโสวนพฤกษศาสตร์โ รร. กับโ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ(อพ.สธ)โ อบต

กขป.เขต ๑๒ จับมือ อบต.บางด้วน และ Node flagship สสส.ตรังขับเคลื่อนงานรองรับสังคมผู้สูงอายุ

@26 มี.ค. 63 18:39
"กขป.เขต ๑๒ จับมือ อบต.บางด้วน และ Node flagship สสส.ตรังขับเคลื่อนงานรองรับสังคมผู้สูงอายุ"วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นัดหมายทีมงานในพื้นที่ประกอบด้วยอบต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรังมีทั้งรองนายก นักพัฒฯ รพ.สต. CG ชมรมผู้สูงอายุ/ยุติธรรมชุมชน กศน.บางด้วน ทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัด/Node flagship สสส.ตรั

ประชุมทีมเลขานุการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทั้ง ๑๓ เขตผ่านระบบ vdo conference ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

@26 มี.ค. 63 18:34
"ปรับตัวรับโควิด-๑๙"วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ประชุมทีมเลขานุการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทั้ง ๑๓ เขตผ่านระบบ vdo conference ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)มีวาระสำคัญๆ๑.หารือการทำงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และทดสอบการประชุมทางไกลไปในตัว-การสรรหากรรมการ กขป.ในตำแหน่งที่ว่างลง ปัจ

ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นทีอำเภอสะบ้าย้อยร่วมเรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home

@13 มี.ค. 63 15:59
ทีมสสอ.สะบ้าย้อย ร่วมกับรพ.สะบ้าย้อย นัดทีมงานรพ.สต.ในพื้นที่ อปท.ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมเรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home-การใช้ระบบเยี่ยมบ้าน(การบันทึกกิจกรรม สำรวจความต้องการ บันทึกสัญญาณชีพฯลฯ)-การเข้าถึงรายงานคนพิการ/ผู้สูงอายุ/คนยากลำบากพร้อมอนุมัติสิทธิ์ทีมadminที่นี่มีตำบลคูห

ขยายสาขา "หลาดกรีนปั้นสุข" ร่วมขับเคลื่อนงานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

@13 มี.ค. 63 15:40
ขณะนี้หลาดกรีนปั้นสุขได้ขยายสาขาเพื่อให้บริการพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอา ที่ประสงค์ซื้อหาผลผลิตเพื่อสุขภาพมีผลผลิตมากมายตั้งแต่ ข้าวอินทรีย์ ผักพื้นบ้าน ไข่ไก่ไข่เป็ด ผักเหนาะ ผักแกล้ม ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น ของกินเล่นของกินจริงลองแวะมาดูมาชม มาคุยมาพบปะกัน มาให้กำลังใจแม่ค้าหน้ามนโดยมีพี

เทศบาลตำบลปริกและสสส. ร่วมผลักดัน 13 เครือข่ายจัดทำแผนขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

@3 มี.ค. 63 20:03
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้เทศบาลตำบลปริกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและการจัดทำแผนขับเคลื่อนเครือข่ายทั้ง 13 แห่ง ได้แก่เทศบาลเมืองสะเดาเทศบาลตำบลเขาชัยสนเทศบาลตำบลทุ่งลานอบต.สะพานไม้แก่นอบต.แก้วแสนอบต.นาประดู่อบต.โคกเคียนอบต.ปริก

เอกสารวิชาการเชิงวิเคราะห์ บุหรี่: การป้องกันนักสูบหน้าใหม่

@2 มี.ค. 63 14:48

เอกสารวิชาการเชิงวิเคราะห์ บุหรี่: การป้องกันนักสูบหน้าใหม่

เรียบเรียงโดย อาจารย์ สุบัณโญ จีนารงค์

ข้าวอินทรีย์ตรัง เรียนรู้ร่วมกันสู่ข้าวคุณภาพเพื่อสุขภาวะคนตรังยั่งยืน

@29 ก.พ. 63 14:57
ข้าวอินทรีย์ตรัง เรียนรู้ร่วมกันสู่ข้าวคุณภาพเพื่อสุขภาวะคนตรังยั่งยืนเขียนโดย Natthatida Phokaewกระแสการตื่นตัวของอาหารปลอดภัย ได้สั่นสะเทือนให้ทุกวงการหันมาจับกระแส Organic อย่างไรก็ตามการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ปัจจุบันยังพบปัญหาข้าวอินทรีย์ถูกปนเปื้อนเคมี ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือผู้บริ

ตรังร่วมรักษาพัฒนาข้าวอินทรีย์พันธ์ุพื้นเมือง คงอยู่คู่เมืองตรัง

@27 ก.พ. 63 22:29
เก็บข้าว เก็บรักตรังนาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 พระมหาสุวรรณ วิชชาธโร เจ้าคณะอำเภอเมือง/พระคิลานุปัฎฐาก เมตตามอบข้าวอินทรีพันธุ์พื้นเมือง "เบายอดม่วง" แก่ประธานและตัวแทนกลุ่มข้าวตำบลโคกสะบ้า นาหมื่นศรี นาข้าวเสีย และวังวิเศษ รวม 6 กลุ่มสุวณี สมาธิ รายงาน

ข้อมูลคนพิการ

@27 ก.พ. 63 21:57
"ข้อมูลคนพิการ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองคนพิการ มีนิยามที่แตกต่างกันในหน่วยงานภาครัฐ พมจ.นิยามไว้ ๗ ประเภท กระทรวงศึกษา นิยาม ๙ ประเภท สาธารณะสุขก็นิยามปลีกย่อยแตกต่างไปนิดหน่อย ทำให้เวลาจะถามว่าจังหวัดหนึ่งเรามีคนพิการกี่คน ในปัจจุบันยึดจำนวนตัวเลขจากพมจ.เป็นหลัก ซึ่งไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงเ

ภาคีเครือข่ายสงขลาร่วมพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SGS-PGS

@27 ก.พ. 63 21:03
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SGS-PGS เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยตัวแทนเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา รพ.หาดใหญ่บริษัทประชารัฐฯ ร่วมพิจารณาให้การรับรองเกษตรกรจำนวน 20ราย จา

ตำบลแว้ง’ อยู่ดี มีสุข ด้วยโอกาสทางสังคมและศักยภาพชุมชน

@22 ก.พ. 63 10:32
ตำบลแว้งโ อยู่ดี มีสุข ด้วยโอกาสทางสังคมและศักยภาพชุมชนงานและกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมในพื้นที่ตำบลแว้ง เป็นรูปธรรมที่แสดงให้เห็นการขับเคลื่อนทุนทางสังคมและกิจกรรม เชื่อมประสานกันอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิด การสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม การเข้าถึงบริ

ภาคีเครือข่ายสงขลา ริเริ่มจัดตั้ง "ธนาคารผ้าอ้อม"

@21 ก.พ. 63 10:32
จัดตั้ง "ธนาคารผ้าอ้อม"สำหรับคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง เรื่องเงินที่หมดไปกับผ้าอ้อมถือเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ทุกเดือน เฉลี่ยแล้วก็คงราว 2-3 พันบาทต่อเดือน รวมแล้วปีนึ่งก็หลายหมื่น สำหรับครอบครัวที่มีรายได้ไม่มากนักถือว่าเป็นภาระทางการเงินทีเดียววันนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์สงขลา ชั

บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง กขป.เขต ๑๒

@15 ก.พ. 63 22:13
"บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง กขป.เขต ๑๒"วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นัดทีมชุดเล็กประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง กขป.เขต ๑๒ คุยเตรียมก่อนลงพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อชวนทำพื้นที่ตัวอย่าง ลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องบุหรี่อย่างครบวงจร จากชุุมชนถึงระบบบริการ เพื่อกระชับเชื่อมโยงงานปัจจัยเสี่ยงที่มีต้นแบบ

ท้องถิ่นจังหวัดสงขลาชูนโยบาย จัดกิจกรรมลดขยะ ๑๔ กุมภา

@14 ก.พ. 63 15:42
"ท้องถิ่นจังหวัดสงขลาชูนโยบาย จัดกิจกรรมลดขยะ ๑๔ กุมภา"เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่งเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล "เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำบุญได้" ร่วมรณรงค์จัดการขยะตามนโยบายของจังหวัด โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ ๒กิจกรรมครั้งนี้มีขึ้นต

ทำงานเป็นทีมและเครือข่าย

@12 ก.พ. 63 12:31
"ทำงานเป็นทีมและเครือข่าย"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองนัดกันใหม่อีกรอบ ทำความเข้าใจคณะทำงานที่ประกอบด้วย ๗ ชุมชนของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง และงานข้อมูลที่มีคนเก็บและบันทึกหลัก ๓ คน ถึงสภาพปัญหาที่พบในการทำงานได้แก่๑)งานข้อมูลของแอพฯ iMed@home-เน้นรายบุคคลไม่ได้เก็บทั้งครอบครัว และไม่เ

ทำสิ่งที่มีรอบตัวเป็นอาชีพ

@12 ก.พ. 63 12:22
"ทำสิ่งที่มีรอบตัวเป็นอาชีพ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองจากงานกองทุน SIF ทำให้เห็นโอกาสต่อยอดมาเป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านท่ามะขาม และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี คุณแม่ทิวาพร ศรีวรกุล อบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ ให้สามารถเก็บปัจจัยการผลิตเอาไว้ พื้นฐานงานเกษตรถูกยกระดับโดยคุณยุทธการที่เป็นลูกชาย

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286