ค้นหา
category

Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @24 พ.ย. 59 18:11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

Soft Power มาตรการชุมชนภูมิคุ้มกันโควิด-19และการมีส่วนร่วมหนทางถมช่องว่างสังคม

@10 พ.ย. 63 14:46
ในขณะที่ โสหรัฐอเมริกาโ ประเทศมหาอำนาจของโลก กำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3 อย่างรุนแรง จนมีผู้ติดเชื้อทะลุ 10 ล้านรายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่าประเทศไทยยังสามารถรับมือกับโรคระบาดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการล่มหัวจมท้ายของทุกภาคส่วนอย่างเป็นหนึ่งเดียวของคนในชา

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

"ตลาดในไร่" ตลาดชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร​อินทรีย์​แบบ​มีส่วนร่วม​

@4 ธ.ค. 63 11:08
สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืนโ นครโศรีโธรรมราชโ ขับเคลื่อนโเกษตรโอินทรีย์โด้วยโระบบโรับรองโมาตรฐานโสร้างระบบอาหารปลอดภัยโให้กับคนคอนโ ร่วมมือโ ร่วมแรงโ กับเครือข่ายสมาคมฯโ สหทัยโมูลนิธิโ อ.ท่าศาลาโ พัฒนาช่องทางตลาดในบริบทตลาดชุมชนโ ตลาดสีเขียวโ ทุกวันเสาร์

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

เข้มข้นกับหลักสูตรผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS สงขลาร่วมขับเคลื่อนเกษตรสุขภาพเพื่อทุกคน

@3 ธ.ค. 63 17:09
เข้มข้นกับหลักสูตรผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS รุ่นที่ 6 (4/2) ซึ่งรวมุภาคส่วนต่างๆ ในรุ่นเดียวกัน ที่มีความหลากหลาย ทั้ง เกษตรกร กลุ่มอาชีพ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ภาครัฐ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เอกชน ผจก. ฟาร์มตัวอย่างโดยใช้เวลา 3 วัน 2 คืน เต็มๆโ

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12