ค้นหา
category

Hot's News

  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @24 พ.ย. 59 18:11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 “สานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal”

@14 ก.ค. 64 13:06
งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 โสานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normalโระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ทาง Zoomวันที่ 13 กรกฎาคม 2564ประธานเปิดงาน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

"เครือข่ายสวัสดิการชุมชน ลุ่มน้ำคลองกลาย จับมือ ม. ราชภัฏฯ พัฒนาศักยภาพกองทุนออนไลน์"

@24 ก.ค. 64 10:32
"เครือข่ายสวัสดิการชุมชน ลุ่มน้ำคลองกลาย จับมือ ม. ราชภัฏฯ พัฒนาศักยภาพกองทุนออนไลน์"วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. ถึง 21.30 นอาจารย์สอางเนตร ทินนาม อาจารย์ประจำคณะบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนโซนลุ่มน้ำคลองกลาย (ประกอบด้วย อ.

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

คนรุ่นใหม่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กับภารกิจเรียนรู้รัฐสวัสดิการเพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม

@14 ก.ค. 64 17:16
สมาคมฯ PPS ร่วมกับเครือข่าย We Fair และ คคสส. จัดประชุมคนรุ่นใหม่ จชต. เพื่อการเรียนรู้รัฐสวัสดิการเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 ก.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สมาคมเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด (PPS) ร่วมกับเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair) และโครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายส

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12