ค้นหา
category

Hot's News

  • แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @18 ธ.ค. 59 13:12
    ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

บพท.-กทม.-พอช. ผนึกกำลังร่วมนำร่อง 3 เขตกรุงเทพมหานคร แก้จนแบบเบ็ดเสร็จ

@27 มี.ค. 66 12:01
บพท.-กทม.-พอช. ผนึกกำลังร่วมนำร่อง 3 เขตกรุงเทพมหานคร แก้จนแบบเบ็ดเสร็จเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) จัดงานนำเสนอความก้าวหน้าโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรุง

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

“20 องค์กรสุขภาพภาคใต้” ร่วมสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน

@28 มี.ค. 66 11:07
โ20 องค์กรสุขภาพภาคใต้โ สานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน สู่การประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม และผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยเมื่อวานนี้ (วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566) ที่ห้องประชุมโรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท ต.

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

ระบบข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนสงขลา

@24 มี.ค. 66 13:09
ระบบข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนสมาคมอาสาสร้างสุขร่วมกับบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ กศน.หาดใหญ่ เครือข่าย อปท.และเครือข่ายชุมชน ร่วมพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนผ่าน Application iMed@home เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบออนไลน์ง่ายต่อการบันทึกและวางแผนการช่วยเหลือเคสอย่างท

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12