ค้นหา
category

Hot's News

  • โควิดชายแดนใต้ปลาย พ.ศ. 2564

    @23 ต.ค. 64 16:56
    โควิดชายแดนใต้ปลาย พ.ศ. 2564ตอนที่ 1 สภาพการระบาดและการเสียชีวิตวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์22 ตุลาคม 2564รัฐบาลจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค ส่วนหน้า เพื่อควบคุมการระบาดของโรคนี้ในสี่จังหวัดภาคใต้ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

"เครือข่ายสวัสดิการภาตใต้จัด อบรมเข้มการพัฒนาระบบโปรแกรมสวัสดิการชุมชน"

@18 พ.ย. 64 09:52
"เครือข่ายสวัสดิการภาตใต้จัด อบรมเข้มการพัฒนาระบบโปรแกรมสวัสดิการชุมชน"ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564 ณห้องประชุมโรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายธนภณ เมืองเฉลิม ผู้อำนวยการพอช.ภาคใต้ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบโปรแกรมสวัสดิการชุมชนโดยมีเลขาเคร

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

Side event กขป. เขต11 หุ้นส่วนร่วมสานพลังสร้างพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบเขต 11

@30 พ.ย. 64 16:25
สรุปผลการจัดงาน Side event กขป. เขต11 : สานพลังพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบ เขต 11วันที่จัด: 29 พ.ย. 2564รูปแบบการจัด: Hybrid conference(online + onsite 7 จังหวัด เวทีกลาง@รร. นิภาการ์เด้นท์ จ. สุราษฎร์ธานี )เป้าหมายการจัดงาน: สานพลังพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบ เขต 11 และเสริมพลังภาคีหุ้นส่วนสุขภ

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

"ธรรมนูญสุขภาพตำบล อำเภอควนขนุน"

@3 ธ.ค. 64 11:55
"ธรรมนูญสุขภาพตำบล อำเภอควนขนุน"กขป.เขต12ร่วมกับพชอ.ควนขนุน ร่วมดำเนินการจัดทำธรรมนูญสุขภาพสู้ภัยโควิด ในพื้นที่เขต12 อีก2ตำบลได้แก่ แพรกหา และปันตาวันนี้ (29 พ.ย.64) ทีมอสม. รพ.สต ในพื้นที่ร่วมฝึกการใช้แอพiMed@home สำรวจข้อมูลผ่านระบบเยี่ยมบ้าน อสม.บอกว่าแอพฯนี้จะทำให้อสม.มีข้อมูลผู้ป่วยอยู่ในม

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12