ค้นหา
category

Hot's News

  • โควิดชายแดนใต้ปลาย พ.ศ. 2564

    @23 ต.ค. 64 16:56
    โควิดชายแดนใต้ปลาย พ.ศ. 2564ตอนที่ 1 สภาพการระบาดและการเสียชีวิตวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์22 ตุลาคม 2564รัฐบาลจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค ส่วนหน้า เพื่อควบคุมการระบาดของโรคนี้ในสี่จังหวัดภาคใต้ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

เวที “สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4”

@22 ก.ย. 65 10:22
โนพ.ฉันชายโ ชี้ หัวใจของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายคือหยุดการรักษาที่ไม่เกิดประโยชน์โพระไพศาลโ หนุน โวางแผนดูแลล่วงหน้าโเวที โสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4โ สช.ระดมภาคีร่วมให้ทิศทางการวางแผนชีวิตระยะสุดท้าย โนพ.ฉันชายโ ย้ำเตือนแพทย์มุ่งการรักษาที่เกิดประโยชน์ ลดการยื้อชีวิตที่ทรมา

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

กขป.เขต 11 ขึ้นรูป ตั้งทีมจัดการความรู้ หารือกำหนดเป้าหมาย vision ทิศทางการจัดทำKM ปี 2566 -2568

@24 ก.ย. 65 09:57
23 กย.65กขป.เขต 11 ขึ้นรูป ตั้งทีมจัดการความรู้ หารือกำหนดเป้าหมาย/vision/ทิศทางการจัดทำKM ปี 2566 -2568ทีมthink tank10ท่าน เข้าร่วมระดมสมอง online ผ่านระบบ zoom เพื่อร่วมกำหนด วิสัยทัศน์ของการจัดการความรู้ของกขป.11สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ได้KM vision คือ =รวบรวม แบ่งปัน สานพลัง

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

"ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5"

@24 ก.ย. 65 09:51
"ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5"วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 ประชุมคณะกรรมการโดยมีนพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธานคณะกรรมการ รองประธาน กรรมการ เลขานุการ และมีผู้เข้าร่วมจากอบจ.ปัตตานี เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายในพื้นที่ 3 จว

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12