เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ประชุมคณะกรรมการและติดตามงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11

@July,13 2019 07.50
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562ประชุมคณะกรรมการและติดตามงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11ประเด็นเด็กและเยาวชน ขยายผลโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ มี ร.ร.ต้นแบบ คือร.ร.เยาวเรศวิทยา อ.เคียนซาประเด็นวัยทำงาน อาหารปลอดภัย สุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมประเด็นผู้สูงวัย เตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยไม่พกพาโรคมา

สานพลังแกนนำพลเมืองอาสาอำเภอเกาะลันตา สานต่อโครงการปี 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากในพื้นที่

@July,09 2019 19.57
"สานพลังแกนนำพลเมืองอาสาอำเภอเกาะลันตา สานต่อโครงการปี2 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากในพื้นที่"วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวทีขับเคลื่อนโครงการพลเมืองอาสา ปี 2 อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่วันนี้ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.)

ความร่วมมือแนวใหม่ของขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่กลุ่มอันดามัน

@June,15 2019 15.35
ขบวนองค์กรชุมชน กลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยการเสริมความเข้มแข็งของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้จัดพูดคุย ค้นหาเป้าหมายที่แท้จริง ว่าชุมชนกำลังต้องการและดำเนินการอะไรอยู่บ้าง1.เนื่องการรับรองสิทธิชุมชนที่ทับซ้อนกับรัฐให้ชอบด้วยกฎหมาย2.การจัดสวัสดิการชุมชนสู่สวัสดิกาสังคม3.การสร้างความร่

นครศรีธรรมราช คลอดยุทธศาสตร์อาหารจังหวัด

@June,04 2019 19.53
นครศรีธรรมราช คลอดยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ รองผู้ว่า "ชง" เข้า กบจ.เพื่อให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างจริงจังเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ สจรส. มอ.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดนครศรีธร

ศปจ.สุราษฎร์ธานี กลไกบูรณาการความร่วมมือเพื่อร่วมดูแลกลุ่มเปราะบางและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม

@June,04 2019 19.43
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ11 (สสว.11) ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีคณะทำงาน ศปจ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินงานดังนี้ช่วงเช้าประชุมสานพลังภาคี ช่วยเหลือผู้ยากลำบาก(ครั้งที่2)เพื่อพัฒนาเกณฑ์ในการจัดลำดับของผู้ยากลำบาก การเสนอระบบและกลไกในการช่วยเหลือผู

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดกลไกบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนงานพื้นที่จังหวัดกระบี่

@May,26 2019 10.13
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 งานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด" (พชจ.กระบี่) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.กระบี่)นำโดย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายเฉลิมพล โอสถพรมมา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลกา

งานขับเคลื่อนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมกลไกกลางร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดกระบี่

@May,26 2019 09.51
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทุ้งฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ประชุมคณะทำงาน (กองเลขาฯและทีมประเด็น) คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่)เพื่อออกแบบการติดตามประเมินผล โครงการ (4pw) พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดกระ

กลไกบูรณาการกองทุนท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

@May,25 2019 15.45
เวทีติดตามฯ กองทุนท้องถิ่น - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)พื้นที่ นำร่อง สปสช.เขต 11พื้นที่อำเภอทุ่งตะโก ชุมพร และ อำเภอเมืองระนองวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 เวทีรับฟัง แลกเปลี่ยน เติมเต็มบทเรียน/ทิศทาง วางเป้าหมายเดินต่อเพื่อสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นทั้งสองพื้นที่ ยังคงสานต่องานเ

"อำเภอ" พื้นที่ชี้ขาดเชิงยุทธศาสตร์ สภาองค์กรชุมชนอำเภออ่าวลึก

@May,23 2019 22.09
คุยทั้งอำเภอโ ครั้งที่โ 5โ ณ อำเภออ่าวลึกถ้าไม่คุยกันโ ก็คงไม่รู้ว่าใครทำอะไรโ มีความสุขโ ความทุกข์อะไรหรือเราจะเดินกันไปในทิศโและแนวทางโเดียวกันหรือเปล่าโ หรือแค่มาเดินบนเส้นทางที่หลงมาเจอกันเวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับอำเภอโ จึงเป็นการแลกเปลี่ยนและกำหนดการพัฒนาในแนวทางเ

กองทุนสุขภาพท้องถิ่นกลไกสนับสนุนในระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น

@May,22 2019 15.37
กองทุนสุขภาพท้องถิ่นกลไกสนับสนุนในระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นกรณีกองทุนสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเขียนโดย ทวีวัตร เครือสาย"ขุดเจาะน้ำบาดาล ขุดให้พ้นน้ำขุ่น เลยไปถึงน้ำใส เปรียบดั่งการสร้างการเรียนรู้พัฒนาคน ก็ควรให้ลึกถึงหัวใจความเป็นฅน "โต๊ะ สุกหรี ระเบียบพร แห่ง ต.นาเคียน นค

ชุมพรสุขร่มเย็น เป้าหมายร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ

@May,12 2019 11.11
ชุมพรสุขร่มเย็น คือเป้าหมายไกลๆ ที่เครือข่ายสมัชชาฅนชุมพรพยายามไปให้ถึงวันที่ 11-05-62 @เมืองชุมพร ชวนกันไปสุมหัวคิด เดินต่อกันไปอย่างไร?ภายใต้โลกป่วน สังคมเปลี่ยน พลเมืองอ่อนล้าจากบทเรียนเล็กๆของทีมชุมพร ต้องขับเคลื่อนใน 3 พื้นที่ไปพร้อมๆ กันทั้งพื้นที่ปฏิบัติการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก

พังงาแห่งความสุข พลังพลเมือง พลังชุมชนร่วมสร้างและพัฒนาอย่างยั่งยืน

@May,12 2019 10.54
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เชิญผู้มีพลังพลเมือง ร่วมออกแบบสร้าง โพังงาแห่งความสุขโร่วมกับเราพลเมืองพังงา ต้อนรับทุกคนครับ อาจเป็นวาทะกรรมในมุมมองของใครหลายคนแต่เราเรียกมันว่าเป้าหมายสูงสุดของการขับเคลื่อนภาคประชาชนสิ่งที่เราพยายามทำหลายเรื่องราวทั้งการท่องเที่ยวชุมชนเกษตรปลอดสารเมื

จากเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

@May,11 2019 21.38
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ ปากตะโกโฮมสเตย์ ชุมพรกิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการภาคเกษตร รับวิกฤติเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นมีเกษตรกร 45 ชีวิต จากพื้นที่ละแม -ท่าแซะ-ปะทิว-หลังสวน และทีมสนับจากสมาคมประชาสังคมชุมพร และ สปก.ชุมพรวิทยากร อ.จำนงค์ แรกพินิจ จากมหาวิทยาลัยทักษิณอ.ฐิระ ทองเหลือ แล

ภารกิจกำจัดลูกน้ำยุงลายและการจัดการขยะโดย อสม.เชิงรุก และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

@May,08 2019 18.37
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เทศบาลเมืองกระบี่ จากชุมชนโภคาสามัคคี อสม.ชุมชนบ้านทุ่งโหลง อสม.ชุมชนศฤงคารพัฒนา อสม.ชุมชนเมืองเก่าพัฒนาร่วมกับ คลีนิคหมอครอบครัว โรงพยาบาลกระบี่ ร่วมกับกลุ่มงานโรคระบาดโรงพยาบาลกระบี่ลงจัดกิจกรรมพื้นที่สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังห

สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลพรุเตียว

@May,07 2019 22.00
ธรรมนูญสุขภาวะตำบลพรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่วันที่ 7 พ.ค. 2562 คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดกระบี่ (สมัชชาสุขภาพ จ.กระบี่) นำโดยคุณทวีชัย อ่อนนวน (กองเลขานุการฯ) และคณะ ลงพื้นที่ตำบลพรุเตียว เพื่อสนับสนุนและทำความเข้าใจโครงการธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ (ธรรมนูญสุขภาวะตำบล

การจัดการขยะจากต้นทางถึงปลายทาง@อำเภอนาสาร

@May,02 2019 20.46
การจัดการขยะจากต้นทางถึงปลายทางเขียนโดย ดร.ปรเมษฐ์ จินาเกาะติดการจัดการขยะคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากครัวเรือน โดยหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเป็นตัวอย่างตั้งแต่สสจ.รพ. สสอ.นคม.รพ.สต.และบ้าน อสม.ให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นนิสัย และยั่งยืนตามเส้นทางขยะ ไปถึงการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ จุ

การสร้างเสริมสุขภาพกับฐานการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

@April,24 2019 08.26
การสร้างเสริมสุขภาพฐานการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น@ภาคใต้ตอนบนจากเวทีเรียนรู้ประเมินผลลัพธ์โครงการ สสส.เพื่อพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น วันที่ ๑๙-๒๐ เมย. ๖๒ ณ บ้านเขาน้อย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรมีสาระหลายประการที่อยากบันทึกไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการทำงานร่วมกันในระยะ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กลไกสานพลังระดับพื้นที่อำเภอ

@April,23 2019 21.36
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กลไกสานพลังระดับพื้นที่อำเภอเขียนโดย ดร.ปรเมษฐ์ จินาวันที่ 19 เมษายน 2562 ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นสร้างความร่วมมือการขับเคลื่อนงานระหว่าง คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ( พชอ.)พรหมคีรีนำโดยนาย

อนุกรรมการสื่อสารสังคม กขป.เขต 11 ร่วมสื่อสารข้อมูลสาธารณะเพื่อชุมชนและสังคม

@April,19 2019 12.23
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อนุกรรมการสื่อสารสังคม กขป.เขต 11เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณห้องประชุมโรงแรมชฎา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชประชุมอนุกรรมการด้านสื่อ จากตัวแทน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ และภูเก็ตเพื่อหารือวาง

กขป.เขต 11 ดัน School Health Literacy มุ่งเด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

@April,19 2019 11.51
กขป.เขต 11 ดัน School Health Literacy มุ่งเด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสถานการณ์ปัญหาสำคัญของเด็กและเยาวชน เด็กอายุ 6-14 เขตพื้นที่ 11 ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพรพบว่า ภาวะโภชนาการเกินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนสูงของเด็กมีการเปลี่ยน

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ที่อยู่ :
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
ห้อง 234 ชั้น 3 อาคารเรียนศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (วัดธรรมบูชา) ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 09 7358 5811

เลขที่ผู้เสียภาษี : 099 - 3 - 00032141 -3