เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

Nodeflagship Chumphon ระยะที่สอง

@26 ม.ค. 65 11:35
Nodeflagship Chumphon เฟส 2 การสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยการสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สน.6 )หน่วยประสานจัดการ : สมาคมประชาสังคมชุมพร และคณะกรรมการโครงการ กับ กลไกสานพลังสร้างสุขชุมพรยกระดับขับเคลื่อนใน 2 ประเด็นจุดเน้น ใน 25 โครงการย่อยเกษตรแล

เทศบาลตำบลปากพูนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบข้อมูลตำบล (Thailand Community Network Appraisal Program (TCNAP)

@26 ม.ค. 65 11:26
เมื่อวันที่ 24-28 มกราคม 2565 นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการภาคใต้ตอนล่างและทีมงาน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล(Thailand Community Network Appraisal Program (TCNAP)ณ เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดย นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศ

การพัฒนาอาชีพ ไม่ใช่เพียงไปสงเคราะห์

@19 ม.ค. 65 16:43
การพัฒนาอาชีพ ไม่ใช่เพียงไปสงเคราะห์ แต่คือการให้เรียนรู้ผ่านการเห็นต้นทุนตัวเอง ความรู้ของตัวเอง และเติมเต็มบนฐานความต้องการจริงๆ เพื่อการเป็นเจ้าของในอาชีพ (ผลงาน) ผ่านโอกาสที่ได้ลองผิดบ้าง ลองถูกบ้างจท.โกเมศร์ ทองบุญชูหน่วยพัฒนาอาชีพ ห้างหุ้นส่วนสามัญการจัดการภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมร

"สมัชชากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดินแดง ปี 2564 สวัสดิการ 4 ขา ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

@27 ธ.ค. 64 18:46
"สมัชชากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดินแดง ปี 2564 สวัสดิการ 4 ขา ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 สมัชชากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดินแดง ปี 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านปลายทับใหม่ ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่โดย สมัชชากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดินแดง ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจากท่

Side event กขป. เขต11 หุ้นส่วนร่วมสานพลังสร้างพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบเขต 11

@30 พ.ย. 64 16:25
สรุปผลการจัดงาน Side event กขป. เขต11 : สานพลังพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบ เขต 11วันที่จัด: 29 พ.ย. 2564รูปแบบการจัด: Hybrid conference(online + onsite 7 จังหวัด เวทีกลาง@รร. นิภาการ์เด้นท์ จ. สุราษฎร์ธานี )เป้าหมายการจัดงาน: สานพลังพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบ เขต 11 และเสริมพลังภาคีหุ้นส่วนสุขภ

เดินหน้าฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังหิน

@12 พ.ย. 64 18:50
"คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน ลงพื้นที่ฟื้นฟูกองทุนฯตำบลวังหิน" อ. บางขันวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 4 ณที่ทำการหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านน้ำหัก ตำบลวังหินอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด นำโดย นายจรัณ สีสุข นายเจริญ อวยศิลป์

มหกรรมข้าวไร่สี่ภาคครั้งที่ 3 ปี 2564

@12 พ.ย. 64 18:41
มหกรรมข้าวไร่สี่ภาคครั้งที่ 3 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2564ชมย้อนหลังวีดีโอประชาสัมพันธ์การแถลงข่าวเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร รองอธิการบดี สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดม

ประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือร่วมพัฒนาศักยภาพและพื้นที่รูปธรรมด้วยธรรมนูญสุขภาพเขต 11

@3 พ.ย. 64 13:15
ธรรมนูญสุขภาพระดับเขต 11 โ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีการทำงานภายใต้สถานการณ์ COVID-19คณะทำงานร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือภาคียุทธศาสตร์และพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงรวมถึงรูปธรรมพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพระดับเขต 11ในวันที่ 2 พ.ย. 2564 สถานที่ ห้องประชุมชั้น 3 อง

ภาคีเครือข่ายชุมพรร่วมกัน "จับเข่าคุยลุยโควิด"

@3 พ.ย. 64 12:11
เชิญร่วมรับฟัง "จับเข่าคุยลุยโควิด" วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30น.-16.30 น.ณ ตลาดอินทรีย์วิถีชุมพร สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนชุมพร 84 ถ.เอเชีย 41 บ้านเขานาง ม.6. ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพรคำปรารภโดย ปรารมย์ รติพัชรพงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายรักษ์ละแมปฐกาถาธรรมโควิดวิกฤต

การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนภาคใต้ปี 65 จุดเน้นมีกองทุนฯเชิงคุณภาพ ไม่ทิ้งพัฒนาศักยภาพกองทุนฯฟื้นฟู หนุนสร้างแกนนำคนรุ่นใหม่

@1 พ.ย. 64 19:00
"คณะกรรมการเครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคใต้ ร่วมวางแผนสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน ปี 65 จุดเน้นมีกองทุนฯเชิงคุณภาพ ไม่ทิ้งพัฒนาศักยภาพกองทุนฯฟื้นฟู หนุนสร้างแกนนำคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"การประชุมคณะทำงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 2/

หุ้นส่วนสุขภาพร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย

@31 ต.ค. 64 16:58
หุ้นส่วนสุขภาพร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ขอเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนค่ะ"ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต"พร้อมหรือยังที่จะรับมือการเปิดประเทศในครั้งนี้ร่วมกันหาคำตอบในเวที "เสวนาออนไลน์หุ้นส่วนสุขภาพ ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย EP.3 : พร้อมรับการเปิดประเทศกข

"หุ้นส่วนสุขภาพเขต 11 ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เตรียมพร้อมรับมือการเปิดประเทศ"

@23 ต.ค. 64 20:35
"หุ้นส่วนสุขภาพเขต 11 ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เตรียมพร้อมรับมือการเปิดประเทศ"วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 21.00 น. กขป.เขต 11 และแกนนำสมัชชาสุขภาพจังหวัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนร่วมประชุมหารือผ่าน Zoom เพื่อเตรียมการจัดเวที "หุ้นส่วนสุขภาพเขต 11 ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เตร

คณะทำงานหน่วยเลขานุการกิจ สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ร่วมออกแบบวางแผนกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายฯ สมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข

@23 ต.ค. 64 20:26
"คณะทำงานหน่วยเลขานุการกิจ สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ร่วมออกแบบวางแผนกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายฯ สมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข 4 ประเด็น พัฒนาข้อเสนอโครงการ 4pw ยกระดับการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ปี 2565 เสนอต่อ สช."วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564 การประชุมคณะทำงานเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัด

สภาองค์กรชุมชนตำบลศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ทำความเข้าใจ Bryonia HOMEOPATHY ทางรอดชุมชนแก้วิกฤตการการระบาดโควิด 19

@23 ต.ค. 64 20:22
"อบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) สภาองค์กรชุมชนตำบลศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ทำความเข้าใจ Bryonia HOMEOPATHY ทางรอดชุมชนแก้วิกฤตการการระบาดโควิด 19 พร้อมลงมือทำน้ำไบรโอเนีย 200C "วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564 เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ เปิด Zoom meeting ร่วมกับ นายแพทย์ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์ (

“ถอดรหัสงานศพ-งานบุญ ภาคใต้ และการปรับตัวเพื่อหยุดคลัสเตอร์โควิด-19”

@20 ต.ค. 64 11:37
เสวนาออนไลน์ โถอดรหัสงานศพ-งานบุญ ภาคใต้ และการปรับตัวเพื่อหยุดคลัสเตอร์โควิด-19โวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.20 น. โ 14.30 น.ผ่านเพจ : ขสย. - เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน , เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน สภาประชาชนภาคใต้ และเพจภาคีเครือข่ายo รับชมละครสะท้อนปัญหา

บทเรียนจาก "ชุมชนปลอดเหล้า" ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

@17 ต.ค. 64 10:02
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ได้มีการร่วมประชุมถอดบทเรียน "ชุมชนปลอดเหล้า" ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ผ่านช่องทาง Zoom โดยความร่วมมือจามหาวืทยสลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เครือข่ายงดเหล้าตอนบน กับทุกภาคส่วนในตำบลเขาค่ายจากบทเรียนที่ผ่านมาพบว่าการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์เป็นการยกระดับชุมชน แก้ไขปัญหาควา

“เครือข่ายชุมชนจังหวัดกระบี่ ร่วมเรียนรู้สู้ภัย Covid ด้วยโฮมีโอพาธีย์ ตำรับ Bryonia 200C”

@6 ต.ค. 64 13:02
โเครือข่ายชุมชนจังหวัดกระบี่ ร่วมเรียนรู้สู้ภัย Covid ด้วยโฮมีโอพาธีย์ ตำรับ Bryonia 200Cโวันที่ 5 ต.ค. 2564 เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ เปิดวงการเรียนรู้ผ่าน Zoom Meeting ร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตําบล แกนนำจิตอาสาแต่ละอำเภอ แกนนำในระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่ และเครือข่ายจากจังหวัดพั

"สภาองค์กรชุมชนตำบลควนชะลิก ตำบลแหลม อ.หัวไทร เร่งทบทวนสภาฯภายใต้สถานการณ์ Covid 19"

@3 ต.ค. 64 14:30
"สภาองค์กรชุมชนตำบลควนชะลิก อ.หัวไทร เร่งทบทวนสภาฯภายใต้สถานการณ์ Covid 19"วันที่ 3 ตุลาคม 2564ณ ศาลาประชาร่วมใจ ม.3 บ้านแหลมราษฎร์ ตำบลควนชะลิกคณะทำงานโซนเมืองหัวไทรลานสกา พร้อมเจ้าหน้าที่พอช.ลงพื้นที่หนุนเสริมการจัดประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อทบ

พังงาแห่งความสุขภารกิจเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนชุมชนรับมือภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่ (หนึ่งตำบล หนึ่งศูนย์จัดการภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่)

@27 ก.ย. 64 21:15
พังงาแห่งความสุขหลังจากสภาองค์กรชุมชน เสนอนโยบายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ให้เป็นนโยบายจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อนระดับจังหวัด คณะหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการตำบล ทุกตำบลสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ร่วมกับสภาองค์กรชุมขนตำบล เตรียมการขับ

เยี่ยมฟังสนทนาติดตามงานความมั่นคงทางอาหารและอาชีพของการผลิตระดับครัวเรือนออกแบบคลังอาหารและยาในพื้นที่แปลงรวมของชุมชนกลุ่มเกษตรกรหงษ์เจริญ

@2 ก.ย. 64 12:27
วันที่ 2 กันยายน 2564 ล้อมวงคุยเว้นระยะห่างทางสังคม ณคทช.สปก.หงษ์เจริญ ชุมพรเยี่ยมฟังสนทนา เพื่อติดตามงานความมั่นคงทางอาหาร-อาชีพ ของการผลิตระดับครัวเรือน ร่วมออกแบบคลังอาหารและยาในพื้นที่แปลงรวมของชุมชนโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัยหงษ์เจริญก้าวไปในปีที่ 2 node fl

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ที่อยู่ :
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
ห้อง 234 ชั้น 3 อาคารเรียนศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (วัดธรรมบูชา) ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 09 7358 5811

เลขที่ผู้เสียภาษี : 099 - 3 - 00032141 -3