เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เครือข่ายสุราษฏร์ธานีร่วมเรียนรู้งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน

@November,16 2019 11.48
เวทีเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่องการจัดทำแผนประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนวันที่16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่เวทีเรียนรู้การเขียนแผนการจัดประสบการณ์และสื่อการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กปฐมวัยวิทยากรอบรมโดย ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการมีตัวแทนครูจากสุราษ

"พหุวัฒนธรรมพร้อมใจ เตรียมรับมือสังคมผู้สูงวัย เดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญฯตำบลเขาทอง"

@November,14 2019 18.57
"พหุวัฒนธรรมพร้อมใจ เตรียมรับมือสังคมผู้สูงวัย เดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญฯตำบลเขาทอง"วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาทอง ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านในสระ ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมก

4 องค์กร ผนึกกำลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต ใส่ใจผู้สูงวัย ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะตำบลทุ่งไทรทอง

@November,14 2019 18.47
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ธรรมนูญผู้สูงอายุตำบลทุ่งไทรทองวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนคประสงค์ ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่"4 องค์กร ผนึกกำลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต ใส่ใจผู้สูงวัย ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะตำบลทุ่งไทรทอง"โดย คณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบ

เขต ๑๑ ประชุม Coaching พัฒนางานฐานจากกองทุนตำบลสู่กลไกงาน พชอ.

@November,14 2019 10.42
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ ร่วมกับ สสส. สมาคมประชาสังคมชุมพร และ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ สจรส. มอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching ทีมระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุกและการบันทึกโปรแกรม เพื่อขับเคลื่อนงาน พชอ. โดยใช้ฐานประเด็นจากกองทุนหลักประกันสุข

สำนึกวัยใสเพื่อทะเลไทยไร้ขยะที่โรงเรียนบ้านบ่อผุด เกาะสมุย

@November,13 2019 20.16
คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งทีมงานได้เข้าพบท่าน ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อผุด ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โครงการ โสำนึกวัยใสโและนำไปสู่การจัดทำ MOU ร่วมกันกับโครงการทะเลไทยไร้ขยะ เพื่อนำไปสู่โมเดลต้นแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรและยั่งยืนโครงการทะเลไทยไร้ขยะทะเลไทยต้อง

"คนเกาะกลางร่วมใจ จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน"

@November,13 2019 18.54
วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเกาะกลางณ ห้องประชุม ศพก.อำเภอเกาะลันตา. ม.1 บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเกาะกลาง ได้ร่วมกันประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญฯเกาะกลาง ครั้งที่ 1 โดยมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน ในด้านการจั

การจัดการขยะต้นทางง่ายนิดเดียวที่เกาะสมุย

@November,13 2019 18.12
การจัดการขยะต้นทางง่ายนิดเดียวขอบคุณ Adventure Teamแห่งเกาะสมุย1.ทีมเทศบาล ผู้ถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะต้นทาง2.พี่หนู..กูรูถังขยะเปียกรักษ์โลก Tinnaphob Lertsinsathaporn3.พี่จิ๋มTrash hero นางฟ้าพิชิตพลาสติก Jinju Pruchaweng Seafood4.ป้านุ้ย นางฟ้าพิชิตขยะเปียก เตื

เดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญฯตำบลเกาะกลาง มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาขยะ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

@November,12 2019 20.26
"เดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญฯตำบลเกาะกลาง มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาขยะ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง"วันที่ 8 พ.ย. 2562 ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเกาะกลาง ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่สภาวัฒนธรรมตำบลเกาะกลาง ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะกลาง และ ชมรม อสม.ตำบลเกาะ

จุดประกายการมีส่วนร่วมพื้นที่พหุวัฒนธรรม สู่การจัดทำธรรมนูญผู้สูงวัย ตำบลเขาทอง จังหวัดกระบี่

@November,12 2019 20.09
"จุดประกายการมีส่วนร่วมพื้นที่พหุวัฒนธรรม สู่การจัดทำธรรมนูญผู้สูงวัย ตำบลเขาทอง จังหวัดกระบี่"ศปจ.กระบี่ เข้าร่วมประชุม เวทีจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาทอง บ่ายวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านในสระ ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาคส่วนต่างๆ นำที

ศปจ.กระบี่ ร่วมกับเครือข่ายพลเมืองอาสาเหนือคลอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ยากลำบาก อำเภอเหนือคลอง ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

@November,12 2019 20.04
"ศปจ.กระบี่ ร่วมกับเครือข่ายพลเมืองอาสาเหนือคลอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ยากลำบาก อำเภอเหนือคลอง ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง"วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) ร่วมกับแกนนำเครือข่ายพลเมืองอาสาอำเภอเหนือคลอง ได้ลงพื้นที่ 5 ตำบล เพื่อมอบทุนในการช่วยเหลือผู้ยากลำบากจำนวน 6 รา

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11

@November,09 2019 20.48
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดกะบี่ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์เด็กเยาวชน/คนวัยทำงาน/คนสูงวัย/ประเด็นสาธารณสุขทางทะเลการจัดการขยะต้นทาง ผ่านกลไก พชอ./พชต./กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นวันที่ 7

"คนดินแดงเคียงคู่ รู้ค่าผู้สูงวัย"

@October,30 2019 21.31
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) และคณะจัดทำธรรมนูญตำบลทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลดินแดง ในวาระพิจารณาความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญผู้สูงอายุ ในการดำเนินงานในโครงการธรรมนูญสุขภาพตำบลดินแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดิ

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอชะอวดกับบทบาทเพื่องานบูรณาการความร่วมมือในพื้นที่ระดับอำเภอ

@October,30 2019 21.23
เครือข่ายโสภาองค์กรชุมชนโอำเภอชะอวดสภาองค์กรชุมชน 11โ ตำบลโ ร่วมประชุมเครือข่ายระดับอำเภอโ ณโ ศูนย์เรียนรู้บ้านควนเถียะโ อ.ชะอวดโ มีข้อสรุปร่วมกันดังนี้1) แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่แต่ละพื้นที่โ ทำให้เห็นถึงศักยภาพแต่ละตำบลโ ทั้งด้านการทำงานร่วมกับภาคีโ การจัดกา

Samui Go Green ผู้ประกอบการจับมือผู้ผลิต พลิกวิกฤติท่องเที่ยวเกาะสมุย

@October,30 2019 17.52
Samui Go Green : ผู้ประกอบการจับมือผู้ผลิต พลิกวิกฤติท่องเที่ยวเกาะสมุยวานนี้ (29 ตุลาคม 2562) ชาวสมุยกว่า 50 คนจากตัวแทน 7 ตำบลรอบเกาะ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกำหนดข้อตกลงร่วม (ธรรมนูญ)ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการท่องเที่ยว จนเกิดวาระ Samui Go Green เกาะสีเขียว เกาะสุขภาพ หวังพลืกฟื

แกนนำพลเมืองอาสาจังหวัดกระบี่รวมพลังขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะร่วมพัฒนาสังคมไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

@October,29 2019 19.48
"ประสาน 10 แกนนำพลเมืองอาสา 8 อำเภอ จ.กระบี่ รวมพลังขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ช่วยเหลือผู้ยากลำบาก ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง"วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวทีขับเคลื่อนโครงการพลเมืองอาสาจังหวัดกระบี่ ปี2 พ.ศ.2562"การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบาก และพื้นที่ประสบภัยพิบัติ น้ำท

ชุดความรู้ 4 ประเด็น งานสานพลังของ กขป. เขต 11 และ เขต 12

@October,26 2019 18.02
cloud_downloadดาวน์โหลดหนังสือ ชุดความรู้ 4 ประเด็นภาคีการพัฒนาภาคใต้ต่างวาดฝัน คาดหวังให้ภูมิภาคนี้มีการพัฒนาที่มุ่งสูความยั่งยืน ประชาชนทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข จากญานทรพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ใช้ทุนทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม แต

"แก้ไขปัญหาขยะจากทางปาล์มที่ไร้ค่า สู่การสร้างรายได้เสริมผู้สูงวัย แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน"

@October,20 2019 21.02
"แก้ไขปัญหาขยะจากทางปาล์มที่ไร้ค่า สู่การสร้างรายได้เสริมผู้สูงวัย แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน"วันที่ 10 ตุลาคม 2562 หน่วยจัดร่วม สสส.จังหวัดกระบี่ และสภาผู้นำชุมชนน่าอยู่บ้านเขาแก้ว ลงพื้นที่ถอดบทเรียน ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลลัพธ์ความสำเร็จของชุมชนบ้านคีรีวงศ์ ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่

พฤฒิพลัง : สังคมสูงวัยสู่ตัวอย่างเกษียณอย่างมีคุณค่า ร่วมพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

@October,15 2019 20.42
พฤฒิพลัง สังคมสูงวัย ตัวอย่างเกษียณอย่างมีคุณค่าได้อย่างไร?เขียนโดย ทวีวัตร เครือสายขอยกตัวอย่าง อ.ปรารมย์ รัชติพัชรพงค์ พี่วิเวก-พี่สายจิต. อมตเวทย์ ประธานและเลขาฯ เครือข่ายรักษ์ละแมตามด้วยอดีต ผอ.ไสว แสงสว่าง ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดชุมพรนายทวิช นราพัฒน์ 

ร่วมเรียนรู้ร่วมพัฒนาศักยภาพยกระดับสภาผู้นำชุมชน 9 ชุมชนน่าอยู่ 4 จังหวัดโซนอันดามัน ภาคใต้ตอนบน

@October,15 2019 20.11
"พัฒนาศักยภาพ ยกระดับสภาผู้นำชุมชน 9 ชุมชนน่าอยู่ 4 จังหวัดโซนอันดามัน ภาคใต้ตอนบน"เขียนโดย ทิตอารุณ สัจจสุจริตกุลวันที่ 13-15 ตุลาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน"โซนอันดามัน" เรื่องการจัดการข้อมูลเชิงผลลัพธ์ โครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน ณ ห้องประชุม

สมัชชาพังงาแห่งความสุขครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒

@October,15 2019 14.05
สมัชชาพังงาแห่งความสุขครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒เขียนโดย ไมตรี จงไกรจักร์สรุปการจัดงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ ๗ ครั้งนี้ ในหัวข้อโก้าวข้ามขีดจำกัด จากผังยุทธศาสตร์การพัฒนา สู่พังงาแห่งความสุขโเราจะเห็นว่า จากรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และการสำรวจภาวะเศรษฐกิจ

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ที่อยู่ :
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
ห้อง 234 ชั้น 3 อาคารเรียนศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (วัดธรรมบูชา) ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 09 7358 5811

เลขที่ผู้เสียภาษี : 099 - 3 - 00032141 -3