เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เครือข่ายจัดการภัยพิบัติตำบลพื้นที่นครศรีธรรมราชกับปฏิบัติการสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยจากโควิด19

@3 เม.ย. 63 16:55
ตอนนี้มีอาสาสมัครจากศูนย์ภัยพิบัติตำบลจัดทีมฉีดพ่นไว้หนึ่งชุดพร้อมสนับสนุนและทีมชะอวดอีก 1 ชุดที่พร้อมสนับสนุนประกอบด้วย ชุดฉีดพ่นที่ศูนย์เกาะขันธ์ มีถังพ่น 4 ใบพร้อมน้ำยา และชุดสำหรับคนฉีด 6ชุดงานที่สองคือฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อในตลาดนัดโ ตลาดเปิดท้าย ถือเป็นงานจิตวิทยาสร้างความเชื่อมั่นให

ภาคีเครือข่ายเขต 11 ปฏิบัติการร่วมสร้างความเชื่อมั่นและพื้นที่ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์โควิด19

@3 เม.ย. 63 16:22
วงหารือเล็กๆ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ โรงพยาบาลทักษิณ จ.สุราษฎร์ธานีปฏิบัติการร่วมสร้างความเชื่อมั่นและพื้นที่ปลอดภัย (โควิท-19) เขต 11. สุราษฎร์ธานี.ข้อสรุปเบื้องต้น1)จัดทำ Roadmap การขับเคลื่อน 3-5 เดือนนี้ แล้วสื่อสารต่อเครือข่ายสุขภาพ.2)แต่งตั้งคณะทำงานฯ โดย. กขป.11

ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชน ร่วมพัฒนาศูนย์หลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล

@13 มี.ค. 63 16:30
ภารกิจเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาลชัยบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ ความสำเร็จของแต่ละงานไม่ได้สำเร็จเพราะใครคนใดคนหนึ่ง แต่เพราะการทำงานเป็นทีมวันนี้เห็นได้ชัดทั

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม กขป. พื้นที่เขต 11

@29 ก.พ. 63 16:16
วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ และสำนักวิชาการและนวัตกรรม ร่วมกับ กขป. เขต 11 จัด "เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม กขป. พื้นที่เขต 11" ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษ

เครือข่ายนครศรีธรรมราชหารือร่วมพัฒนางานวิจัยร่วมพัฒนาเกษตรเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน

@3 ก.พ. 63 19:03
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมอาหารธรรมชาติโยั่งยืนโ นครโศรีโธรรมราชโ ประชุมหารือโ เพื่อประสานความร่วมมือและหนุนเสริมเชิงวิชาการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาโมหาวิทยาลัยโราชภัฏโนครโศรีโธรรมราชโทั้งนี้ได้ตกลงร่วมกันในการสร้างกิจกรรมและงานวิจัยที่ต้องมีผลลัพธ์โอันเป็นรูปธรรมแ

ทำงานแบบแนวราบ รับฟังความคิดเห็นทีมทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กระจายโอกาสสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก 63 Node สสส.(สำนัก 6) จ. กระบี่

@3 ก.พ. 63 08:52
ทำงานแบบแนวราบ รับฟังความคิดเห็นทีมทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กระจายโอกาสสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก 63 Node สสส.(สำนัก 6) จ. กระบี่วันที่ 2 ก.พ. 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมหน่วยจัดการร่วม สสส.จังหวัดกระบี่ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กจังหวัดกระบ

ภาคีเครือข่ายนครศรีธรรมราชกับภารกิจขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนและระบบอาหารปลอดภัย

@31 ม.ค. 63 14:28
วันที่ 30 มกราคม 2563 สมาชิกสมาคมอาหารธรรมชาติโยั่งยืนโ นครโศรีโธรรมราชโ ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืน ให้คนนครศรีธรรมราชมีระบบอาหารปลอดภัยแผนงานกิจกรรมรวบรวมจากการระดมความคิดเห็นจากสมาชิกกว่า 100 คน (ในการประชุมสามัญประจำปี 2562) มาจัดเป็

สปสช.เขต 11 เตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมกองทุนตำบลร่วมพัฒนากลไกการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้

@31 ม.ค. 63 11:39
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 สปสช.เขต11 จัดประชุมคณะทำงานและภาคีความร่วมมือ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมกองทุนตำบล : กลไกการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ 2563 ณ.ห้องประชุมไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือการจัดงานมหกรรมกองทุนตำบล ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 24 กรก

เครือข่ายเกษตรสุขภาพเดินหน้าผลักดันตลาดเกษตรสุขภาพโรงพยาบาลเกาะสมุย

@28 ม.ค. 63 20:42
เตรียมเดินหน้าผลักดันตลาดเกษตรสุขภาพ ภายในโรงพยาบาลเกาะสมุยวันที่ 28 มกราคม 2563 ช่วงบ่าย เชิญชวนเจ้าแห่งเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยรอบเกาะสมุยมาร่วมปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างตลาดสีเขียว ตลาดเกษตรสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยทุกคนร่วมกันออกแบบ กำหนด และมีข้อเสนอเพื่อให้เป็นต

trash hero langsuan clean up เก็บขยะที่ชายหาดตลาดโพล้เพล้

@27 ม.ค. 63 13:03
วันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2563 สรุปกิจกรรมเก็บขยะที่ชายหาดตลาดโพล้เพล้ ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรtrash hero langsuan clean up ครั้งที่ 76มีคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดอัมพาวาสร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครแทรชฮีโร่หลังสวนสมาชิกศูนย์วิทยุประดู่เครือข่ายอาสาภาคประชาชนหลังสวน รวม 23 คน

เรียนรู้การจัดการขยะได้ทุกกิจกรรม จากทีมงาน trash hero langsuan clean up

@21 ม.ค. 63 18:56
สรุปกิจกรรมสานพลังสามัคคี ปีละหนคนอาสา และ เก็บขยะที่ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ บ้านน้อยกลางป่าใหญ่ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรโดย trash hero langsuan clean up ครั้งที่ 75 ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563มีสมาชิกอาสาสมัครแทรชฮีโร่หลังสวน สมาชิกศูนย์วิทยุประดู่เครือข่าย

ศูนย์เรียนรู้ประชาพิทักษ์ไทยและ Node Flagship รวมพลังขับเคลื่อนสู่ชุมพรน่าอยู่

@21 ม.ค. 63 08:21
รวมพลังเคลื่อนขับชุมพรน่าอยู่ภารกิจงานมวลชนกับกลไกศูนย์เรียนรู้ประชาพิทักษ์ไทย (พี่เป้ :ประมวล และคณะ) กับพี่วัลภา แก้วสวี พมจ.ชุมพร ในการร่วมรับฟังการชี้แจงขยายผลองค์ความรู้ศรร.สสส. และปรึกษาหารือทีมคณะทำงาน Noed Flagship Chumphon ตอกย้ำเป้าหมาย หลักการและกลวิธีสำคัญสร้างเสร

งานเสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ ปี 2563

@13 ม.ค. 63 22:55
"กองเลขาฯ ขบวนองค์กรชุมชน ร่วมประชุมสรุปเนื้อหา จัดการข้อมูล จัดทำข้อเสนอโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ 63"วันที่ 13 มกราคม 2563 ประชุมคณะทำงาน กองเลขานุการ สำนักงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ ณ สำนักงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ (มัสยิดกลาง)โดยคณะทำ

“ชาวโคกขันธ์รวมใจ จัดการภัยขยะ”

@24 ธ.ค. 62 18:15
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะทำงาน Node flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ติดตามพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะบ้านโคกขันธ์ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวดนำโดยสานนท์ ณ นคร ผู้รับผิดชอบโครงการ โชาวโคกขันธ์รวมใจ จัดการภัยขยะโ และ นางนวลจันทร์ เพรชทรงศรี พี่เลี้ยงโครงการซึ่งบ้านโคกขันธ์ ได้มีการรว

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางตำบลพรุพรีและตำบลบ้านนา สุราษฏร์ธานี

@29 พ.ย. 62 10:52
ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ (สสว.๑๑)ตามที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ในงานสร้างสุขภาคใต้ของตำบลพรุพี อำเภอบ้านาสาร และตำบลบ้านนา อำเภอบ้านาเดิมเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามบันทึกข

สุราษฏร์ธานีจับมือภาคีเครือข่าย ปักธงร่วมสร้างสุราษฎร์ธานีสู่เมืองแห่งความดีงาม

@28 พ.ย. 62 21:12
ขบวนองค์กรชุมชน จ.สุราษฏร์ธานีจับมือภาคีเครือข่าย ปักธงร่วมสร้างสุราษฎร์ธานีสู่เมืองแห่งความดีงามวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีการประชุมเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นโดยมีนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายก อ

กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพร เดินหน้าพัฒนากองทุนฯให้มีความเข้มแข็ง

@21 พ.ย. 62 12:20
"คณะทำงานติดตามและพัฒนา กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพร เดินหน้าพัฒนากองทุนฯให้มีความเข้มแข็ง"วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ.ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร คณะทำงานติดตามและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพรจัดให้มีการประชุมคณะทำงานฯขึ้นโดยมี นางสาววัลภา แก้ว

ศปจ.กระบี่และภาคีเครือข่ายพลเมืองอาสากับภารกิจไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

@20 พ.ย. 62 18:29
"ทีม ศปจ.กระบี่ ร่วมด้วยเครือข่ายพลเมืองอาสาอำเภอเมือง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมกันลงพื้นที่เยี้ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้ยากลำบากในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง"วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) ร่วมกับแกนนำพลเมืองอาสาอำเภอเมืองกระบี่ สื

เครือข่ายสุราษฏร์ธานีร่วมเรียนรู้งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน

@16 พ.ย. 62 11:48
เวทีเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่องการจัดทำแผนประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนวันที่16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่เวทีเรียนรู้การเขียนแผนการจัดประสบการณ์และสื่อการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กปฐมวัยวิทยากรอบรมโดย ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการมีตัวแทนครูจากสุราษ

"พหุวัฒนธรรมพร้อมใจ เตรียมรับมือสังคมผู้สูงวัย เดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญฯตำบลเขาทอง"

@14 พ.ย. 62 18:57
"พหุวัฒนธรรมพร้อมใจ เตรียมรับมือสังคมผู้สูงวัย เดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญฯตำบลเขาทอง"วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาทอง ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านในสระ ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมก

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ที่อยู่ :
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
ห้อง 234 ชั้น 3 อาคารเรียนศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (วัดธรรมบูชา) ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 09 7358 5811

เลขที่ผู้เสียภาษี : 099 - 3 - 00032141 -3