เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เวทีแลกเปลี่ยน และประเมินการนำมติสู่การขับเคลื่อน (สมัชชาจังหวัดกระบี่)

@September,10 2019 21.43
"สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ เริ่มต้นที่คนอาสา"วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2019 ฤกษ์ดี วันรวมพลคนอาสาจังหวัดกระบี่ กับ"งานสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4 ปี 2562" เวทีแลกเปลี่ยน และประเมินการนำมติสู่การขับเคลื่อน ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า จ.กระบี่ โดยมีภาคีเครือข่ายทั้ง 3 ภาคส่วน ทั้งอปท. สถานศึกษา สื่อมวล

เวทีสมัชชา "สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี วิถีธรรม" ปี 2562

@September,10 2019 21.11
เวทีสมัชชา "สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี วิถีธรรม" ปี 2562วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยผศ.สอรัฐ มากบุญ จัดเวทีสมัชชาสุขภาพ "สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี วิถีธรรม" ณ อาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากนายบรรเจิด สา

"ฒ.ผู้เฒ่าพรุเตียว สูงวัย สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ที่นี่ตำบลพรุเตียว เขาพนม กระบี่

@August,30 2019 05.57
"ฒ.ผู้เฒ่าพรุเตียว สูงวัย สุขภาพดี ชีวีมีสุข"ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ธรรมนูญสุขภาพตำบลพรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยวันนี้เป็นวันประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลพรุเตียว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเขาพนมมาเป็นเป็น

เตรียมจัดงานสมัชชาพังงาแห่งความสุขปี 2562

@August,30 2019 05.38
เตรียมงานสมัชชาพังงาแห่งความสุขนายแพทย์อุทัย จินดาพล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดพังงา ได้แต่งตั้ง นายสุทธิโชค ทองชุมนุม อดีตประธานหอการค้าพังงา และกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานอนุกรรมการจัดงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข ขึ้นมาคณะหนึ่ง มีสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขเป็นทีมเลขาคณะอ

กิน อยู่ คือหมุย รูปธรรมความร่วมมือของจุดเริ่มต้นเพื่อปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารเกาะสมุยภาคใต้

@August,28 2019 11.16
กว่าจะเป็น "กิน อยู่ คือหมุย"เขียนโดย กรรณิการ์ แพแก้ว โครงการปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารภาคใต้ มูลนิธิภาคใต้สีเขียว (1) ตอน : ปิ๊งแว้บ ก่อการเพื่อก่อเกิดจุดเริ่มต้นมาจาก อ.แก้ม Sunsanee Wongsawat ที่พูดว่าน่าจะจัดงานเกี่ยวกับสำรับอาหารสมุย หลังจากเจอเรื่องว้าวๆ ในระหว่างการเก็บข้อมูลงานวิจั

สานพลังแกนนำพลเมืองอาสาอำเภอเมืองกระบี่ สานต่อโครงการปี2 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่ม

@August,24 2019 20.58
"สานพลังแกนนำพลเมืองอาสาอำเภอเมืองกระบี่ สานต่อโครงการปี2 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่ม"วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวทีขับเคลื่อนโครงการพลเมืองอาสา ปี 2 อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้คนรักสุขภาพ ซอยตาปาน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่โดยวันนี้ศู

เครือข่ายภัยพิบัติร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม

@August,24 2019 20.42
"เครือข่ายภัยพิบัติร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม"วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เครือข่ายภัยพิบัติอันดามัน นครศรีธรรมราช กทม. รวมทั้งผู้สนับสนุนจาก สสส. มูลนิธิชุมชนไทย และภาคีได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา ณ ศูนย์เตรียมความพร

ธรรมนูญสุขภาวะตำบลดินแดง ลำทับ กระบี่

@August,24 2019 20.24
"ธรรมนูญสุขภาวะตำบลดินแดง"คนดินแดงไม่ทอดทิ้งกันวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวทีธรรมนูญสุขภาพตำบลดินแดง การประชุมคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลดินแดง เพื่อจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลดินแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่โดยในวันนี้ ประธาน ศปจ.กระบี่ และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกร

ธรรมนูญเขยื้อนขยะ สร้างสุขภาวะคนอ่าวนาง

@August,14 2019 18.12
"ขยะท่วมเมือง ชาวอ่าวนางเอือมระอา สานพลัง ธรรมนูญสุขภาพ หนุนท้องถิ่น สางปัญหาอย่างยั่งยืน"วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรโ "ธรรมนูญเขยื้อนขยะ สร้างสุขภาวะคนอ่าวนาง" ณ ตำบลอ่าวนางโ อ.เมือง จ.กระบี่โ เพื่อติดตามดอกผลจากการใช้เครื่องมือธร

ธรรมนูญบ้านเปี่ยมสุข เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่

@August,10 2019 10.22
"ธรรมนูญบ้านเปี่ยมสุข เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้"วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวทีธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่เป็นเวทีทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เพื่อจัดทำธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่ นำโดยนายกเทศ

สานพลังแกนนำพลเมืองอาสาอำเภอลำทับ สานต่อโครงการปี 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่ม

@July,31 2019 22.28
"สานพลังแกนนำพลเมืองอาสาอำเภอลำทับ สานต่อโครงการปี2 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่ม"วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวทีขับเคลื่อนโครงการพลเมืองอาสา ปี 2 อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ที่ว่าการอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่วันนี้ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศป

ช่วยแลฅนเฒ่าตามวิถีคีรีวง : ยกร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลคีรีวงกระบี่

@July,30 2019 20.57
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ประชุมยกร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลคีรีวง ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านบางเหลียว ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ในวันนี้ คณะทำงานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) ร่วมกับคณะกรรมยกร่างธรรมนูญสุขภาวะตำบลคีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่โดยมีท่าน นายก ท่านปลัด อบต.คีรีวง นักวิชาการสาธา

สร้างคนรุ่นใหม่ ให้มองกว้างและไกลกว่าเดิม ยุทธศาสตร์งานพัฒนาคนรุ่นใหม่ภาคใต้ตอนบน

@July,30 2019 20.35
มีโอกาสเข้าร่วมงาน " สร้างคนรุ่นใหม่ ให้มองกว้างและไกลกว่าเดิม " ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนบนซึ่งเดิมผมเคยทำงานที่เครือข่ายนี้ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง จากเดิมทำเรื่องปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ(เหล้า บุหรี่)ยกระดัยสู่ภัยคุกคามทางสุขภาพต่อเด็กและเยาวชน ในคราวนี้มีการออกแบบให้เห็นภัยคุกคามต่อเยาว

พลเมืองอาสาสุราษฎร์ธานีกลไกเชื่อมประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

@July,22 2019 22.02
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เครือข่าย "พลเมืองอาสา" จ.สุราษฎร์ธานี องค์กรที่เชื่อมโยง ประสานจัดประชุมสร้างเวทีและร่วมพัฒนากลไกความร่วมมือให้ผู้ยากลำบาก กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกทอดทิ้ง ไม่ตกชายขอบพบเห็นเจอมีข้อมูลบุคคลไร้สิทธิ (ไม่มีเลข 13 หลัก) คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฎสุร

มหกรรมสานพลังนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนสู่สังคมสุขภาวะโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

@July,20 2019 14.18
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 คณะทำงาน 4pw จังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน "มหกรรมสานพลัง นครศรีฯ ขับเคลื่อนสู่สังคมสุขภาวะ ครั้งที่ 4"ณ ตลาดสวนสร้างบุญ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราชโดยมีนายสำคัญ อรทัย นายอำเภอลานสกาเป็นประธานเปิดงานทั้งนี้มีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจัง

ประชุมคณะกรรมการและติดตามงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11

@July,13 2019 07.50
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562ประชุมคณะกรรมการและติดตามงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11ประเด็นเด็กและเยาวชน ขยายผลโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ มี ร.ร.ต้นแบบ คือร.ร.เยาวเรศวิทยา อ.เคียนซาประเด็นวัยทำงาน อาหารปลอดภัย สุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมประเด็นผู้สูงวัย เตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยไม่พกพาโรคมา

สานพลังแกนนำพลเมืองอาสาอำเภอเกาะลันตา สานต่อโครงการปี 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากในพื้นที่

@July,09 2019 19.57
"สานพลังแกนนำพลเมืองอาสาอำเภอเกาะลันตา สานต่อโครงการปี2 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากในพื้นที่"วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวทีขับเคลื่อนโครงการพลเมืองอาสา ปี 2 อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่วันนี้ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.)

ความร่วมมือแนวใหม่ของขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่กลุ่มอันดามัน

@June,15 2019 15.35
ขบวนองค์กรชุมชน กลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยการเสริมความเข้มแข็งของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้จัดพูดคุย ค้นหาเป้าหมายที่แท้จริง ว่าชุมชนกำลังต้องการและดำเนินการอะไรอยู่บ้าง1.เนื่องการรับรองสิทธิชุมชนที่ทับซ้อนกับรัฐให้ชอบด้วยกฎหมาย2.การจัดสวัสดิการชุมชนสู่สวัสดิกาสังคม3.การสร้างความร่

นครศรีธรรมราช คลอดยุทธศาสตร์อาหารจังหวัด

@June,04 2019 19.53
นครศรีธรรมราช คลอดยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ รองผู้ว่า "ชง" เข้า กบจ.เพื่อให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างจริงจังเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ สจรส. มอ.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดนครศรีธร

ศปจ.สุราษฎร์ธานี กลไกบูรณาการความร่วมมือเพื่อร่วมดูแลกลุ่มเปราะบางและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม

@June,04 2019 19.43
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ11 (สสว.11) ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีคณะทำงาน ศปจ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินงานดังนี้ช่วงเช้าประชุมสานพลังภาคี ช่วยเหลือผู้ยากลำบาก(ครั้งที่2)เพื่อพัฒนาเกณฑ์ในการจัดลำดับของผู้ยากลำบาก การเสนอระบบและกลไกในการช่วยเหลือผู

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ที่อยู่ :
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
ห้อง 234 ชั้น 3 อาคารเรียนศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (วัดธรรมบูชา) ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 09 7358 5811

เลขที่ผู้เสียภาษี : 099 - 3 - 00032141 -3