เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

อนุกรรมการประเด็นเด็กและเยาวชน กขป.11 ร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์การป้องกันการฆ่าตัวตาย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

@6 ก.ย. 66 19:50
อนุกรรมการประเด็นเด็กและเยาวชน กขป.11 ร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์การป้องกันการฆ่าตัวตาย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 6 กันยายน 66 ชวนน้องๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และกลุ่มลานเยาวชนฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ชวนมารู้จัก "พังงาแห่งความสุข" ก่อนเข้าร่วมงานสมัชชาฯปี 2566

@23 ส.ค. 66 09:48
เรามารู้จัก "พังงาแห่งความสุข" ก่อนเข้าร่วมงานสมัชชาปีนี้กันเถอะกว่า10 ปีที่คนพังงากลุ่มเล็กๆ ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตนเอง ร่วมกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง ภายใต้ชื่อคณะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "พังงาแห่งความสุข"มีการจัดสมัชชามาแล้วถึง 11 ปี โดยปีนี้มีธีมงานว่า 11ปีสมัชชาพังงาแห่งค

กขป. 11 ล้อมวงยามค่ำร่วมกับทีมสวนยางยั่งยืนและสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ เตรียมเวทีการเรียนรู้สวนยางยั่งยืน

@15 ส.ค. 66 09:35
วันที่ 14 สิงหาคม 2566กขป. 11 ล้อมวงยามค่ำร่วมกับทีมสวนยางยั่งยืนและสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ชวนคิด ออกแบบงาน Side event สวนยางยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 15กำหนดจัดการเรียนรู้ในวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ แปลงเกษตรน้าบุญส่ง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่เรียนรู้แนว

ชาวสุราษฎร์ กว่า 25 องค์กร ประกาศขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตรกับสังคมสูงวัย ถ้อยแถลงสมัชชาเมืองฅนดีสุขถ้วนหน้าครั้งที่ 2 : สุราษฎร์ธานีแห่งความสุข

@25 ก.ค. 66 16:27
ชาวสุราษฎร์ กว่า 25 องค์กร ประกาศขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตรกับสังคมสูงวัย ถ้อยแถลงสมัชชาเมืองฅนดีสุขถ้วนหน้าครั้งที่ 2 : สุราษฎร์ธานีแห่งความสุขสุราษฎร์ธานีเมืองเเห่งความสุขโสุขโ สุขที่กาย สุขที่ใจ สุขที่สบาย สุขที่สงบสุขที่เต็มไปด้วยมิตร ที่รองรับผู้คนทุกช่วงวัย มีเเหล่งอาหารที่เพียงพอ ฐา

ประชุมเตรียมงานสมัชชาเมืองฅนดีสุขถ้วนหน้า ครั้งที่ 2 : สุราษฎร์ธานีแห่งความสุข

@6 ก.ค. 66 08:47
คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญหน่วยงานในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ และหน่วยงานระดับจังหวัดร่วมออกแบบสมัชชาเมืองฅนดีสุขถ้วนหน้า ครั้งที่ 2 : สุราษฎร์ธานีแห่งความสุขโดยออกแบบความร่วมมือการสร้างพื้นที่กลางด้านการกระจายอาหารและสินค้าปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค รูปธรรมจากมติสมัชชาปี 2565

เตรียมพร้อมขยับ สมัชชาเมืองฅนดี ครั้งที่ 2 สู่เป้าหมายสุราษฎร์ธานีแห่งความสุข

@26 มิ.ย. 66 13:39
เตรียมพร้อมขยับ สมัชชาเมืองฅนดี ครั้งที่ 2 สู่เป้าหมายสุราษฎร์ธานีแห่งความสุขวันที่ 23 มิถุนายน 2566 คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายประเด็นผู้สูงอายุ ร่วมนำเสนอการดำเนินงานเพื่อสร้างสุขภาวะผู้สูงวัย และการเชื่อมโยงกับประเด็นความมั่นคงทางอาหารทั้งนี้ได้มีการติดตามความก้า

ความร่วมมือเพื่อการเชื่อมโยงกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการสุขภาพในพื้นที่ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

@22 มิ.ย. 66 09:55
ประชุมสภาผู้บริโภคตอนบน : ความร่วมมือเพื่อการเชื่อมโยงกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการสุขภาพในพื้นที่ เขต 11 สุราษฎร์ธานีวันที่ 21-22 มิ.ย 66 ณ.โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างการรับรู้และสนับสนุนการเชื่อมโยงกลไกการทำงานคุ้มครองสิทธิประชาชนในประเด็นการบริการสุขภาพและประเด็นต่างๆ โดย

จาก MOU สู่การขับเคลื่อน และขยายผลธรรมนูญชุมชน "งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง" ยกระดับพื้นที่ต้นแบบภาคใต้ตอนบน

@20 มิ.ย. 66 11:42
จาก MOU สู่การขับเคลื่อน และขยายผลธรรมนูญชุมชน "งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง" ยกระดับพื้นที่ต้นแบบภาคใต้ตอนบนเมื่อวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2566 การจัด "ประกาศธรรมนูญชุมชน งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงสู่การขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชน ยกระดับพื้นที่ต้นแบบภาคใต้ตอนบน" ณ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรา

จังหวะก้าวของ “ศาลาด่านโมเดล”

@2 มิ.ย. 66 12:55
คณะจัดทำ โศาลาด่านโมเดลโ เสวนาพร้อมลงสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาชุมชนในกรอบการท่องเที่ยวปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโซนต้นแบบของเทศบาลตำบลศาลาด่านวันที่ 1 มิ.ย. 66 เริ่มเวลา 09.00 น. ณ ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน เป็นประธานการประชุมเสวนาพร้อม

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนระนองแห่งความสุข "เชื่อมร้อยเครือข่ายสมัชชาสร้างสุขภาวะแห่งอนาคตคนระนอง"

@30 พ.ค. 66 08:43
คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนองจัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนระนองแห่งความสุข "เชื่อมร้อยเครือข่ายสมัชชาสร้างสุขภาวะแห่งอนาคตคนระนอง" และผ่านระบบออนไลน์ Zoommeeting จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอันดามันวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนองสนับสนุนโดยสถาบันน

จาก MOU สู่การขับเคลื่อนความร่วมมือธรรมนูญตำบลงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเด็กเยาวชนระดับเขต 11 กรณีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและเครือข่าย 67 ชุมชน

@26 เม.ย. 66 14:42
จาก MOU สู่การขับเคลื่อนวันที่ 25 เมษายน 2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย 67 ชุมชน จัดเวทีหารือและขยายผลธรรมนูญ งดเหล้า - ปัจจัยเสี่ยง ณ ศาลาชุมชนทวดทอง ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผลจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือธรรมนูญตำบลงดเหล้า โ ลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเ

“ปฏิญญาอ่าวลันตาการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Island”

@26 เม.ย. 66 12:02
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มูลนิธิอันดามัน ร่วมกับอำเภอเกาะลันตาและ 45 เครือข่ายเดินหน้า ลงนาม โปฏิญญาอ่าวลันตาการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Blue & Green Islandโวันที่ 25 เมษายน 2566เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา อ.เกา

ชวนเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ตร่วมรับการพัฒนาโครงการและกิจกรรมในเวที “ปั้นฝันไอเดียสุขภาวะ”

@24 เม.ย. 66 10:33
สสส.สำนักสร้างสรรค์โอกาส โดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยจัดการเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต (สโมสรยกกำลังสุข)เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ได้รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่านความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ตั้งแ

อบรมพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่การปลูกผักปลอดสารพิษและการผลิตยาสมุนไพรภายใต้โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดคลังอาหารและยาตำบลนาชะอัง ชุมพร

@19 เม.ย. 66 16:08
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖อบรมพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่การปลูกผักปลอดสารพิษและการผลิตยาสมุนไพร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาชะอังด้วยคณะทำงานโครงการยกระดับการผลิตและการตลาดคลังอาหารและยาตำบลนาชะอัง กำลังดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิต การแปรรูปอาหารและยา ของตำบลนาชะอังภายใต้กร

บทเรียนการขับเคลื่อนภัยพิบัติสู่นโยบายจังหวัดนครศรีธรรมราช

@19 เม.ย. 66 15:57
การขับเคลื่อนภัยพิบัติสู่นโยบายจังหวัดนครศรีธรรมราชเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดนครศรีฯ โดยการสนับสนุนและเสริมความเข้มแข็งของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักงานภาคใต้ เป็นพื้นที่ปฏิบัติการของชุมชนและเครือข่ายฯเมื่อปี 2560 ภัยพิบัติใหญ่ในพื้นที่ นครศรี และภาคใต้ พอช.สนับสนุนให้เครือข่าย

ภาคีความร่วมมือพัฒนางานอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารสุราษฏร์ธานี พื้นที่นำร่องกาญจนดิษฐ์

@30 มี.ค. 66 13:44
วันที่ 28 มีนาคม 2566สมาคมเกษตรอินทรีย์สุราษฎร์ธานีได้ร่วมหารือทำความร่วมมือกับโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ในการทำข้อตกลงเพื่อนำพืชผักผลผลิตปลอดภัยของเกษตรกรเข้าไปจำหน่ายเพื่อเป็นทางเลือกของเจ้าหน้าที่ (600 คน) และผู้ป่วย/ญาติ ที่มาใช้บริการ ทั้งนี้ยังได้หารือในแนวทางต่อยอดสู่การนำผลผลิตส่งในโรงครัวของโรง

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ “เด็กและเยาวชนนครศรีฯ กับปัจจัยเสี่ยง และการเลือกตั้ง 66”

@30 มี.ค. 66 12:55
เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ โเด็กและเยาวชนนครศรีฯ กับปัจจัยเสี่ยง และการเลือกตั้ง 66โโดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านเด็ก เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนกลุ่มเด็ก เยาวชน คนทำงานด้านเด็กเยาวชน ต่อสถานการณ์ปัญหาปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครศรี

“20 องค์กรสุขภาพภาคใต้” ร่วมสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน

@28 มี.ค. 66 11:07
โ20 องค์กรสุขภาพภาคใต้โ สานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน สู่การประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม และผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยเมื่อวานนี้ (วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566) ที่ห้องประชุมโรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท ต.

บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่พังงาแห่งความสุข

@23 มี.ค. 66 10:03
บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่พังงาแห่งความสุขขบวนองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนไท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช.ภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายกเหล่ากาชาด พัฒนาสังคมฯ เรือนจำ คุมประพฤติ ทหารเรือ วิทยาลัยเทคนิค ร

สนทนาเพื่อร่วมพัฒนาการขับเคลื่อนงานประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน : วนเกษตร -สวนยางยั่งยืน- ธนาคารต้นไม้ - เกษตรผสมผสาน ฯ

@7 มี.ค. 66 09:38
วงสนทนากับ ลุงประยงค์ รณรงค์ผู้ทรงภูมิปัญญาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น/สภาผู้นำแห่งชาติ/รางวัลแมกไซไซ ฯโดยเฉพาะเกษตรกรรมยั่งยืน : วนเกษตร -สวนยางยั่งยืน- ธนาคารต้นไม้ - เกษตรผสมผสาน ฯคนใต้ต้องมีหลักประกันทางชีวิต มีอาหารและอาชีพ เกษตรยั่งยืนแท้จริงมีรายได้รายวัน จากยา

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ที่อยู่ :
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 061-2636959, 080-5698848