เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

“20 องค์กรสุขภาพภาคใต้” ร่วมสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน

@28 มี.ค. 66 11:07
โ20 องค์กรสุขภาพภาคใต้โ สานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะส่งเสริมสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน สู่การประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม และผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยเมื่อวานนี้ (วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566) ที่ห้องประชุมโรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท ต.

บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่พังงาแห่งความสุข

@23 มี.ค. 66 10:03
บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่พังงาแห่งความสุขขบวนองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนไท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช.ภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายกเหล่ากาชาด พัฒนาสังคมฯ เรือนจำ คุมประพฤติ ทหารเรือ วิทยาลัยเทคนิค ร

สนทนาเพื่อร่วมพัฒนาการขับเคลื่อนงานประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน : วนเกษตร -สวนยางยั่งยืน- ธนาคารต้นไม้ - เกษตรผสมผสาน ฯ

@7 มี.ค. 66 09:38
วงสนทนากับ ลุงประยงค์ รณรงค์ผู้ทรงภูมิปัญญาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น/สภาผู้นำแห่งชาติ/รางวัลแมกไซไซ ฯโดยเฉพาะเกษตรกรรมยั่งยืน : วนเกษตร -สวนยางยั่งยืน- ธนาคารต้นไม้ - เกษตรผสมผสาน ฯคนใต้ต้องมีหลักประกันทางชีวิต มีอาหารและอาชีพ เกษตรยั่งยืนแท้จริงมีรายได้รายวัน จากยา

กขป.เขต 11 ยกทัพบุกเรียนรู้ในพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จตำบลมะขามเตี้ย

@28 ก.พ. 66 08:32
กขป.เขต 11 ยกทัพบุกเรียนรู้ในพื้นที่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อบต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีอนุกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับอนุกรรมการสื่อสาร ลงพื้นที่ถอดบทเรียนพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จ โดยใช้ เครื่องมือ Social impact pathway เพื่อเรียนรู้ในกิจกรรมของการจัดการความรู้ ใน 2 พื้นที่ ด

“สภาองค์กรชุมชนนครศรี” ตั้งเป้าลดจำนวนกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้ได้เกินครึ่งภายใน 5 ปี

@27 ก.พ. 66 13:19
โสภาองค์กรชุมชนนครศรีโ ตั้งเป้าลดจำนวนกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้ได้เกินครึ่งภายใน 5 ปีเดินหน้าความความร่วมมือทุกเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 มิติ ความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพเพิ่มรายได้ ยกระดับการท่องเที่ยว วิสาหกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สานพลังสร้างธรรมาภิบาลโดยเมื่อวันที่ 23

กขป.เขต 11 สานพลังทีมจัดการความรู้และทีมสื่อสารประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2566

@27 ก.พ. 66 10:13
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแก้วสมุย จ.สุราษฎร์ธานีกขป.เขต 11 สานพลัง ทีมจัดการความรู้และทีมสื่อสาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ รองรับสังคมสูงวัย การจัดการขยะ เกษตรสุขภาพ และเด็กและเยาวชนกำหนดพื้นที่ดำเนินการ วิธีการ โดยใช้ เทคนิค Social impact

สปสช.เขต 11 ภารกิจพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ

@17 ก.พ. 66 16:19
17 ก.พ. 66 ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพฯเขต 11 (ภาคใต้ตอนบน) ณ ขนอมซันไรส์ รีสอร์ทขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ตะโกลา ตะโกลา ตะโกลา

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะประเด็นความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงของมนุษย์

@16 ก.พ. 66 11:44
สมัชชาเมืองฅนดีสุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปรเมษฐ์ จินา ประธานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการเปิดประชุม คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจั

หนุนเสริมพื้นที่การเกษตร ตำบลเกาะลันตาน้อยให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร และร่วมผลักดันสู่ปฏิญญาอ่าวลันตา

@6 ก.พ. 66 14:43
สนส.ม.อ.ร่วมกับ อำเภอเกาะลันตา หนุนเสริมพื้นที่การเกษตร ตำบลเกาะลันตาน้อยให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร และร่วมผลักดันสู่ปฏิญญาอ่าวลันตาวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้นาตำมู่ บ้านหลังสอด ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา เป็นป

“เวทีความร่วมมือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพสุราษฏร์ธานี"

@28 ม.ค. 66 11:10
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม โเวทีความร่วมมือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ" ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านนโยบา

ประชุมทบทวนและออกแบบกระบวนนโยบายสาธารณะจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับ เครือข่าย "หยวกกล้วยเมืองคอน"

@20 ม.ค. 66 11:33
วันที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. โดยสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้น ได้มีการประชุมร่วมกับ เครือข่าย "หยวกกล้วยเมืองคอน" ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 4 ต.ไทบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชโดยมีประเด็นร่วมปรึกษาหารือคือระดมความคิด เพื่อการอ

เครือข่ายสุราษฏร์ธานีประชุมเตรียมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต “ สุข สู่ สุขภาวะ”

@20 ม.ค. 66 11:22
ประชุมเตรียมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต โ สุข สู่ สุขภาวะโบ่ายวันนี้(18 ม.ค. 65) ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนเตรียมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ภาคใต้แห่งความสุขเพื่

คณะทำงานวิชาการและกองเลขานุการกิจประชุมเพื่อทบทวนและออกแบบการติดตามขับเคลื่อนมติสมัชชาจังหวัดประเด็นความมั่นคงทางอาหารสุราษฏร์ธานี

@20 ม.ค. 66 11:19
วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสมาร์ท ซิตี้ อบจ.สุราษฎร์ธานีคณะทำงานวิชาการและกองเลขานุการกิจ ประชุมเพื่อทบทวนและออกแบบการติดตาม-ขับเคลื่อนมติสมัชชาจังหวัดประเด็นความมั่นคงทางอาหาร โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีพัฒนาจังหวัด อาทิ กองทุน กสส., หน่วยจัดการระดับจังหวัดฯ (สสส.สำนัก6),

ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาทางสังคมแบบองค์รวม มุ่งสู่สังคมกระบี่ อยู่เย็น เป็นสุข

@17 ม.ค. 66 11:17
"22 สภาองค์กรชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ส่วนราชการ และภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนท้องถิ่น เสนอโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดกระบี่ ปี 66 พอช.ภาคใต้ พร้อมสนับสนุนซ่อมแซมต่อเติมบ้าน กลุ่มเป้าหมายผู้ยากจน ผู้เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง รวม 366 ครัวเรือน

"เวทีปฐมนิเทศโครงการสร้างเสริมสุขภาพฝ่าวิกฤตลดผลกระทบการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนภาคใต้ตอนบน"

@17 ม.ค. 66 11:06
"เวทีปฐมนิเทศโครงการสร้างเสริมสุขภาพฝ่าวิกฤตลดผลกระทบการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนภาคใต้ตอนบน"วันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีแกนนำชุมชน/หมู่บ้าน พื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการฯ จาก สสส.สำนัก 6 ใน 7 จังหวัดภาคใต้

จังหวะก้าว Phuket: Health for Future of Life ภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต

@16 ม.ค. 66 11:17
Phuket: Health for Future of Life ภูเก็ต: สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคตอบจ.ภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อเดินหน้าบูรณาการกลไกความร่วมมือเสริมสร้างสุขภาวะชาวภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนงานกันต่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.&n

รมณีย์จัดสรรทรัพย์แบ่งปันสุข เครือข่ายพังงาแห่งความสุข

@13 ม.ค. 66 08:23
รมณีย์จัดสรรทรัพย์แบ่งปันสุข เครือข่ายพังงาแห่งความสุขทำไม..ต้นแบบต้องเป็นรมณีย์หนี้สินของเกษตรกรคือปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจและพยายามแก้ไขมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่อาจพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งกองท

กองทุนส่งเสริมสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กสส.) ภารกิจพัฒนา "กลไกบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนุนเสริมด้วยกลไกพี่เลี้ยง"

@11 ม.ค. 66 12:12
เมื่อวันที่ 5 - 6 มกราคม 2566 กองทุนส่งเสริมสุขภาวะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กสส.) จัดเวทีพัฒนาพี่เลี้ยงโครงการบูรณาการกลไกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสุราษฎร์ธานีโดยมีการเสวนา "กลไกบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนุนเสริมด้วยกลไกพี่เลี้ยง" และได้เชิญผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)&n

จังหวะก้าวสู่การกำหนดอนาคตด้านการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชแบบมีส่วนร่วมของคนนคร

@28 ธ.ค. 65 10:45
ก้าวที่ 1 ที่จะไปสู่การกำหนดอนาคตด้านการพัฒนาจังหวัดนครศรีฯแบบมีส่วนร่วมของคนนครด้วยการรับฟังความคิดเห็นผู้คนทุกกลุ่มภายใต้ 3 คำถาม ที่คนนครต้องการ1)นครศรีที่อยากให้เป็น2)นครศรีต้องพัฒนาด้านไหนเร่งด่วน3)นครศรีต้องลดปัญหาอะไรเร่งด่วนวันนี้นครศรีฯจึงเริ่มเดินไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหว

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประะชาชน (กขป.11)ครั้งที่ 1/66

@26 ธ.ค. 65 14:18
ประชุมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11 ครั้งที่ 1/2566วันที่ 26 ธันวาคม 2565เวลา 9.00 น. - 16.00 น.ณ ห้องประชุมปากตะโกโฮมสเตย์ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรข้อมูลจาก Facebook ฮาริส ฮาริส และเพจ สมาคมประชาสังคมชุมพรชมคลิปย้อนหลัง

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

ที่อยู่ :
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 061-2636959, 080-5698848