เขต 11 : ถอดบทเรียน ประเด็นเด็ก และเยาวชนโรงเรียนเยาวเรศวิทยา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

เขต 11 : ถอดบทเรียน ประเด็นเด็ก และเยาวชนโรงเรียนเยาวเรศวิทยา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

วัน พฤหัสบดี 23 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย Kamoltip Intano เมื่อ 7 พ.ค. 62 12:16 น.