ระบบสุขภาพปฐมภูมิและกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ./พชข.)ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 • photo , 1000x1414 pixel , 275,766 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 468,418 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 370,131 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 433,511 bytes.

สัมมนาวิชาการเรื่องระบบสุขภาพปฐมภูมิและกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ./พชข.)ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ในวันที่ 20 มกราคม 2565


ชมย้อนหลังได้ที่

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. 01 นพ.โสภณ - ปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิกับการป้องกันควบคุมโรค .pdf - ดาวน์โหลด
 2. 02 นพ.ทวีทรัพย์ - ทิศทางการป้องกันควบคุมโรคในระบบปฐมภูมิ.pdf - ดาวน์โหลด
 3. 03 นพ.ประสิทธิ์ชัย - พรบ.ระบบสุขภาพปฐม.pdf - ดาวน์โหลด
 4. 04 นพ.กฤช - ระบบการเงินของระบบสุขภาพปฐมภูมิกับการป้องกันควบคุมโรค.pdf - ดาวน์โหลด
 5. 05 พญ.สุพัตรา - ระบบการสนับสนุนวิชาการจากเครือข่ายระบบสุขภาพปฐมภูมิ.pdf - ดาวน์โหลด
 6. 06 นพ. สมเกียรติ - ทิศทางการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคในระบบสุขภาพปฐมภูมิของต่างประเทศ.pdf - ดาวน์โหลด
 7. 07 นพ.พงศ์เทพ - บทบาทจังหวัดกับงานควบคุมโรคปฐมภูมิและพช (2).pdf - ดาวน์โหลด
 8. 08 ดร.พงษ์พิพัฒน์ - บทบาทอำเภอต่อการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรค.pdf - ดาวน์โหลด
 9. 09 นพดล - บทบาทของ รพสต.ต่อการป้องกันควบคุมโรค.pdf - ดาวน์โหลด
 10. 10 พญ.สุธี - บทบาทของเขตเมืองต่อการป้องกันควบคุมโรค.pdf - ดาวน์โหลด
 11. กำหนดการ Policy forum 20.01.65 final.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4735
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง