ความร่วมมือเพื่อการเชื่อมโยงกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการสุขภาพในพื้นที่ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 • photo , 1000x750 pixel , 140,722 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 116,864 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 146,643 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 154,874 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 178,097 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 84,049 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 192,736 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,537 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 190,991 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,028 bytes.

ประชุมสภาผู้บริโภคตอนบน : ความร่วมมือเพื่อการเชื่อมโยงกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการสุขภาพในพื้นที่ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

วันที่ 21-22 มิ.ย 66 ณ.โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

เพื่อสร้างการรับรู้และสนับสนุนการเชื่อมโยงกลไกการทำงานคุ้มครองสิทธิประชาชนในประเด็นการบริการสุขภาพและประเด็นต่างๆ โดยมีคณะกรรมการฯ อปสข./อคม./ศูนย์ประสานงานฯ/หน่วย 50(5)และสมาชิกสภาผู้บริโภคภาคใต้ตอนบน

โดยมีการบรรยายนโยบายทิศทางการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันฯโดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข ร้องเลขาธิการ สปสช.และนางพนิต มโนการ ผอ.สปสช.เขต 11 ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ระบบหลักประกันสุขภาพกับการคุ้มครองสิทธิใน 3 ข้อหลักของการขับเคลื่อน คือ

-การขับเคลื่อนขยายการคุ้มครองสิทธิ

-การพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย

-การขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ

ซึ่งหากมีการขับเคลื่อนแบบรับรู้ เข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมจะทำให้เกิดการเข้าถึงสิทธิและคุ้มครองสิทธิตัวเองและผู้อื่นได้

ทีมสนับสนุน

-หัวหน้าหน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้

-สปสช.ส่วนกลางและ สปสช.เขต 11

-อนุกรรมการทุกท่าน

-สมาชิกสภาผู้บริโภคภาคใต้ตอนบน

-ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ

-หน่วย 50(5)

-กลไกเขต 11/12

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Pallapa Promsuwan

Relate topics