สองฐานสร้างสุขที่ยั่งยืน บทเรียนจากการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12

 • photo , 1000x563 pixel , 117,129 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 137,419 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 60,415 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 54,705 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 52,063 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 57,207 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,245 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 56,100 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,943 bytes.

สองฐานสร้างสุขที่ยั่งยืน

เขียนโดย บัณฑิต มั่นคง  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

2 วันที่ผ่านมาได้มีโอกาสร่วมสรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 มีการทบทวนเป้าหมาย กระบวนการและผลลัพธ์สำคัญที่ได้วางร่วมกันไว้ รวมถึงได้ช่วยกันลองเสนอแนวทางใหม่ๆ ที่เท่าทันกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน

2 คำถามสำคัญในวงคือ

1)งานที่วางเป้าแล้วทำได้ดี กับ  2)จะยกระดับงานใหม่ให้ท้าทายทั่วถึงเท่าทันได้อย่างไร

โดยมีหัวข้อที่ร่วมกันสรุปบทเรียน ได้แก่ การพิจารณาระเบียบวาระในการประชุม (ปีที่ผ่านมามี 4 เรื่องได้แก่ แร่ไยหิน มะเร็ง การใช้ยาและเพศสภาวะ)  การจัดกลุ่มเครือข่ายและการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เวทีกลาง ห้องเสวนา บูธนิทรรศการ พาทัวร์)  การนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาที่ผ่านมา

2 ข้อเสนอแนะที่คิดว่าสำคัญ ได้แก่

1)การลดรูปแบบและขั้นตอนการจัดให้เรียบง่าย แต่คงความสำคัญกับกระบวนการทางวิชาการ มีมุมสานพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคส่วนต่างๆ และ

2)การพัฒนาและยกระดับกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาที่หลากหลาย เน้นเครือข่ายใหม่ๆ หนุนกระบวนการ วิชาการ เครื่องมือ กับกลไกหุ้นส่วนการพัฒนาในระดับพื้นที่

ท้ายสุดได้เห็นอีก 2 ฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างสุขที่ยั่งยืน คือ

1)ฐานราก นั่นคือต้องกลับไปสร้างสุขภาวะจากฐานชุมชนท้องถิ่น จึงจะเป็นความยั่งยืนที่แท้จริง และ

2)ถิ่นฐานบ้านเกิด  ได้ลงไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรฯ ตำบลแหลมบัว นครชัยศรี เห็นคนหนุ่มสาว คนรุ่นใหม่ละทิ้งความฝันในเมืองใหญ่กลับไปสู่รากเหง้า สร้างความมั่นคงทางอาหารจากผืนดินถิ่นกำเนิด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4640
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง