ทำเนียบ กขป.เขต 12

photo  , 562x676 pixel , 175,907 bytes.

ทำเนียบคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 เล่มนี้

จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำแนวคิด แนวทาง บทบาท ภารกิจของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน รวมไปถึงกลไกของการดำเนินงานที่สำคัญ อันได้แก่

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน คณะเลขานุการร่วม ประธานและรองประธานคณะทำงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อการทำงาน และใช้ในการสื่อสาร เรียนรู้ ตลอดจนการประสานการทำงานสำหรับประชาชน องค์กร หน่วยงน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เขต 12 อันเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องก้าวไปให้ถึง

ภายในเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่

การแนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

การแนะนำคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

สถานการณ์สุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขต 12 ที่มีการศึกษาวิจัยมาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9316
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง