เขตสุขภาพเพื่อประชาชนภาคใต้

ทิศทางการดำเนินงาน 2560-2564 - เขตสุขภาพ เขต 12

by Little Bear @June,16 2018 10.00 ( IP : 122...155 )

(ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒

 คำอธิบายภาพ : IMG_20181223_102048

 คำอธิบายภาพ : IMG_20181223_103922