ผสานกรอบการปกป้องคุ้มครองเด็กในแผนเผชิญเหตุสภาวะฉุกเฉินระดับชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ "ECHO Project"

 • photo , 1000x750 pixel , 102,179 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 145,009 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 144,206 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 164,039 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,787 bytes.

การประชุมเคสเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางเพื่อออกแบบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเด็ก

ภายใต้โครงการ “ผสานกรอบการปกป้องคุ้มครองเด็กในแผนเผชิญเหตุ สภาวะฉุกเฉิน ระดับชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้  "ECHO Project"

การประชุมเคสเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางในครั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและออกแบบแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นรวมทั้งส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

โดยการประชุมจัดขึ้นใน 3 พื้นที่ดำเนินโครงการ ได้แก่

ต.ปุโรง

เทศตำบลท่าสาป

ต.บาโงยซิแน

ผลจากการประชุมในครั้งทำให้ทราบถึงจำนวนเคสและสภาพปัญหาความเดือดร้อนของแต่ละเคส ซึ่งในพื้นที่มีเคสที่มีความเปราะบางที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหลายด้าน เช่น ด้านสภาพความเป็นอยู่ ด้านความพิการ และด้านการศึกษา

ลดความเหลื่อมล้ำเติมเต็มช่องว่างสร้างความเท่าเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ กลุ่มลูกเหรียง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4938
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง