ถอดรหัส "สร้างโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยเศรษฐกิจฐานราก"

  • photo  , 1000x1414 pixel , 224,021 bytes.
  • photo  , 1000x1415 pixel , 305,580 bytes.

ถอดรหัส "สร้างโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยเศรษฐกิจฐานราก"

ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียน  วิธีคิด และกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ  ที่มุ่งสานพลังภาคีเครือข่าย ส่งต่อโอกาส พัฒนาความรู้ ทักษะ นวัตกรรม ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ได้เรียนรู้ ปรับตัว และสามารถใช้ชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พบกับ 2 โครงการ

โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่ภาคใต้  "การจัดการคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอและมีความมั่นคงทางอาหารได้" โดย คุณสุวิทย์ หมาดอะดำ

โครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่เมือง  บทเรียน "เกษตรในเมือง" จากการผลิต แบ่งปัน ไปสู่การจัดการด้านอาหารของชุมชน โดย คุณวรางคนางค์ นิ้มหัตถา

ผ่านการชวนคิดชวนคุยจาก

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์    คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬาม.รังสิต และคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 6 สสส.

คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ    มูลนิธิสุขภาพไทย และรองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 6 สสส.

มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝ่าฟันวิกฤติต่างๆจากสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกัน


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7591
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง