บทเรียนจาก "ชุมชนปลอดเหล้า" ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

 • photo , 1000x750 pixel , 127,280 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 138,685 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 152,055 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 132,211 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,558 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 183,185 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 179,417 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 144,985 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 110,497 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 204,379 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 147,813 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 124,932 bytes.
 • photo , 1536x2048 pixel , 179,357 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 118,782 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,911 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 97,783 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 119,941 bytes.

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ได้มีการร่วมประชุมถอดบทเรียน "ชุมชนปลอดเหล้า" ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ผ่านช่องทาง Zoom โดยความร่วมมือจามหาวืทยสลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เครือข่ายงดเหล้าตอนบน กับทุกภาคส่วนในตำบลเขาค่าย

จากบทเรียนที่ผ่านมาพบว่าการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์เป็นการยกระดับชุมชน แก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากแฮลกอฮอล์ ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและสิ่งที่ตนเองสามารถลงมือทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้คืนสู่ชุมชน

โดยการให้คนในชุมชนร่วมกันพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวปลอดเหล้าปลอดภัย เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติของเขาค่ายได้อย่างสบายใจ

อีกทั้งยังมีตลาดนัดนักเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในชุมชนได้สามารถสร้างอาชีพหารายได้ด้วยตนเองรวมถึงเพิ่มความผูกพันให้แก่นักเรียนและครอบครัวมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญ เมื่อจัดการปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ได้ โรคอุบัติใหม่เช่นโควิดชุมชนก็จัดการเป็นด้วยเช่นกัน

แสงนภา หลีรัตนะ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9781
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง