เลิกปลูกเลิกสูบยาเส้นที่จะนะ

 • photo , 960x640 pixel , 96,398 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 146,402 bytes.
 • photo , 1080x1620 pixel , 163,792 bytes.
 • photo , 1000x1500 pixel , 211,810 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 140,199 bytes.
 • photo , 1620x1080 pixel , 201,413 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 109,668 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 137,964 bytes.

เลิกปลูกเลิกสูบยาเส้น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดยนายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ จัดกิจกรรมเวทีสรุปกิจกรรมลดการพึ่งพิงยาสูบ ณ วิทยาลัยทุ่งโพธิ์ (ชุมชนบ้านแคเหนือ) ม.2 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา

ชุมชนบ้านแคเหนือได้เข้าร่วมโครงการฯกับ สสม. ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โครงการมัสยิดครบวงจร มัสยิดปลอดบุหรี่ โรงเรียนผู้นำ สสม.

ปัจจุบัน ปี2564 ชุมชนเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านและโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ

กระบวนการทำงานโดยการสร้างแกนนำชุมชนเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการชุมชน  การเชิญชวนคนในครอบครัว (ภรรยาและบุตร) มาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นตัวหนุนเสริมในการขับเคลื่อนกิจกรรมอีกแรง

นอกจากนี้ยังใช้วิถีธรรมทางศาสนา การใช้หลักธรรมคำสอนอิสลาม เช่นเทศนาธรรมประจำวันศุกร์ (คุตบะฮฺเพื่อสุขภาวะ)  การใช้ความรู้จากนักวิชาการด้านศาสนาและด้านสุขภาวะ  การติดป้ายไวนิล โปสเตอร์ สติกเกอร์ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเลิกปลูก เลิกสูบ ยาเส้น  ที่สำคัญที่สุดคือการเชิญชวนคนในครอบครัว(ภรรยาและบุตร)ให้พวกเขาได้ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่แม้พวกเขาจะไม่ใช่คนที่สูบบุหรี่เองก็ตาม

ผลการดำเนิงาน ปี64 ชุมชนสามารถลดจำนวนผู้ปลูกยาสูบได้จำนวน 7 ครัวเรือน จากการสมัครเข้าร่วมโครงการฯตั้งแต่ปี 2561 ทั้ง 7 ครอบครัว (ปี62 ลด 4 ครอบครัว ,ปี63 ลด 1 ครอบครับ ,ปี 64 ลด2 ครอบครัว) นอกจากนี้มีเลิกคนบุหรี่ได้สำเร็จจำนวน 3 คน และ1ใน3 เป็นครอบครัวปลอดบุหรี่  100 %

#ลดการพึ่งพิงยาสูบ

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.


ชุมชนสดใสไร้ยาสูบ บ้านแคเหนือ อ.จะนะ

บอกเล่าเรื่องราว โครงการ "ลดการพึ่งพิงยาสูบ"  โครงการที่รณรงค์ เลิกปลูก เลิกสูบ เลิกยาเส้น

ครั้งนี้เป็นพื้นที่ บ้านแคเหนือ ต.บ้านแค อ.จะนะ จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ.2561

พบกับกระบวนการชวนคนให้เลิกสูบบุหรี่และลดการปลูกยาสูบหันมาปลูกผักอินทรีย์ในสวนร้อยป่า เพื่อสุขภาพ

และเรื่องราวของส้มจุก ส้มหายากที่ต้องจองข้ามปี

ดำเนินการโดย: มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ถ่ายทำ/ตัดต่อ: เพจเด็กใต้พาเที่ยว


ชวนชมค่ะ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2980
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง