การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนลงทะเล กับ กลไกการเชื่อม "กขป.-จังหวัด-พชอ.-อปท.”

 • photo , 750x557 pixel , 43,484 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,684 bytes.
 • photo , 750x566 pixel , 64,684 bytes.
 • photo , 750x562 pixel , 42,256 bytes.
 • photo , 746x545 pixel , 57,762 bytes.
 • photo , 750x553 pixel , 63,825 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,529 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,172 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 62,888 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 58,521 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,333 bytes.
 • photo , 610x960 pixel , 42,190 bytes.
 • photo , 960x550 pixel , 43,163 bytes.
 • photo , 1444x640 pixel , 64,683 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,865 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 141,372 bytes.

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนลงทะเล กับ กลไกการเชื่อม "กขป.-จังหวัด-พชอ.-อปท.”

เขียนโดย Sutthipongse Wasusophaphon


มีโอกาสร่วมเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ว่าด้วย “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนลงทะเล” เชื่อมกับ กขป.(เขตสุขภาพเพื่อประชาชน) เขต 11 ต่อเนื่องไปยังจังหวัดและ พชอ.(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

พื้นที่ ฝั่งอันดามัน 4 จังหวัด ภูเก็ต กระบี่ ระนอง และพังงา (โดยทีมยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาขยะ และขยะทางทะเล กขป. เขต 11)

มีภาคีเครือข่ายในระดับท้องถิ่น อาทิ ทสจ. สสจ. อบจ. ระดับอำเภอ เช่น พชอ. กรมอุทยานฯ เข้าร่วมประชุม

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมความคิดกำหนด แนวทางในการแก้ปัญหาขยะ โดยกลไก พชอ. เป็นกลไกหลัก และจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม สานพลังภาคี เพื่อแก้ปัญหาขยะระดับอำเภอ ฝั่งอันดามัน โดยมีแนวทางหลักและแนวทางตามบริบทของแต่ละอำเภอ

“บอกกล่าว เล่าขาน สานงาน สานพลัง ยกระดับ ปรับนโยบาย ขยายผล หมุนวน(Endless) อย่างต่อเนื่อง”

21 มีนาคม 2562  ณ โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา Cr.ภาพโดย นางสาวพฤกษา สินลือนาม นักวิชาการ (ประสานงานเขต 11)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5216
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง