ท้องถิ่นกับภารกิจการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

  • photo  , 960x640 pixel , 101,157 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 102,206 bytes.
  • photo  , 960x919 pixel , 88,342 bytes.

ท้องถิ่นกับภารกิจการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

เขียนโดย ทวีวัตร เครือสาย

วันที่ 2 เมษายน 2562  ไปตามคำร้องขอของ นายก ธีรวิทย์ สิทธินุ่น อบต.ตะเคียนทอง  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี. (ในฐานะกัลยาณมิตร สปสช. เขต 11 ) คณะทำงานว่าด้วยระบบสุขภาพชุมชนท้องถิ่น เสริมด้วยเครื่องมือธรรมนูญสุขภาวะชุมชนและยุทธศาสตร์สุขภาวะชุมชนท้องถิ่นตะเคียนทอง ฯ

หลังอธิบายความที่มาและที่ไป  รับฟังสถานการณ์เบื้องต้นจากคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

คุณครูจาก 3 โรงเรียน

ประธาน อสม. /ผู้สูงอายุ ฯ

สรุปว่าจะใช้กระบวนการธรรมนูญ เป็นจุดเชื่อมโยงงานพัฒนาระหว่าง อบต. กับ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โดยมีประเด็นร่วมขับเคลื่อนเบื้องต้น 3 ประเด็น

1) อนามัยสิ่งแวดล้อม (ขยะ - ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อม/ป่าชุมชน)

2)เกษตรอินทรีย์ชีวะวิถี (ปุ๋ย-ผัก-ครัวเรือนพอเพียง)

3) สังคมสุขภาวะหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต (อนามัยแม่และเด็ก -โรคเรื้อรัง -ผู้สูงอายุ )

โดยเฉพาะเรื่องจัดการขยะครบวงจร  อบต.ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว  ทั้งงานวิจัย การเตรียมคน  ทีมทำงานผ่านการไปศึกษารูปแบบจัดการขยะฐานศูนย์จากที่อื่นๆ มาแล้ว

รอจัดประชุมสรุปผล/จัดทำโครงการเดินต่อเร็วๆ นี้ และใช้เรื่องขยะเป็นฐานขับเคลื่อนปฏิบัติการพร้อมๆกับกระบวนจัดทำธรรมนูญ/ยุทธศาสตร์

ก้าวต่อไปของตะเคียนทอง คือ

รวบรวมประมวลข้อมูลทั้งหมด

จัดตั้งคณะทำงาน

ประชาคมตำบล

ยกร่างธรรมนูญหน้าเดียว

ประชาพิจารณ์พร้อมแผนยุทธศาสตร์

มีโครงการปฏิบัติการนำร่องในชุมชน/ โรงเรียนต่างๆ

มีคำถามจากมิตรว่าข้าพเจ้าไปเกี่ยวอะไรกับที่นี่ ทั้งที่ไม่มีงานหรือโครงการที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง

ข้าพเจ้า เลยตอบไปว่า เข้าไปในฐานะมิตรสหายที่ตั้งใจจะทำงานพัฒนาท้องถิ่นตนและเชื่อมั่นว่าพลังท้องถิ่นเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศนี้

เพียงรอจังหวะที่เหมาะสม คนที่พร้อม  กระบวนการดีๆ มันน่าจะไปได้นะ

สวัสดีครับ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3666
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง