การประชุมเพื่อช่วยเหลือเคสในภาวะเปราะบางกลไกปกป้องคุ้มครองเด็กระดับตำบลภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน ครอบครัวจังหวัดยะลา

 • photo , 1000x750 pixel , 111,338 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,315 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 128,431 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,914 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 81,881 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,886 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,859 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,865 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,933 bytes.

การประชุมเพื่อช่วยเหลือเคสในภาวะเปราะบาง

กลไกปกป้องคุ้มครองเด็กระดับตำบล ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน ครอบครัวจังหวัดยะลา สนับสนุนโดย สสส. ได้ดำเนินโครงการใน 3 ตำบลในจังหวัดยะลา ประกอบด้วย ตำบลปุโรง ตำบลบาโงยซิแน และเทศบาลตำบลท่าสาป

จัดประชุมเพื่อช่วยเหลือเคสที่อยู่ในภาวะเปราะบางใน 3 ตำบลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย อบต. รพ.สต. โรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา นำโดยกลไกในพื้นที่ได้นำข้อมูลจากการเก็บเด็กอายุ 0-18 ปี มาจำแนกเป็นเขียวเหลืองแดงแล้วจึงได้นำข้อมูลเด็กที่อยู่ในกลุ่มสีแดงมาประชุมเพื่อร่วมกันออกแบบแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้นอกจากฐานข้อมูลแล้วเคสอีกบางส่วนได้รับข้อมูลจากการร้องเรียนของผู้ปกครองในพื้นที่ผ่านกลไกซึ่งทั้งหมดได้เข้าสู่การประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นจนไปถึงระยะยาว

โดยการประชุมในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 14 case แบ่งเป็น ตำบลปุโรง 6 เคส ตำบลบาโงยซิแน 7 case และเทศบาลตำบลท่าสาปจำนวน 1 case ในบางเคสที่มีความเปราะบางสูงจะถูกนำเรื่องส่งต่อให้กับ พมจ.ยะลาเพื่อให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการต่อไป

#กลุ่มลูกเหรียง

#เทศบาลตำบลท่าสาป

#องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง

#องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

ขอบคูณข้อมูลจากเพจ กลุ่มลูกเหรียง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1240
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง