5 วันกับการขจัด Paint Point ให้เกษตรกรด้วยการนำนวัตกรรมแบบง่ายๆ ได้คิดออกแบบระบบ การประกอบ การติดตั้ง และการนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่จริง

 • photo , 1000x750 pixel , 207,588 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 151,547 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 185,514 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 198,212 bytes.
 • photo , 1366x768 pixel , 116,813 bytes.
 • photo , 1366x768 pixel , 154,574 bytes.
 • photo , 1366x768 pixel , 74,261 bytes.
 • photo , 1366x768 pixel , 106,163 bytes.
 • photo , 1366x768 pixel , 89,092 bytes.
 • photo , 1366x768 pixel , 85,234 bytes.
 • photo , 1366x768 pixel , 147,807 bytes.
 • photo , 1366x768 pixel , 70,951 bytes.

ครบจบใน 5 วัน กับการขจัด Paint Point ให้เกษตรกร ด้วยการนำนวัตกรรมแบบง่ายๆ ให้เกษตรกรได้คิดออกแบบระบบ การประกอบ การติดตั้ง การนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่จริง

ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มอาชีพเกษตรกร 6 กลุ่มของชุมชนบ้านล่องควน ชุมชนบ้านเก่า ชุมชนบ้านนากัน ชุมชนบ้านควนหรัน และชุมชนเปียน ที่มีฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรันเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือ

ซึ่งเกษตรกรสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ด้วยการจัดการต้นทุน การลดเวลา ลดแรงงาน ลดงบประมาณในการจัดการแปลงเกษตร และเพิ่มมูลค่าผลผลิต ที่สำคัญความเหนี่ยวแน่นของกลุ่มที่เกิดจากกระบวนทัศน์ กระเบียนการเรียนรู้ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน

เรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา  ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสงขลา


สนธิกาญจน์  วิโสจสงคราม  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1240
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง