หมู่บ้าน "พริกไทยพันธุ์สุไหงอุเป" อัตลักษณ์ แห่งทุ่งหว้า สตูล

 • photo , 1000x750 pixel , 232,587 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 204,336 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 150,094 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 219,947 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 146,006 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 319,810 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 197,120 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 230,928 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 194,589 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 185,693 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 194,599 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 207,781 bytes.

หมู่บ้าน "พริกไทยพันธุ์สุไหงอุเป" อัตลักษณ์ แห่งทุ่งหว้า สตูล

พริกไทยสายพันธุ์อุเป เป็นสายพันธุ์โบราณ พริกไทยสุไหงอุเป เป็นสายพันธุ์ ที่มีเมล็ดกลม ไม่ใหญ่มากเหมือนพริกไทยทั่วไป รสชาติเผ็ดร้อนเข้มข้น หอม เมื่อตากแห้งเม็ดจะดำมัน เก็บได้หลายปี มีคุณภาพดีที่สุด

ปี พ.ศ. 2439-2442 สมัยพระยาภูมอนารถภักดี ชาวปีนัง เป็นผู้ปกครองเมืองสตูล (สมัยนั้นมีเพียง 2 เมือง คือ เมืองบำมัง และสุไหงอุเปะฮ์) พระยาภูมอนารถภักดี มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสุไหงอูเปะฮ์ให้เป็นเมืองการค้าขายระหว่างประเทศโดยเปิดเส้นทางเดินเรือระหว่างเมืองสุไหงอุเปกับเมืองปีนัง เพื่อทำการค้าขายกับชาวตะวันตกที่มีความต้องการพริกไทยไปปรุงอาหารและผลิตยารักษาโรค ถือได้ว่าในยุคนั้นพริกไทยเป็นสินค้าที่ตลาดโลกต้องการมาก และมีเมิองปีนัง เป็นตลาดกลางและตลาดที่ใหญ่  แหล่งผลิตพริกไทยขนาดใหญ่จึงก่อกำเนิดที่สุไหงอุเป ซึ่งเป็นเมืองฐานผลิตที่มีความเหมาะสม ประกอบกับการเป็นท่าเทียบเรือ ส่งสินค้าไปยังเมืองปีนัง และเมืองสุไหงอุเป มีความอุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ ดินดี การระบายน้ำดี จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพริกไทยอย่างมาก สุไหงอุเปจึงเป็นแหล่งผลิตพริกไทยขนาดใหญ่ พื้นที่ในหมู่บ้านต่างๆ จึงถูกแปลงเป็นสวนพริกไทย ไปจนถึงควนเขาแดง ที่เต็มไปด้วยสวนพริกไทย

เมื่อกาลเวลาล่วงไป มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองทำให้สุไหงอุเป ที่เคยอยู่ในเขตปกครองของไทรบุรี มาขึ้นกับการปกครองของสยาม และการขยายการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตก ทำให้มีการอพยพผู้คน เกิดการย้ายถิ่นฐาน ส่งผลให้สุไหงอุเปที่เป็นมรดกของแผ่นดินเกิดซบเซาลง ทำให้พริกไทยสุไหงอุเป เกือบจะหายไปจากตำนาน

วันนี้กลุ่มพริกไทยสุไหงอุเป ได้รวมกลุ่มเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน ต่อยอด พริกไทยสุไหงอุเป สร้างอัตลักษณ์ชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านพริกไทย และมีการยกระดับการพัฒนา ให้เป็น หมู่บ้านพริกไทยสุไหงอุเป ที่ครบกระบวนการพัฒนาพริกไทย ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มีการท่องเที่ยวชุมชน โฮมสเตย์ และเชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาเกษตรในรูปแบบ BCG Model ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีศูนย์กลางนวัตกรรม BCG คือ ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล  ในการขับเคลื่อนพัฒนายกระดับจังหวัดสตูล สู่เมิองต้นแบบยุทธศาสตร์ BCG กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา  ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล มหาวิทยาลัยราชภัฎ สตูล ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา

สนธิกาญจน์  วิโสจสงคราม  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3826
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง