โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน

 • photo , 1000x750 pixel , 71,125 bytes.
 • photo , 600x450 pixel , 47,245 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 178,783 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 64,720 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,178 bytes.

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการ การจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 มอบหมายให้นางมุกดา จอกลอย ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการ การจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings จากห้องประชุมกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางณัฐฏนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมรับทราบแนวทางการบริหารโครงการ และการจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทั้งหมด 95 แห่ง ใน 55 จังหวัด ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2567)

โดยในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา) มี ทสม. เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา) ร่วมเป็นคณะกรรมบริหารโครงการทั้ง 4 จังหวัด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4592
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง