มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและบ้านพอเพียงชนบท เทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 • photo , 1000x667 pixel , 119,068 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 128,301 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 138,329 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 135,930 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 128,409 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 122,153 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 93,566 bytes.
 • photo , 2048x1366 pixel , 176,142 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 93,790 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 107,096 bytes.
 • photo , 2048x1366 pixel , 158,737 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 116,908 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 144,819 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 152,527 bytes.

วันที่ 13 กันยายน 2565 พิธีมอบบ้านโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและบ้านพอเพียงชนบท เทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

นางสาวอรุณ ไชยเต็ม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส ,นายพีระวิทย์ ช่องชะงัก เจ้าหน้าปฏิบัติการชุมชน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ภาคใต้ ,นายสายัณห์ ทองสม ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดตรัง และนายศักดิ์ชัย ช่องชะงัก ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลโคกหล่อ

ลงพื้นที่ร่วมมอบบ้านคนเปราะบางร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง สำนักงานเทศบาลตำบลโคกหล่อ มณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรอำเภอทุ่งสง และ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท เป็นงบตั้งต้นในการสร้างบ้าน หลังจากนั้นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 40,000 บาท มณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรอำเภอทุ่งสง สนับสนุนงบประมาณและแรงจำนวน 18,000 บาท บริษัทท่าทราย(CSR) สนับสนุนหิน ดิน ทราย และเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง สนับสนุนของอุปโภคบริโภค และ เงินอุดหนุน จำนวน 3,000 บาท และเจ้าของบ้านสมทบ จำนวน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 88,000 บาท

โดยมีหลักคิดที่ว่า “การสร้างบ้านที่มาบ้าน” ไม่เพียงแค่การสร้างบ้านให้เสร็จแต่ยังคงต่อเรื่องอาชีพให้มีคุณภาพชีวิต มีอาชีพ มีรายได้ ที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชีวิต

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Peet Peerawit บันทึกเรื่องราว

Relate topics