“จากชุมชนส่งมอบความรู้สู่เยาวชน” ภารกิจส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้างสงขลา

 • photo , 1000x750 pixel , 181,404 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 236,306 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 115,366 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 156,316 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 168,684 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 160,831 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 185,397 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 181,737 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 181,631 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 176,898 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 182,903 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 169,124 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 184,603 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 149,702 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 155,099 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 148,267 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 147,800 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 149,726 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 151,807 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 134,973 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 162,309 bytes.

“จากชุมชนส่งมอบความรู้สู่เยาวชน”

นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ส่งเสริมอาชีพชุมชน ทม.เขารูปช้างสงขลา  SOCIAL ENTERPRISE: SE

10/09/2565

#ผักอินทรีย์ชุมชนหมู่แปดสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารชุมชนเขารูปช้าง สงขลา

#SE

#YsfSongkhla

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1035
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง