สำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ภารกิจประสานความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ "สานพลังสหวิชาชีพ เพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ"

 • photo , 960x540 pixel , 172,272 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 148,277 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 129,201 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 107,686 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 106,767 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 128,088 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 113,741 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 133,479 bytes.

สำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้

"หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชน และประชาชนในตำบลชะแล้ ได้พยายามที่สร้างสุขภาวะโดยคำนึงถึงการปลุกจิตในการสร้างเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และรับผิดชอบในสิ่งที่ไปกระทบต่อปัญหาสุขภาวะส่วนรวม

ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้จึงเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมืิอของกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลชะแล้ และอาจจะกลายเป็นมาตรการทางสังคมที่เป็นรายลักษณ์อักษรชุดแรกของพื้นที่

โดยทุกครัวเรือนจะมีธรรมนูญเป็นเครื่องเตือนใจเมื่อเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อสุขภาพ และอาจเป็นกรอบของหน่วยงานภาครัฐในตำบลชะแล้ ได้ใช้ประกอบในการวางแผนดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงประเด็นทางสุขภาวะของชุมชนก่อนดำเนินงาน"

โครงการ "สานพลังสหวิชาชีพ เพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ"

โดยความร่วมมือ

1.คณะพยาบาลศาสตร์

2.คณะเภสัชศาสตร์

3.คณะทันตแพทแพทยศาสตร์

4.คณะการแพทย์แผนไทย

5.คณะแพทย์ศาสตร์ และสาขากายภาพบำบัด

สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)

#สำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้

เทศบาลตำบลชะแล้ และหน่วยงานในพื้นที่ ปกครองท้องที่ อสม. ภาคประชาสังคมตำบลชะแล้

ทรงพล ขุทะกะพันธุ์ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1035
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง