รับฟังความคิดเห็นการจัดบริการทันตกรรมระดับปฐมภูมิ ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน ในพื้นที่ภูเก็ต (Dental Service Sandbox Project : Phuket)

 • photo , 960x720 pixel , 75,979 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,336 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 69,323 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 76,532 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,149 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 86,443 bytes.

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับทันตแพทยสภา นำโดย ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล และคณะทำงานฯ รับฟังความคิดเห็นการจัดบริการทันตกรรมระดับปฐมภูมิ ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน ในพื้นที่ภูเก็ต (Dental Service Sandbox Project : Phuket) ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565

เป้าหมายการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดรูปแบบการให้บริการทันตกรรมปฐมภูมิที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานพยาบาลทันตกรรมเอกชน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ-มสช

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7312
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง