เป้าหมายการพัฒนาด้านศึกษา คือ การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

 • photo , 1280x960 pixel , 157,255 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,406 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 94,337 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 162,029 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 131,536 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 122,634 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 151,668 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 108,379 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 103,953 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 135,344 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 146,989 bytes.

เป้าหมายการพัฒนาด้านศึกษา คือ การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สมาคมอาสาสร้างสุข สมาคมสภาการศึกษาภาคประชาชน และสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเข้าพบศึกษาธิการจังหวัดสงขลาท่านใหม่เพื่อปรึกษาหารือแนวทางลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

ภาคีการทำงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าพบศึกษาธิการจังหวัดสงขลาคนใหม่ นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล เพื่อแนะนำตัวและบทบาทการทำงานขององค์กรในการทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา

-สมาคมอาสาสร้างสุข ในบทบาทของผู้ประสานงานโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ปี 2565 จังหวัดสงขลา เข้าแนะนำภารกิจและจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ ที่ต้องการการหนุนเสริมเรื่องกลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กในระดับจังหวัด และระบบฐานข้อมูลกลางด้านเด็กและเยาวชนที่เป็นฐานข้อมูลชุดเดียวที่ทุกหน่วยงานสามารถนำมาใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้

-สมาคมสภาการศึกษาภาคประชาชน อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ เลขานุการสมาคม ในบทบาทขององค์กรที่สนับสนุนการทำงานด้านการศึกษาภาคประชาชน เสนอสมัชชาการศึกษาจังหวัดสงขลาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน และการบูรณาการแผนการศึกษา ทั้งในระดับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แผนพัฒนาของงองค์ให้สอดคล้อง ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งระยะเวลาและงบประมาณ

-สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในบทบาทของหน่วยงานที่ทำงานวิจัยเพื่อรองรับการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดสงขลา ได้ร่วมแสวงหาแนวทางการเป็นพื้นที่นวัตกรรม การกำหนดอัตลักษณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดสงขลา การกำหนดเป้าหมายร่วมในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

การทำงานของภาคีการศึกษาทั้ง 3 องค์กร มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในจังหวัดสงขลา หลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันต่อไป

กัญนภัส จันทร์ทอง  บันทึกข้อมูล

ศูนย์อาสาสร้างสุข-ภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3966
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง