จังหวะก้าวสู่การกำหนดอนาคตด้านการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชแบบมีส่วนร่วมของคนนคร

 • photo , 1705x960 pixel , 185,547 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 200,419 bytes.
 • photo , 1705x960 pixel , 180,492 bytes.
 • photo , 1705x960 pixel , 146,722 bytes.
 • photo , 1080x1080 pixel , 92,170 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 107,632 bytes.

ก้าวที่ 1 ที่จะไปสู่การกำหนดอนาคตด้านการพัฒนาจังหวัดนครศรีฯแบบมีส่วนร่วมของคนนครด้วยการรับฟังความคิดเห็นผู้คนทุกกลุ่ม

ภายใต้ 3 คำถาม ที่คนนครต้องการ

1)นครศรีที่อยากให้เป็น

2)นครศรีต้องพัฒนาด้านไหนเร่งด่วน

3)นครศรีต้องลดปัญหาอะไรเร่งด่วน


วันนี้นครศรีฯจึงเริ่มเดินไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดแบบมีส่วนร่วมของคนนคร

จึงเป็นการนับหนึ่งด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในนครศรีฯ วางเป้าจำนวน 1.6 หมื่นคน [ร้อยละ 1 ของประชากร] เพื่อนำมาประมวลเป็นวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และหมุดหมายการพัฒนา โดยกำหนดขั้นตอนดำเนินงานดังนี้

1)รับฟังความคิดเห็นทั้งด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

2)ประมวล สังเคราะห์เป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์

3)วิเคราะห์ลำดับความสำคัญ+เร่งด่วน และ Mapping ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

4)จัดวงสร้างภาคีหรือกลไกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์

5)คืนข้อมูลให้ชุมชน และรับรองเป็นฉันทามติ

6)สร้าง Road Map เพื่อผลักดันเข้าสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดและหน่วยงาน

โดยวันนี้ (27 ธันวาคม 2565)  นับหนึ่งการรับฟังความเห็นตัวแทนจาก 40 ตำบลในนครศรี ดังนี้

วันนี้มารับฟังความเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนานครแบบมีส่วนร่วมจากผู้แทนระดับตำบล 1.ทต.สวนขัน

2.ทต.หลักช้าง

3.ต.ช้างกลาง 4.ต.นากะชะ แทน ต.ถ้ำฯ

5.ทต.ปากน้ำฉวาง

6.ทต.ฉวาง 7.ต.นาแว

8.ต.นาเขลียง แทน ต.ละอาย

9.ทต.จันดี แทน ต.ดุสิต

10.ต.ยางค้อม

11.ทต.เขาพระ แทน ทต.พิปูน

12.ต.คลองเส

13.ทต.กะปาง

14.ต.บางขัน

15.ต.วังหิน

16.ต.กรุงหยัน

17.ต.เขาขาว

18.ต.น้ำตก

19.ทต.ที่วัง

20.ต.ทุ่งสง

21.ต.ควนพัง

22.ต.ร่อนพิบูลย์

23.ทต.ร่อนพิบูลย์

24.ต.หินตก

25.ต.ควนหนองคว้า

26.ต.สามตำบล

27.ต.มะม่วงสองต้น

28.ต.โพธิ์เสด็จ

29.ต.ไชยมนตรี

30.ตท.หัวไทร

31.ต.หัวไทร

32.ต.เขาพังไกร

33.ต.แหลม

34.ต.วังอ่าง

35.ต.บ้านเพิง

36.ทต.เกาะทวด

37.ต.ไสหมาก

38.ทต.ทุ่งใส

39.ต.ฉลอง

40.ทต.อ่าวขนอม

นายเรียง สีแก้ว บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9822
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง