คณะทำงานวิชาการและกองเลขานุการกิจประชุมเพื่อทบทวนและออกแบบการติดตามขับเคลื่อนมติสมัชชาจังหวัดประเด็นความมั่นคงทางอาหารสุราษฏร์ธานี

 • photo , 1477x1109 pixel , 196,978 bytes.
 • photo , 1477x1109 pixel , 130,781 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 177,254 bytes.
 • photo , 1477x1109 pixel , 147,449 bytes.
 • photo , 1477x1109 pixel , 148,748 bytes.

วันที่  18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสมาร์ท ซิตี้ อบจ.สุราษฎร์ธานี

คณะทำงานวิชาการและกองเลขานุการกิจ ประชุมเพื่อทบทวนและออกแบบการติดตาม-ขับเคลื่อนมติสมัชชาจังหวัดประเด็นความมั่นคงทางอาหาร  โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีพัฒนาจังหวัด อาทิ กองทุน กสส., หน่วยจัดการระดับจังหวัดฯ (สสส.สำนัก6), คณะทำงานธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ สมาคมเกษตรอินทรีย์ฯ และสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนถึงเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานประจำปี 2566 ที่มุ่งเน้นจัดการข้อมูลรูปธรรมจากหลายภาคส่วนที่มีการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เพื่อร่วมกันออกแบบแนวทาง และสร้างความร่วมมือในการติดตาม ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  สู่แผนงานและปฏิบัติการระดับท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอ หรือระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ร่วมก้าวสู่เป้าหมายสุราษฎร์ธานีสู่ครัวโลก  : เพียงพอ ปลอดภัย สมวัย สร้างเศรษฐกิจฐานราก

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8316
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง