ประชุมทบทวนและออกแบบกระบวนนโยบายสาธารณะจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับ เครือข่าย "หยวกกล้วยเมืองคอน"

 • photo , 2048x1152 pixel , 190,351 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 38,379 bytes.
 • photo , 2048x1153 pixel , 166,308 bytes.
 • photo , 2048x1153 pixel , 181,224 bytes.
 • photo , 1080x1194 pixel , 145,787 bytes.

วันที่  19 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. โดยสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้น ได้มีการประชุมร่วมกับ เครือข่าย "หยวกกล้วยเมืองคอน" ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 4 ต.ไทบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

โดยมีประเด็นร่วมปรึกษาหารือคือระดมความคิด เพื่อการออกแบบการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน ทั้งระบบ online และในห้องประชุม

จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานนโยบายในระดับจังหวัด ที่ประชุม ได้มีความเห็นร่วมกันเบื้องต้น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก คือ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพ

ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์หลักก็จะมีประเด็นย่อยๆที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่ง 4ประเด็นยุทธศาสตร์หลักนี้จะไปสอดรับกับประเด็นขับเคลื่อนภาคใต้แห่งความสุข

อาจารย์จำนง  หนูนิล นักวิชาการอิสระได้เสนอว่า เห็นด้วยกับ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์หลักป ที่สำคัญจะต้องค้นหากลุ่ม เครือข่าย หรือบุคคลที่ทำงานจริงที่อยู่ในพื้นที่เพิ่มเติมให้มีความครอบคลุมและหลากหลาย ้พราะบริบทของ จ.นครศรีธรรมราชยังมีกลุ่มที่ขับเคลื่อนตัวจริงเสียงจริงอีกมากมายเราไม่ต้องรีบร้อนแต่ต้องมีความมั่นคงและเข้มแข็งไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเรายังมีเวลา

ในช่วงท้ายของการหารือ เป็นเช่นบัณฑิต จึงมั่นคง  นายบัณฑิต  มั่นคง ผู้ประสานงานพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จาก สช.ได้สรุปประเด็นที่สำคัญจากการหารือ ได้สรุปใจความว่า ประเด็นร่วม  แนวทาง เครื่องมือ กลไล พื้นที่ปฏิบัติการ และจะใช้การสื่อสารขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

ปิดการหารือ โดย สุภาพร ปราบราย  ร.ต.สุภาพร  ปราบราย อดีตประธานสมัชชา จ.นครศรีธรรมราช


อานนท์ มีศรี บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9552
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง