สงขลาเดินหน้า เรียนรู้การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เดินตามรอยรุ่นพี่ "ยะลาพื้นที่เสมอภาคทางการศึกษา"

 • photo , 1000x748 pixel , 118,597 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 123,408 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 107,376 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 128,020 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 119,199 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 93,074 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 113,988 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 134,179 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 130,208 bytes.
 • photo , 1000x748 pixel , 124,193 bytes.

สงขลาเดินหน้า เรียนรู้การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เดินตามรอยรุ่นพี่ "ยะลาพื้นที่เสมอภาคทางการศึกษา"

สมาคมอาสาสร้างสุขนำทีมศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยทักษิณ สมาคมสภาการศึกษาภาคประชาชนจังหวัดสงขลา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ครูสอนเด็กด้อยโอกาส เทศบาลนครสงขลา และครูผู้สอนคนพิการ กศน.สงขลา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ "ยะลาพื้นที่เสมอภาคทางการศึกษา" ณ อบจ.ยะลา

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นแกนนำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดนมีภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้แก่ อบจ.ยะลา เทศบาลตำบลยะหา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และบ้านบุญเต็ม ให้เกียรติร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อลดความเหลือ่มล้ำด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลา

สิ่งสำคัญที่ทางยะลาเสนอแนะให้ทางสงขลากลับมาดำเนินการ ได้แก่

1.ฐานข้อมูล ต้องมีระบบฐานข้อมูลเริ่มต้น

-ทะเบียนราษฎร์

-ข้อมูลเด็กนักเรียนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

-ข้อมูล chidren dropout จาก กศน.

-ข้อมูล social map จาก พมจ.

-health data center จาก สสจ.

2.การสำรวจข้อมูล

-คนในพื้นที่

-แบบสำรวจที่มีเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เก็บข้อมูลเชิงลึกพร้อมภาพถ่าย

-ระบบฐานข้อมูลที่แยกประเภทชัดเจน ประทวลผลได้

3.กระบวนการ

-พัฒนากลไก

-พัฒนาข้อมูล

-พัฒนาวิธีการช่วยเหลือ

4.คณะทำงาน 5ส

-สรรหา คนเก่ง คนมีใจ

-ส่งเสริม ความรู้ ประสบการณ์

-สนับสนุน

-สังสรรค์ สร้างพลัง

-สรุปบทเรียน

5.การแยกปัญหาตามประเภท

-เศรษฐกิจ

-ครอบครัว

-สังคมและสภาพแวดล้อม

-พฤติกรรม

-สุขภาพ

-ระบบการศึกษา

6.ทำพื้นที่นำร่อง

-พื้นที่ที่ทีมงานพร้อม

-พื้นที่มีปัญหาความยากลำบาก

ยังมีเรื่องราวดี ๆ จาก อบจ.ยะลาอีกมากมาย ที่เป็นบทเรียนและแนวทางในการทำงานให้กับทีมจังหวัดสงขลาเพื่อนำมาทำงานลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลาทำงานมา 3 ปี ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงระบบการศึกษาได้กว่า 4,000 คน สงขลาเพิ่งเริ่มก้าวเดินเป็นปีแรก มุ่งหวังที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลาให้ได้มากที่สุด


"สมัชชาการศึกษา พื้นที่ร่วม พื้นที่กลางทางการศึกษา เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ"

21 มกราคม 2566 สมาคมอาสาสร้างสุขนำทีมศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยทักษิณ สมาคมสภาการศึกษาภาคประชาชนจังหวัดสงขลา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ครูสอนเด็กด้อยโอกาส เทศบาลนครสงขลา และครูผู้สอนคนพิการ กศน.สงขลา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้กับภาคีเครือข่ายจังหวัดสตูล ในประเด็น "สมรรชาการศึกษาจังหวัด และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา"

คนสตูลให้นิยาม "สมัชชาการศึกษา" คือ

-พื้นที่ร่วม พื้นที่กลาง

-สนามที่รวมคนที่มีเป้าเหมือนกัน มีรากเชื่อมโยง

-สนามที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วม มีอิสระทางความคิด ไม่มีความคิดชี้นำ

-เป็นพื้นที่เรียนรู้ ใครอยากอยู่ อยากไปก็ได้

-มีกิจกรรมร่วม ที่คัดกรองคนโดยธรรมชาติ

-ทำงานบนระบบเครือข่ายทางใจ ไม่ใช่คำสั่ง
ข้อเสนอจากวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-สร้างตนเองให้มีของดีโชว์ แล้วเครือข่ายจะเข้ามาเอง

-หาคนที่มีความคิดต่าง คิดนอกกรอบการทำงานของตนเอง นอกระบบ

-ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ทำงานคนเดียว

-ต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง

-การเรียนรู้แบบองค์รวม ไม่แยกส่วน เน้นการบูรณาการ เป็นการเรียนรู้ชีวิต ไม่ใช่การเรียนรู้หนังสือ

-การเรียนรู้ด้วยตนเอง

-เป็นกระบวนการบอกกล่าว ดึงมือทำ พาทำ

-ให้จัดลำดับความสำคัญของงาน คน

สมัชชาการศึกษา กับกระบวนการมีส่วนร่วม "JUNGKAB MODEL"

 • Joy

-Unity

-Nature

-Good

-Knowladge

-Attitude

-Bland Stome

สงขลากำลังเรียนรู้ และรวมพลเพื่อนำไปสู่การจัดสมัชชาจังหวัดสงขลา โดยมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกัน หวังว่าจะเกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาในโอกาสต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ  ศูนย์อาสาสร้างสุข-ภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9552
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง