“เวทีความร่วมมือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพสุราษฏร์ธานี"

 • photo , 1000x436 pixel , 87,930 bytes.
 • photo , 1000x1414 pixel , 304,752 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 71,952 bytes.
 • photo , 800x450 pixel , 65,054 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 94,050 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 79,011 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 73,506 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 71,026 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 79,973 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 67,334 bytes.

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม “เวทีความร่วมมือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ" ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านนโยบาย บทบาทหน้าที่ ทิศทางการทำงาน และร่วมหาแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อตอบสนองนโยบายสำคัญด้านการคุ้มครองบริโภค ประเด็น อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ ระหว่างสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยหน่วยงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อขยายผลสู่ความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสภาองค์กรของผู้บริโภค ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่เกิดตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๖๒

#รอบรั้วศูนย์วิทย์

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

Relate topics