หนุนเสริมพื้นที่การเกษตร ตำบลเกาะลันตาน้อยให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร และร่วมผลักดันสู่ปฏิญญาอ่าวลันตา

 • photo , 1000x563 pixel , 147,549 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 132,294 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 163,397 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 164,571 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 146,794 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 168,782 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 165,724 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 154,300 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 121,057 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 116,346 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 123,022 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 142,921 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 130,829 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 88,714 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 122,153 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 112,275 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 109,427 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 86,299 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 96,832 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 117,070 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 118,616 bytes.

สนส.ม.อ.ร่วมกับ อำเภอเกาะลันตา หนุนเสริมพื้นที่การเกษตร ตำบลเกาะลันตาน้อยให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร และร่วมผลักดันสู่ปฏิญญาอ่าวลันตา

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้นาตำมู่ บ้านหลังสอด ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับนักวิชาการจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตัวแทนภาคเอกชน ประชาสังคม และชุมชนในพื้นที่

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตรในตำบลเกาะลันตาน้อยให้เป็นครัวลันตา เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารควบคู่กับความมั่นคงด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ และจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดปฏิญาญาอ่าวลันตา

นอกจากนี้ เวทีการประชุมยังได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านหลังสอด และตำบลเกาะลันตาน้อยให้เป็นพื้นที่ “กินดีอยู่ดี” ทั้งนี้ ผลจากการประชุมในครั้งนี้ นักวิชาการจะนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้นำสู่การปฏิบัติต่อไป และเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการร่วมผลักดันให้เกิดปฏิญญาอ่าวลันตา จะนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

สนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.)

อำเภอเกาะลันตา

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ เอาข่าวมาบอก สื่อสร้างสรรค์ เพื่อ พัฒนาสังคม

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1601
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง