การฝึกงานของน้องๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิตเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ ( USAID ACHIEVE )

 • photo , 960x720 pixel , 95,009 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 159,244 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,482 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 141,874 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 147,760 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 250,783 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 50,330 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,450 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,844 bytes.
 • photo , 960x722 pixel , 50,555 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 125,077 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,779 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 141,791 bytes.

บรรยากาศการฝึกงานของน้องๆโครงการอาชีพฯ ทั้ง 4 สาขาวิชา

หลังจากเรียนเสร็จในห้องเรียน น้องๆเลือกไปฝึกงานเพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิต

โครงการส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิตเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ ( USAID ACHIEVE )

#USAIDACHIEVE

#SavetheChildrenThailand

ขอบคุณข้อมูลจากเพ THELOOKER

Relate topics