"เตรียมเปิดบริการ iMedCare"

 • photo , 1706x960 pixel , 131,167 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 111,799 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 106,491 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 90,059 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 159,453 bytes.
 • photo , 869x1883 pixel , 74,754 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 61,144 bytes.

"เตรียมเปิดบริการ iMedCare"

ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัยและมูลนิธิชุมชนสงขลา นัดทีม Home Care Giver ที่จะอยู่ในระบบบริการของ platform iMedCare : บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน มาเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดบริการในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2566)  ทบทวนขั้นตอนการดำเนินการในช่วง 6 เดือนแรก โดยมีองค์กรระดับจังหวัดทำหน้าที่ประสานงานคัดกรองช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทีมบริการ ปรับค่าบริการให้สอดรับกับเงื่อนไขการให้บริการที่บางรายการมีทั้งบริการที่บ้านและโรงพยาบาล ค่าบริการรายเดือนกับรายวัน กรณีมีการเรียกใช้ในวันหยุด กรณีอาหาร ค่าเดินทาง ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไป

พร้อมนัดและซ้อมการใช้แอพฯiMedCare ที่จะปรับรอบสุดท้าย วันที่ 9 มีนาคม 09.00-14.00 น. และเตรียมเปิดใช้บริการ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

Relate topics