จากเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 • photo , 960x720 pixel , 85,525 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,820 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 39,907 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,963 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 94,411 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 121,811 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 55,740 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,975 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,377 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 64,575 bytes.

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ ปากตะโกโฮมสเตย์ ชุมพร

กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการภาคเกษตร รับวิกฤติเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

มีเกษตรกร 45 ชีวิต จากพื้นที่ละแม -ท่าแซะ-ปะทิว-หลังสวน และทีมสนับจากสมาคมประชาสังคมชุมพร  และ สปก.ชุมพร

วิทยากร อ.จำนงค์ แรกพินิจ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ฐิระ ทองเหลือ และคณะ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้จัดการธนาคารออมสินละแม/เขต 2 ชุมพร

กลุ่มแปรรูปน้ำตาลมะพร้าว ม.3 เขาสวนทุเรียน

กิจกรรมเป็นการยกระดับปฏิบัติการเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการภาคเกษตร คือ ผู้ทำการผลิต-แปรรูป-ขายเป็น  ทำให้มีอำนาจในการจัดการตนเองและทรัพยากรชุมชนได้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม หรืออีกนัยยะหนึ่ง  ประชาธิปไตยที่กินได้ เข้าถึง สัมผัสได้ สอดคล้องกับความจริงของชีวิต

คุณภาพและมาตรฐานเริ่มต้นจากคนที่มีคุณภาพ

คนที่มาดฐานจาก 40 ชีวิต  40 ผู้ประกอบการฯ  นับเป็นก้าวที่ 2 ของงานพัฒนาชนบท

ไปต่อไม่รอแล้วนะ  จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหากคนก้าวตามทัน แล้วเราจะพบกันทุกเดือนหลังจากนี้ไป

ทวีวัตร เครือสาย รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4623
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง