“สภาองค์กรชุมชนนครศรี” ตั้งเป้าลดจำนวนกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้ได้เกินครึ่งภายใน 5 ปี

 • photo , 1280x960 pixel , 134,457 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 132,885 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 132,168 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 140,130 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 103,488 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 136,961 bytes.

“สภาองค์กรชุมชนนครศรี” ตั้งเป้าลดจำนวนกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้ได้เกินครึ่งภายใน 5 ปี

เดินหน้าความความร่วมมือทุกเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 มิติ ความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพเพิ่มรายได้ ยกระดับการท่องเที่ยว วิสาหกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สานพลังสร้างธรรมาภิบาล

โดยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมของผู้แทนคณะทำงานสภาองค์กรชุมชน จ.นคร โดยนายเจริญ อวยศิลป์ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผลการประชุมใน 2 เรื่องที่สำคัญคือ

การสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาองค์กรชุมชน จ.นครศรีฯ เพื่อบรรลุเป้ามาย : “สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกเชิงสถาบันที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนา จ.นครศรีฯ” และมีแนวทางในการดำเนินคือ

1.การพัฒนาความสามารถของคนทำงานในทุกระดับ

2.ยกระดับผลผลิตของชุมชน

3.สนับสนุนชุมชนให้เกิดการจัดทำแผนแม่บทชุมชน

4.เชื่อมโยงภาคียุทธศาสตร์

5.จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย

และกำหนดให้ในปี 2567 จังหวัดนครศรีฯ จะขับเคลื่อนภายใต้แนวทาง 1 จังหวัด 1 แผน

การขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย วางเป้าหมาย “ลดจำนวนกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้ได้เกินครึ่งภายใน 5 ปี”    โดยกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนดังนี้

1.คนกลุ่มเปราะบางมีความเป็นอยู่ที่ดี

2.ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่เพียงพอ

3.องค์กรชุมชนจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง

4.วิสาหกิจเพื่อสังคมมีการใช้ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

5.ขบวนองค์กรชุมชนสเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาจังหวัดนครศรีฯภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี

หลังจากนี้จะนัดหมายคณะทำงานสภาองค์กรชุมชน จ.นครศรีฯ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในทิศทางนี้ และออกแบบแผนปฏิบัติการของปี 66 ร่วมกัน อีกทั้งนับหนึ่งด้วยการพัฒนาคนทำงานจาก 6 โซนภูมินิเวศ จำนวน 70 คน ให้มีทักษะทั้งด้านการพัฒนาโครงการ การบริหารจัดการ การประสานงาน การจัดทำแผนแม่บท รวมทั้งการสื่อสารอย่างมีพลังต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากนายเรียง สีแก้ว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8651
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง