กขป.เขต 11 ยกทัพบุกเรียนรู้ในพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จตำบลมะขามเตี้ย

 • photo , 1000x750 pixel , 126,587 bytes.
 • photo , 1024x576 pixel , 113,752 bytes.
 • photo , 1024x576 pixel , 122,887 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 117,042 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,437 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 125,099 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 148,271 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,643 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 113,426 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 115,059 bytes.
 • photo , 1000x1334 pixel , 144,354 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 119,679 bytes.

กขป.เขต 11 ยกทัพบุกเรียนรู้ในพื้นที่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อบต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

อนุกรรมการจัดการความรู้  ร่วมกับอนุกรรมการสื่อสาร ลงพื้นที่ถอดบทเรียนพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จ โดยใช้ เครื่องมือ Social impact pathway เพื่อเรียนรู้ในกิจกรรมของการจัดการความรู้ ใน 2 พื้นที่ ดังนี้

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เรียนรู้จากโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อบต.มะขามเตี้ย ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การจัดการขยะ เรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบระดับประเทศ ชุมชนตลาดกล้วย เทศบาลตำบลวัดประดู่ ซึ่งเข้มแข็งตั้งแต่ครัวเรือนไปจนถึงชุมชน

Next step: นำผลที่ได้จากการ workshop ถอดบทเรียน จัดทำเป็นชุดความรู้ สื่อสาร และรวบรวมในคลังความรู้ของเขต 11 เพื่อต่อยอดพัฒนาพื้นที่ต่อไป

ทีมเลขานุการ กขป.เขต 11 บันทึกเรื่องราว

Relate topics