ประชุมปรึกษาหารือแนวทางจังหวัดปลอดภัยด้วยนโยบายแอลกอฮอล์ (SAFFR Province) นำร่องจังหวัดปัตตานี

 • photo , 1479x1109 pixel , 196,312 bytes.
 • photo , 800x450 pixel , 105,493 bytes.
 • photo , 800x450 pixel , 96,973 bytes.
 • photo , 800x450 pixel , 98,942 bytes.
 • photo , 800x450 pixel , 68,507 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 128,861 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 154,493 bytes.
 • photo , 1479x1109 pixel , 142,305 bytes.
 • photo , 1479x1109 pixel , 180,701 bytes.
 • photo , 1479x1109 pixel , 188,398 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 115,354 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 128,365 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,067 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 132,118 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 130,069 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 154,335 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 162,090 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 146,080 bytes.

วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2566  เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้กำกับภูธรจังหวัด  หารือทิศทางแนวทาง การทำแผนบูรณาการจังหวัดปลอดภัยด้วยนโยบายแอลกอฮอล์ (SAFFR Province)

ผู้เข้าร่วม  ผอ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กรมควบคุมโรค  ผอ.สคร12  เครือข่ายสคล.ภาค ปัตตานี สงขลา สตูล ตรัง และหน่วยงานสรรพสามิต ศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มงาน ncd จังหวัด

ผู้ว่าปัตตานีพาตีเมาะ สะดียามู  ทำงานภาคประชาสังคมกับเครือข่ายผู้หญิงมาก่อน ทำเรื่องเหล้า โดยไม่พูดเรื่องเหล้า

-ปัตตานี ไม่มีโฆษณาเหล้า (เป็นเมืองอิสลาม จำหน่ายและบริโภคตามกฎหมายได้ แต่ขอความร่วมมือไม่มีโฆษณาทั้งโดยตรงและโดยแฝงเร้นผ่านตราเสมือน)

-ป้องกันเด็กและเยาวชนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ใข้มาตรการชุมชน การขอความร่วมมือจากโรงเรียน ผู้ปกครอง การชวนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนหลีกหนีจากเหล้าและสิ่งเสพติด)

-สร้างความรู้ความตระหนักเรื่องกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยกเคส ร้านชำ (718) งานเลี้ยงในสถานที่ราชการ (ที่ว่าการอำเภอ)

กัลยา เอี่ยวสกุล  บันทึกเรื่องราว


แนวคิดออกแบบการสื่อสารเพื่อเสนอนโยบายอย่างย่อ (policy brief)

1.พิจารณา บทบาทประเด็นสถานการณ์ปัญหา  ข้อมูล บทบาทและความสนใจของผู้เสนอกับผู้กำหนดนโยบาย รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ในที่นี้คือ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีการบริโภคต่ำสุดของประเทศ แต่ยังมีความเสี่ยงเรื่องการทำผิดกฏหมายห้ามจำหน่ายเยาวชน การโฆษณาสินค้าตราเสมือน การจัดงานเลี้ยงเหล้าในสถานที่ราชการ

2.ผู้นำเสนอ คุณกัลยา เอี่ยวสกุล เป็นภาคประชาสังคมที่โดดเด่นในการทำงานเชื่อมประสานกับกลไกภาครัฐ มีกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ "สมัชชาสร้างสุข" ที่ช่วยระดมข้อเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด และมีพื้นที่รูปธรรมที่ทำงานชัดเจน

ในขณะที่ ผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย คือ คุณพาตีเมาะ สะตียามู เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุสลิมะฮ์คนแรกของประเทศไทย ทำงานสายพัฒนาชุมชนและการช่วยเหลือส่งเสริมบทบาทสตรีมาโดยตลอด

3.นำมาสู่ประเด็นที่เลือกนำเสนอ คือ ปัญหาต่อเด็กและเยาวชน ปัญหาต่อมุสลิม และปัญหาต่อการบริหารรัฐกิจในสังคมพหุวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมอิสลามปฏิเสธเรื่องเหล้าอย่างชัดเจน  และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนต่อและนำมาสู่การออกแบบข้อความและภาพเพื่อใช้ในการสื่อสาร เช่น  สีเขียว สอดคล้องกับศาสนาอิสลาม  ปัตตานีมหานครแห่งสุขภาวะ คือ สมัชชาสร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ และดารุสสลาม ที่เอามาย้ำอีกทีกับคำว่า สันติธรรมและสันติสุข เพื่อให้ inception ว่า สุขภาวะกับสันติสุข คือ สิ่งเดียวกัน

และเลือกใช้รูปที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่นำเสนอ เช่น มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ป้ายโฆษณาสินค้าเหล้าเบียร์ในปัตตานี แม่ลูก (ฮัยฟา กับ ยู อนุญาตให้ใช้ภาพแล้ว)

ทั้งนี้ การทำเอกสารนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับย่อนี้  เป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเพื่อผลักดันให้เกิดการตัดสินใจเชิงนโยบายเท่านั้น  ยังมีอีกหลายเครื่องมือและวิธีการที่จะทำงานเรื่องนี้  และที่สำคัญที่สุดคือ การมีข้อมูลรูปธรรมจริง เพื่อสนับสนุนข้อเสนอเสมอ

ขอขอบคุณ ศ.ดร ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา  ดร.ชะเอม พัชนี ดร.บุษบง วิเศษพลชัย นพ.นิพนธ์ ชินานนทเวช คุณกัลยา เอี่ยวสกุล คุณศทิชา รัตนเดช คุณธีร์ธรรม วุฒิวัตรชัยแก้ว คุณคอลีเยาะ ตือบิงหม๊ะ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

เจริญพงศ์ พรหมศร  นักวิชาการอิสระ  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4592
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง