บ่มเพาะเยาวชนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กว่า 100 คน เพื่อใช้สื่อเป็นเครื่องมือสู่นักสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ

  • photo  , 1280x855 pixel , 73,661 bytes.
  • photo  , 1280x855 pixel , 79,323 bytes.
  • photo  , 1280x855 pixel , 118,092 bytes.
  • photo  , 1280x855 pixel , 78,021 bytes.

บ่มเพาะเยาวชนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  กว่า 100 คน  เพื่อใช้สื่อเป็นเครื่องมือ สู่นักสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2566  ได้จัดกิจกรรมค่ายบ่มเพาะ เพื่อหานักสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ในใช้สื่อเป็นเครื่องมือ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบ่มเพาะมากกว่า 100 คน

การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบ่มเพาะ  เป็นการหานักสร้างสรรค์สุขภาวะ โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือ ซึ่งทาง สสส.(คิดดีไอดอล) ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ และให้เห็นสุขภาพคนรอบข้างในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนค่ายบ่มเพาะให้นักสื่อสารคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงสุขภาวะ

โดยมี นางสาวพรวลี ด้วงเอียด (รุ่นพี่คิดดี) ที่มาถ่ายทอดความรู้ ให้กับนักสื่อสารสุขภาวะรุ่นใหม่ ที่จะนำไปใช้เปย์ไอเดียสุขภาวะที่เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ ในการใช้สื่อ

ซึ่งโจทย์ที่จะใช้ในการทำสื่อในครั้งนี้ เกิดขึ้นมาจากสุขภาพจากตัวเราและคนรอบข้าง ที่จะนำพาในการใช้สื่อ และเป็นการประกาศโจทย์ในทำสื่อสุขภาวะ  โดยให้น้อง ๆ ที่จะเข้าร่วมกับโครงการให้เข้าถึงสื่อและสุขภาวะ ก่อนที่จะนำมาสร้างไอเดียสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจในประเด็นสุขภาวะที่จะนำไปถึงการผลิตสื่อ

นายจักรกริช ดำสุวรรณ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ปัญหาสุภาวะที่เราได้พบเจอบ่อยนั้น นั้นก็คือ ฝุ่น PM2.5 ที่เรามักจะพบเจอบ่อยในปัจจุบันนี้ ซึ่งวิธีการรับมือ คือการใส่แมส และพยายามที่จะทำความสะอาดมือหรือร่างกายตัวเองบ่อย ๆ

ภาคี สสส.

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สโมสรยกกำลังสุข l Node เด็กกระบี่ พังงา ภูเก็ต

Relate topics