สนทนาเพื่อร่วมพัฒนาการขับเคลื่อนงานประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน : วนเกษตร -สวนยางยั่งยืน- ธนาคารต้นไม้ - เกษตรผสมผสาน ฯ

  • photo  , 1000x750 pixel , 136,513 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 154,476 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 223,315 bytes.

วงสนทนากับ ลุงประยงค์  รณรงค์  ผู้ทรงภูมิปัญญาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น/สภาผู้นำแห่งชาติ/รางวัลแมกไซไซ ฯ

โดยเฉพาะเกษตรกรรมยั่งยืน : วนเกษตร -สวนยางยั่งยืน- ธนาคารต้นไม้ - เกษตรผสมผสาน ฯ

คนใต้ต้องมีหลักประกันทางชีวิต  มีอาหารและอาชีพ  เกษตรยั่งยืนแท้จริง

มีรายได้รายวัน  จากยางพารา  และพืช-สัตว์ที่เป็นอาหารในครัวเรือน  เพื่อลดรายจ่าย =  เพิ่มรายได้

รายได้รายเดือน  จากปาล์มน้ำมัน

รายได้รายปี(ฤดูกาล)  จากไม้ผล

แถมด้วยมีบำนาญชีวิต  ด้วย ไม้เศรษฐกิจ...จำปาทอง  ยาง ตะเคียนทอง  พะยอม กันเกรา มะฮอกกานี  ฯลฯ


และชวนตั้งวงคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมงานของ  พี่สุมิตร  ศรีสุทธ์    วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านพรุจูด  ม.1 ตำบลคลองเส  อ.ถ้ำพรรณราย จ.นครศรี ฯ ว่าด้วยสวนยางยั่งยืน  และการส่งเสริมเศรษฐกิจป่าไม้ระดับชุมชน (พื้นที่นำำร่องของ สถาบันป่าไม้ยุโรป)

พร้อมดูรูปแบบการจัดการแปลงสวนยาง ทั้ง 4 รูปแบบ 1)ปลูก 3×9 ม. ยาง 59 /ไม้ 22  ต้น,รูปแบบ 2) ปลูก 4×10 ม. ยาง 40/ ไม้ 20 ต้น  และแซมเสริมด้วยพันธุพืชท้องถิ่นที่เป็นอาหารและยาที่ทดลองแล้วได้ผลพอเหมาะพอดีกับพื้นที่

การดำเนินงานของ  วสช.  มีสมาชิกกว่า 50 ราย  และที่เป็นแปลงตัวอย่าง 30 ราย  มีต้นไม้ที่บันทึกข้อมูลสารสนเทศแล้ว(App) เข้าระบบเครดิตคารบอน  5,520  ต้น อายุตั้งแต่ 3 - 16 ปี  หากแปลงเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าอย่างน้อย  55,200,000 บาท (ต้นละ 10,000 บาท)

ความมั่นคงทางอาหาร = เกษตรกรรมยั่งยืน

วนเกษตร

สวนยางยั่งยืน

กินอิ่ม  นอนอุ่น  ทุนมี  หนี้ลด-หมดไป = สร้างสุขภาคใต้

ขอบคุณข้อมูลจากทีมงานสมาคมประชาสังคมชุมพร

Relate topics