กิจกรรมถอดบทเรียน​กลุ่มโครงการ​ MIDL​ for​ ​Inclusive​ cities​ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 • photo , 960x720 pixel , 109,378 bytes.
 • photo , 1080x811 pixel , 80,896 bytes.
 • photo , 1080x811 pixel , 104,079 bytes.
 • photo , 1080x811 pixel , 114,142 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 87,277 bytes.

ถอดบทเรียน​กลุ่มโครงการ​ MIDL​ for​ ​Inclusive​ cities​ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่​ 5-6 มีนาคม​ 2566

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนจัดเวทีถอดบทเรียนเครือข่ายคนทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้​ ณ​ โรงแรมสยามออเรียลทัล​ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา​

ผลจากการถอดบทเรียนพบว่าการนำเครื่องมือ​ MIDL​ for​ Inclusive​ cities​ มาใช้ทำให้เด็กเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ เข้าถึงคุณค่าในอัตลักษณ์ชุมชน ทั้งกายภาพเมือง ภูมิปัญญา มรดกทางวัฒนธรรม สภาพปัญหาที่เมืองเผชิญ และทักษะที่สำคัญคือการพัฒนาความสามารถในการเป็นนักสื่อสารคุณค่าของเมือง

ด้วยเครื่องมือและรูปแบบชิ้นสื่อและการเปิดพื้นที่สื่อสาร รวมทั้งยังเกิดทักษะชีวิตทั้งด้านการคิดวิเคราะห์​ การมีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม​มากขึ้น

คณะทำงานทั้งครูและคนทำงานภาคประชาสังคมยังได้มีแนวทาง/เครื่องมือที่เป็นกระบวน​การแบบ​ Active​ learning เพื่อสร้าง Active Citizenship ของเยาวชน ที่ใช้เมืองเป็นโจทย์ ทำให้หลายภาคส่วนในชุมชนเริ่มเข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับโรงเรียน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเยาวชนดังกล่าวส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและเยาวชนที่เชื่อมถึงกันมองเห็นศักยภาพในการผลักดันขับเคลื่อนชุมชนและคุณค่าในความหลากหลายซึ่งเป็นต้นทุนที่ชุมชนมี ทั้งต้นทุนคน ทุนวัฒนธรรม ทุนทรัพยากร

บทบาทของเยาวชนเปลี่ยนแปลงไป จากที่ชุมชนมองเป็นเพียงแค่ผู้เรียนรู้หรือกลุ่มคนที่ควรได้รับการปลูกฝังความดีงามของชุมชน ไปสู่กลุ่มที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเมือง(ด้วยกระบวนการ MIDL) แม้ว่าเยาวชนอาจจะยังไม่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ในการขับเคลื่อนเมืองก็ตาม

#midlforinclusivecities

#สสย.

#สสส.

โตมร อภิวันทนากร  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9926
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง