"การพัฒนาระบบข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง เขต 12"

photo  , 1080x608 pixel , 64,644 bytes.

"การพัฒนาระบบข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง เขต 12"

ประกอบด้วยการดำเนินงานดังนี้

1.พัฒนาระบบแม่

1.1 โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรภาพจังหวัดสงขลาและคณะทำงาน บนฐานความร่วมมือระหว่างอบจ. สปสช. กระทรวงดิจิตอล และเครือข่าย

-MOU ความร่วมมือกับ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดประตูทางนโยบาย และร่วมกำหนดทิศทาง

-จัดตั้งคณะทำงานด้านข้อมูลกลางประกอบด้วยทีมโปรแกรมเมอร์จากสสจ. พมจ. อบจ. มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อ. เป็นหัวหน้าทีม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละองค์กร(ข้อมูลที่มี ประเภทข้อมูล รูปแบบการจัดเก็บ การนำเสนอ ฯลฯ)

-กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสนับสนุนงบประมาณ โดยดำเนินการตามระยะงาน โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลารับผิดชอบ ระยะที่ 1 ว่าจ้างบริษัทเอกชนพัฒนาระบบรองรับผ่าน www.khonsongkhla.com พร้อมส่งต่อการดำเนินงานให้กับทีมโปรแกรมเมอร์ ระยะที่ 2 ทีมโปรแกรมเมอร์ของแต่ละองค์กรในเบื้องต้น 5 องค์กร นำข้อมูลเข้าสู่ระบบผ่าน API เข้าและออกเพื่อให้ข้อมูลสามารถนำเสนอในเว็บไซต์กลาง และในระบบขององค์กรตนเอง ระบบกลางประมวลผล 1)ข้อมูลพื้นฐาน 2)ข้อมูลการรับบริการ 3)ข้อมูลความต้องการการรับบริการหรือความช่วยเหลือ นำเสนอผ่านระบบรายงาน เพื่อให้สามารถนำไปสู่การทำแผนงานกิจกรรมโครงการรองรับและปรับระบบการทำงานร่วมกัน

1.2 สนับสนุนภาคประชาสังคมและอปท.ผ่าน iMed@home ของมูลนิธิชุมชนสงขลา

-ใช้ระบบเยี่ยมบ้าน หรือแบบสอบถามเฉพาะเพื่อจัดเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มต่างๆ หรือคนที่ตกหล่นจากระบบ

-บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ การทำแผนบริการเพื่อช่วยการทำงานของภาคประชาสังคมและท้องถิ่น ข้อมูลจาก iMed@home จะนำไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆผ่าน API เช่นกัน

2.ระดับเขต MOU ความร่วมมือระหว่าง อบจ.สงขลาและอีก 6 อบจ.ในพื้นที่เขต 12 โดยมีกขป.เขต 12 และสปสช.เขต 12 ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินการ

-นำระบบที่พัฒนาของสงขลาไปใช้ในจังหวัดอื่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการวางโครงสร้างของระบบกลาง เว้นแต่จะมีการร้องขอให้มีการพัฒนาเรื่องใหม่ ที่จะต้องมีงบสนับสนุน และค่าบริหารจัดการปกติในการดูแลระบบ

-ใช้คลาวด์ของกระทรวงดิจิตอลร่วมกัน เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล 7 จังหวัดให้เป็นฐานเดียวกัน และสดวกในการสนับสนุนการทำงานของทีมโปรแกรมเมอร์กลาง ระบบกลางนี้จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในส่วนงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯ 7 จังหวัด ช่วยลดปัญหาการส่งต่อระบบบริการในอนาคต

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8316
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง