บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่พังงาแห่งความสุข

 • photo , 1280x960 pixel , 127,614 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,565 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 119,739 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 138,464 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 146,737 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 100,879 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 109,997 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 137,736 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 130,970 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 128,166 bytes.

บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่พังงาแห่งความสุข

ขบวนองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนไท  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช.ภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  นายกเหล่ากาชาด พัฒนาสังคมฯ  เรือนจำ คุมประพฤติ ทหารเรือ วิทยาลัยเทคนิค  รวม 19 หน่วยงาน  ร่วมลงนามความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพังงา

กลุ่มแรก  คือประสาน สนับสนุนทางนโยบาย ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบาง ยากไร้ และที่อยู่อาศัยคนพังงา

กลุ่มที่สอง  ประสานสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และออกแบบการพัฒนาชุมชน

กลุ่มที่สาม หน่วยงานที่เป็นเจ้าของที่ดินร่วมประสานสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลุ่มที่สื่ ประสานชุมชน เสริมความเข้มแข็ง สนับสนุนการสำรวจข้อมูลและทำแผนพัฒนาชุมชน

กลุ่มที่ห้า  สนับสนุนบุคลากร ความรู้และแรงงาน ในการก่อสร้างและพัฒนชุมชนเป้าหมาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ย้ำว่า เท่าที่รับราชการมา เพิ่งเห็นรูปธรรมความร่วมมือ ในการพัฒนาแก้ปัญหาคุณภาชีวิต อย่างจริงจังที่พังงา ซึ่งควรเกิดขึ้น และร่วมมือกัน เพื่อจะนำไปสู่พังงาแห่งความสุข อย่างแท้จริง และหน่วยงานทุกหน่วยประกาศพร้อมหนุน เพื่อพังงา  ท่านผู้ว่า ย้ำว่า “ขอบคุณมูลนิธิชุมชนไท ที่ทำหน้าที่ ประสาน สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือนี้”

ส่วน พอช ย้ำว่า “พอช พร้อมหนุนเสริมทุกพื้นที่ ซึ่งขบวนองค์กรชุมชน พร้อมลงมือทำร่วมกับหน่วยงาน ภาคี ทั้งทรัพยากรและงบประมาณ”

ไมตรี จงไกรจักร บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5400
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง